Woorden in categorie: Uitvaart

Home » Woorden in categorie
8.4

Begrafenisexecuteur

Een begrafenisexecuteur is een executeur die alleen de uitvaart regelt. Ook wel een executeur met 1 ster genoemd. Dit is een zeer beperkte bevoegdheid. Een executeur kan verschillende bevoegdheden krijgen. Deze bevoegdheden staan benoemd in het testament. Het is gebruikelijk dat de executeur de erfenis beheert en afhandelt. Maar het is dus ook mogelijk om […]
Lees meer

Boedelkosten

Boedelkosten zijn de kosten die uit de nalatenschap worden betaald vóór je de erfenis verdeelt. Het zijn om te beginnen de kosten van de uitvaart (begrafenis, crematie en dergelijke). Het zijn ook de kosten die die je maakt om de boedel te verdelen. De kosten van een executeur bijvoorbeeld, horen bij de boedelkosten. Ook kosten voor […]
Lees meer

Codicil

In het codicil regel je de gang van zaken na je dood. Het gaat dan niet om hoe de erfenis wordt verdeeld, maar om meer praktische zaken. Het belang is dat voor de nabestaanden duidelijk is wat jouw wensen zijn. Je moet het stuk met de hand schrijven en ondertekenen. Je kan in een codicil […]
Lees meer

Grafrecht

Het grafrecht is het recht om voor een bepaalde periode een plek op een begraafplaats te hebben. De vergoeding voor dit grafrecht wordt (meestal) door de nabestaanden betaald. Zij betalen aan de gemeente of de kerk die de begraafplaats onderhoudt. Het verschilt per plaats welke regelingen gelden voor kosten en verlenging van het grafrecht. Er is […]
Lees meer

Kerkgenootschap

Het kerkgenootschap is een bijzondere rechtspersoon waarin een religieuze gemeenschap is georganiseerd. De leden houden zich bezig met godsdienstige activiteiten. Een dergelijke geloofsgenootschap moet uit meer dan één persoon bestaan. Als rechtspersoon kan men overeenkomsten sluiten en eigenaar van goederen zijn, zoals een (kerk)gebouw of een moskee. Op grond van de Wet op de Lijkbezorging […]
Lees meer

Uitvaart

De uitvaart is de begrafenis of crematie. Of een andere manier van definitief afscheid nemen van het lichaam van een overledene. Het is verstandig om er voor te zorgen dat jouw gezin, familie of anderen weten hoe jij jouw uitvaart geregeld wilt hebben. Wat jouw bijzondere wensen zijn. Leg dit eventueel vast in een codicil. Of […]
Lees meer

Uitvaartkosten

Uitvaartkosten zijn de kosten die je maakt voor een uitvaart. Onder de uitvaartkosten vallen: begrafeniskosten (denk hierbij aan de kist, rouwauto, dienst en de begrafenisondernemer); bijkomende kosten (zoals kaarten, bedankkaarten, condoleance register en bloemen); verder verwijderde kosten (zoals reiskosten van de nabestaanden en kosten van een grafsteen of gedenkplaatje). De uitvaartkosten betaal je uit de […]
Lees meer

Uitvaartverzekering

De uitvaartverzekering is een verzekering waarmee de kosten voor een begrafenis, uitvaart of crematie worden betaald. Er zijn grofweg twee manieren waarop je jezelf kunt verzekeren voor de kosten van jouw uitvaart. Namelijk via een natura uitvaartverzekering of een verzekering in geld. Natura uitvaartverzekering Je kan een uitvaartverzekering afsluiten waarbij de verzekeringsmaatschappij de hele uitvaart voor […]
Lees meer

Uitvaartwens

Met het vastleggen van jouw uitvaartwensen komen jouw nabestaanden te weten hoe je jouw uitvaart geregeld wilt hebben. Bijvoorbeeld de muziek, bloemen bij de ceremonie en de soort uitvaart. Dit geeft jouw nabestaanden houvast, waardoor ze niet met onduidelijkheden achterblijven. Zie ook begrafenisexecuteur. Uitvaartwensen hoeven niet in een testament te worden vastgelegd. Dat is ook […]
Lees meer

Wet op de Lijkbezorging

De Wet op de Lijkbezorging regelt alle belangrijke zaken rondom overlijden, lijkschouwing, begrafenis en crematie. Bijvoorbeeld wanneer en onder welke voorwaarden iemand mag worden begraven of gecremeerd (en wie daar toestemming voor moet geven). Dit is ook in het belang van de nabestaanden van de overledene, omdat de wet duidelijke regels geeft over deze gevoelige […]
Lees meer

Wilsbeschikking

De wilsbeschikking is een document waarin je beschrijft hoe je wilt dat jouw uitvaart zal gaan verlopen. Denk daarbij aan praktische zaken rondom de uitvaart. Het is belangrijk om de wilsbeschikking te ondertekenen en te voorzien van een datum. Deze wilsbeschikking is iets anders dan de uiterste wilsbeschikking. Dat is een ander woord voor testament. […]
Lees meer