Woorden in categorie: Akte van verdeling

Home » Woorden in categorie
8.4

Akte van verdeling

De akte van verdeling is de notariële akte die je na de echtscheiding moet maken om de echtelijke of gezamenlijke woning en hypotheek tussen jullie te verdelen. Het regelt daarmee de eigendomsoverdracht van de gezamenlijke woning en onder welke voorwaarden dat gebeurt. In het echtscheidingsconvenant kun je namelijk al afspreken dat de woning wordt aan […]
Lees meer

Boedelverdeling

De boedelverdeling is de verdeling van een vermogen tussen rechthebbenden. Bij een echtscheiding moeten de echtgenoten de gemeenschap van goederen verdelen. De verdeling van bepaalde goederen kan je dan opnemen in het gezamenlijk echtscheidingsconvenant. Voor het verdelen van onroerend goed is een Akte van verdeling noodzakelijk. Ook vindt er een boedelverdeling plaats bij de afwikkeling […]
Lees meer

Deelgenoot

De deelgenoot is de persoon die een aandeel heeft in in of recht heeft op een gemeenschappelijk goed, zoals een gezamenlijke caravan, vakantiehuis of een legaat aan meerdere personen. Erfgenamen van een nalatenschap en rechthebbenden op een ontbonden gemeenschap van goederen zijn voorbeelden van deelgenoten. Denk daarnaast aan het geval dat twee broers de woning […]
Lees meer

Echtscheidingsbeschikking

De echtscheidingsbeschikking is het schriftelijk document waarin staat dat de echtscheiding is uitgesproken door de rechter. De echtscheiding komt echter pas tot stand door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking. Dit moet je doen in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waarin je trouwde. Inschrijving is pas mogelijk na drie maanden. Of nadat beide echtgenoten […]
Lees meer

Echtscheidingsconvenant

Het echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst die je samen met je ex-partner opstelt als je gaat scheiden. Hierin leg je de verdeling van een eventuele koopwoning, jullie spullen, de alimentatie en pensioen vast. Hebben jullie minderjarige kinderen, dan moet je ook een ouderschapsplan maken. Dit wordt een onderdeel van het echtscheidingsconvenant. Je advocaat kan de […]
Lees meer

Executoriale titel

De executoriale titel is een document waarmee je een recht kunt afdwingen. Dat doe je door de executoriale titel te laten betekenen door een deurwaarder aan de wederpartij. De wederpartij is dan de persoon die iets moet doen op basis van de executoriale titel. Voorbeelden van executoriale titels zijn grossen van vonnissen, beschikkingen (zoals een […]
Lees meer

Gemeenschap

De gemeenschap is het mede-eigendom van goederen van twee of meerdere personen (deelgenoten). Deelgenoten hebben recht op gebruik van het goed. Dat betekent dat zij zelfstandig over hun aandeel in het goed mogen beschikken. Denk bijvoorbeeld aan twee studiegenoten die samen een auto of maatschap kopen. Voor overdracht van een gemeenschappelijk goed is het nodig […]
Lees meer

Hypothecaire schuldeiser

De hypothecaire schuldeiser is degene die een hypothecaire lening heeft verstrekt en recht heeft op terugbetaling van die lening. Ook wel geldverstrekker. Meestal is de hypothecaire schuldeiser een bank. De hypotheek is verstrekt ter financiering van de koopprijs van de woning van de hypothecaire schuldenaar. In ruil voor die lening heeft de schuldenaar ten gunste […]
Lees meer

Inboedel

De inboedel is de verzameling van goederen. Dat zijn zaken die niet vastzitten aan de grond. Denk bijvoorbeeld aan stoelen, gordijnen, kasten en bankstellen. Een ander woord voor inboedel is huisraad. Als jullie gaan scheiden beschrijven jullie samen in het echtscheidingsconvenant hoe jullie de boedel verdelen, dus wie wat krijgt. Je hoeft voor de verdeling […]
Lees meer

Koopakte

De koopakte is een overeenkomst waarmee men de koop van een onroerende zaak regelt. De meest voorkomende koopovereenkomst is natuurlijk de koop of verkoop van een huis. Maar er bestaan ook koopaktes voor andere zaken, zoals vliegtuigen, boten, garageboxen en dergelijke. In Amsterdam wordt een koopakte altijd door een notaris opgesteld, in de rest van […]
Lees meer

Personen- en familierecht

Het Personenrecht en familierecht is het rechtsgebied dat regels bevat over de juridische status van natuurlijke personen. Zo bevat dit rechtsgebied regels over bijvoorbeeld handelingsbekwaamheid, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding, adoptie, afstamming, levensonderhoud en ouderlijk gezag. Het Erfrecht behoort niet tot het Personen- en familierecht, maar is een apart rechtsgebied.
Lees meer