Aandeelhoudersregister opvragen?

Aandeelhoudersregister opvragen?

Home ยป Aandeelhoudersregister opvragen?
8.6
Kan ik een aandeelhoudersregister opvragen?

Het aandeelhoudersregister is in beheer en wordt bewaard bij de BV. Het is niet openbaar en dus ook niet toegankelijk voor een notaris.

Aandeelhoudersregister opvragen

Hoe weet ik wie de aandeelhouder in een BV is

Bij het oprichten van een Besloten Vennootschap zal er een aandeelhoudersregister worden opgemaakt en ingevuld. Daarin staan de namen en andere gegevens van de aandeelhouders van de vennootschap. Ook zie je hoeveel aandelen zij bezitten en hoeveel zij hebben gestort.

Alle wijzigingen daarna moeten bijgehouden in het aandeelhoudersregister. Dus verkopen van aandelen, nieuwe uitgifte van aandelen, alles kan je volgen in het aandeelhoudersregister.

Aandeelhoudersregister bij vennootschap

Het aandeelhoudersregister wordt bewaard door en bij de rechtspersoon en bijgehouden door het bestuur van de rechtspersoon. Nog specifieker: het register is niet openbaar en ligt (of behoort te liggen) op het kantoor van de vennootschap. Ook kan het register digitaal worden bijgehouden. Altijd geldt dat de vennootschap zelf dit register heeft en niet een notaris.

Brief

Je kunt dus niet via onze website of bij de notaris (die de vennootschap heeft opgericht) een aandeelhoudersregister opvragen. Als je bijvoorbeeld aandelen verkoopt aan een ander, dan hoeft dat ook niet verplicht bij de notaris die de vennootschap heeft opgericht.

Een landelijk centraal aandeelhoudersregister bij de Kamer van Koophandel is (nog) niet doorgevoerd.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Oprichting BV