Hoe kindsdeel opeisen?

Hoe kindsdeel opeisen?

Home » Hoe kindsdeel opeisen?
8.6
Hoe kan ik mijn kindsdeel opeisen?

Je kan je kindsdeel opeisen bij alle erfgenamen. Soms is er iemand aangewezen als executeur of gevolmachtigde. Dan moet je bij die persoon zijn. Maar dat moeten de andere erfgenamen je dan vertellen.

Kindsdeel opeisen

kindsdeel opeisen

Na het overlijden van jouw ouder als erflater wil je als erfgenaam jouw deel uit de erfenis opeisen. Het deel waarop jij recht hebt, het kindsdeel. Hoe krijg jij dit in ontvangst? In de meeste gevallen zal je als erfgenaam benaderd zijn door de persoon die de erfenis afhandelt. Maar soms is dat niet het geval.

Opeisen bij executeur

Hiervoor moet je zelf actie ondernemen. Als er een executeur is, dan moet jij jouw kindsdeel bij hem of haar opeisen. In het algemeen is het verstandig om dat voor de zekerheid en voor bewijs schriftelijk te doen. Of je het ook nog aangetekend of met ontvangstbevestiging wilt doen, hangt ook af van de verstandhouding af. Als je later zeker wilt zijn dat je kunt bewijzen dat jij jouw kindsdeel hebt opgeëist, dan moet je de brief aangetekend versturen naar de executeur.

Opeisen bij andere erfgenamen

Als er geen executeur is dan is er iemand anders belast met de afhandeling van de erfenis. Juridisch zijn het alle erfgenamen samen (dus inclusief jijzelf). Meestal is er één erfgenaam door de anderen aangewezen om de zaken af te handelen. Zij kunnen ook een notaris of andere professional hebben aangewezen. Je moet dat even uitzoeken, zodat je de juiste persoon kan aanschrijven.

Wanneer kindsdeel opeisen

Let wel op: het kindsdeel kan op grond van het wettelijk erfrecht niet direct na het overlijden van de erflater worden opgeëist. Dat kan namelijk niet zolang de langstlevende (ouder) nog in leven is. In het testament van de erflater kan echter ook anders zijn bepaald.

Legitieme portie

Als je onterft bent en geen contact meer had met de overledene, dan was je misschien niet op de hoogte van het overlijden. Je hebt dan recht op jouw wettelijk erfdeel, de legitieme portie. Voor het opeisen van een legitieme portie zijn aparte regels.

    Lees meer over Afhandeling Erfenis