Wie regelt de afhandeling van de erfenis?

Wie regelt de afhandeling van de erfenis?

Home » Wie regelt de afhandeling van de erfenis?
8.5
Mag één van de erfgenamen de erfenis afhandelen?

Dat mag, maar de andere erfgenamen moeten hier wel toestemming voor hebben gegeven. Dit kunnen zij doen door een volmacht af te geven. Zonder volmacht mag de erfgenaam niet namens de andere erfgenamen handelen.

Erfenis afhandelen

wie moet de erfenis afhandelen?

Als iemand is overleden zijn alle erfgenamen van die persoon gezamenlijk bevoegd om de erfenis af te handelen. Zij kunnen er ook voor kiezen om één erfgenaam een volmacht te geven. Die ene erfgenaam kan dan namens alle erfgenamen handelen.

In de praktijk kan dit erg handig zijn en het afhandelen van de erfenis versnellen.

Indien een erfgenaam vóór het overlijden een volmacht had ontvangen van de erflater, komt deze te vervallen bij het overlijden.

Executeur of notaris benoemd

De overledene kan ik een testament of in een losse executeursbenoeming een executeur hebben benoemd. De executeur beslist eerst of hij/zij deze taak accepteert. Als hij/zij de taak accepteert kan de executeur beginnen met het afhandelen van de erfenis. De erfgenamen hoeven hier geen toestemming voor te geven. Het was immers de keuze van de overledene om deze persoon als executeur te benoemen.

De overledene kan ook een notaris hebben benoemd tot executeur. Dit is dan een boedelnotaris. In dat geval handelt de notaris die in het testament staat de erfenis af.

Informatie verstrekken

Als er een executeur is benoemd is het gebruikelijk dat hij de erfgenamen op de hoogte houdt van de afhandeling. Dit kan de executeur doen door de erfgenamen tussentijds op de hoogte te houden van wat hij aan het doen is. Als de executeur klaar is met zijn taak verstrekt hij een eindafrekening aan de erfgenamen. Daarin staat de verantwoording over hoe de erfenis is afgehandeld.

Onenigheid over afhandeling

Eén van de erfgenamen kan niet besluiten dat hij/zij de erfenis alleen afhandelt. Daarvoor heeft de erfgenaam de toestemming van de andere erfgenamen nodig. Heeft hij deze toestemming niet? Dan is de erfgenaam niet bevoegd om namens de andere erfgenamen te handelen. De afhandeling van de erfenis is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Is er een onwillige erfgenaam? Wil jij je kindsdeel of legitieme portie opeisen? Of verstrekt degene die de erfenis afhandelt geen informatie aan jou? Maak dan gebruik van een van de brieven van de DoeHetZelfNotaris. Deze brieven helpen je verder op weg.

    Lees meer over Afhandeling Erfenis