Kan een minderjarige een erfenis verwerpen

Kan een minderjarige een erfenis verwerpen

Home ยป Kan een minderjarige een erfenis verwerpen
8.6
Hoe kan een minderjarige een erfenis verwerpen?

Een minderjarige kan niet zelf een erfenis verwerpen. Dat moet de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige doen. Dit moet via de rechtbank. De kantonrechter kan hier een rechterlijke machtiging voor geven.

Erfenis namens minderjarige verwerpen

Een minderjarige kan niet zelf een erfenis verwerpen. Dat moet zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger doen. Meestal is dit de ouder van het kind.

Op rechtspraak.nl is de gehele procedure voor het verwerpen van de nalatenschap van een minderjarige te vinden. Wij leggen hieronder uit hoe dit in zijn werk gaat.

Stappenplan verwerpen erfenis

"erfenis verwerpen"

Het verwerpen van de erfenis moet via de rechtbank. Je legt dan een verklaring af bij de griffie van de rechtbank. Voor het verwerpen van een erfenis van een minderjarige heb je toestemming van de kantonrechter nodig. Dit is een rechterlijke machtiging.

De kantonrechter zal dan beoordelen of het verwerpen van de erfenis in het belang van de minderjarige is. Als de erfenis meer schulden dan bezittingen bevat zal dit al snel in het belang van de minderjarige zijn. Een verstoorde relatie tussen de minderjarige en de erflater is meestal niet een reden voor de kantonrechter om de erfenis te verwerpen.

Stappen verwerpen erfenis minderjarige

 1. Invullen verzoek machtiging verwerpen

  De wettelijke vertegenwoordiger vult een formulier in om namens de minderjarige te kunnen verwerpen. Dit formulier is de vinden op rechtspraak.nl. De gegevens die je nodig hebt zijn:
  – De gegevens van de overledene;
  – Je eigen gegevens;
  – Gegevens van de minderjarige(n);
  – Akte van overlijden;
  – Legitimatie van verzoeker(s) en minderjarige(n);
  – Verklaring van het CTR; en
  – Een (voorlopige) boedelbeschrijving.

 2. Stukken naar rechtbank sturen

  Als alle formulieren zijn ingevuld en de bijlagen zijn toegevoegd stuur je deze gegevens naar de rechtbank. Dit is de rechtbank van de woonplaats van de minderjarige.

 3. Beslissing kantonrechter

  Je ontvangt binnen een aantal weken de beslissing van de kantonrechter. Als de kantonrechter niet instemt met de verwerping kan je nog beneficiair aanvaarden. Stemt de kantonrechter wel in met het verzoek, dan kan je naar stap 4.

 4. Invullen verklaring nalatenschap minderjarige

  Vul de verklaring nalatenschap minderjarige in. Ook dit formulier is te vinden op rechtspraak.nl. Stuur deze documenten op naar de rechtbank.

 5. Ontvangst akte nalatenschap

  Als alle documenten zijn opgestuurd en ontvangen door de rechtbank ontvang je de ‘akte nalatenschap’. De verklaring moet worden ingeschreven in het boedelregister.

  Lees meer over Afhandeling Erfenis