Kindsdeel opeisen

Hoe kan ik mijn kindsdeel opeisen?

Na het overlijden van jouw ouder als erflater wil je als erfgenaam jouw deel uit de erfenis opeisen. Het deel waarop jij recht hebt, jouw kindsdeel. Hoe krijg jij dit in ontvangst?

Opeisen bij executeur

Hiervoor moet je zelf actie ondernemen. Als er een executeur is, dan moet jij jouw kindsdeel bij hem of haar opeisen. In het algemeen is het verstandig om dat voor de zekerheid en voor bewijs schriftelijk te doen. Of je het ook nog aangetekend of met ontvangstbevestiging wilt doen, hangt ook af van de verstandhoudingen af. Als je later zeker wilt zijn dat je kunt bewijzen dat jij jouw kindsdeel hebt opgeëist, dan moet je de brief aangetekend versturen naar de executeur.

Opeisen bij andere erfgenamen

Als er geen executeur is dan is er iemand anders belast met de afhandeling van de erfenis. Juridisch zijn het alle erfgenamen samen (dus inclusief jijzelf). Meestal is er één erfgenaam door de anderen aangewezen om de zaken af te handelen. Zij kunnen ook een notaris of andere professional hebben aangewezen. Je moet dat even uitzoeken, zodat je de juiste persoon kan aanschrijven.

Wanneer opeisen

Let wel op: het kindsdeel kan op grond van het wettelijk erfrecht niet direct na het overlijden van de erflater worden opgeëist. Dat kan namelijk niet zolang de langstlevende (ouder) nog in leven is. In het testament van de erflater kan echter ook anders zijn bepaald.
Al je onterft bent en geen contact meer hebt met de overledene, dan was je misschien niet op de hoogte van het overlijden. Voor het opeisen van een legitieme portie zijn aparte regels.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Afhandeling Erfenis