Woorden in categorie: Erfpacht

Home » Woorden in categorie
8.6

Beperkt recht

Het beperkt recht is een recht dat rust op een ander recht. Denk bijvoorbeeld aan een hypotheek op een woning of een recht van erfdienstbaarheid (overpad) op een erf. Het heet een beperkt recht, omdat de eigenaar van het recht waarop het rust is beperkt door dat recht. De eigenaar moet het beperkende recht namelijk […]
Lees meer

Bloot eigendom

Het bloot eigendom is het eigendomsrecht dat is bezwaard met een beperkt recht. Denk hierbij aan het bezwaren van een goed (bijvoorbeeld een woning) met een recht van vruchtgebruik. Door het vruchtgebruik is de (bloot) eigenaar beperkt in zijn eigendom. De eigenaar moet dat recht van gebruik door een ander respecteren. De eigenaar van dat […]
Lees meer

Canon

De canon is het geldbedrag dat iemand (de erfpachter) moet betalen voor het gebruiken van een stuk grond dat niet van hem is, de erfpacht. Dit recht en de betaling zijn  opgenomen in de notariële (erfpacht)akte. De canon kan jaarlijks verschuldigd zijn of ook in één keer zijn afgekocht.
Lees meer

Erfpacht

Erfpacht is het recht van iemand om gebruik te maken van een stuk grond (en de daarop staande bebouwing) terwijl dat niet zijn eigendom is. De gebruiker van de grond noem je de erfpachter. De vergoeding die de erfpachter betaalt noem je canon. De grond blijft eigendom van de erfverpachter. Een recht van erfpacht moet […]
Lees meer

Kavel

De kavel is een stuk grond dat je voor een bepaald doeleinde gebruikt. Bijvoorbeeld een bouwkavel (voor huizen of bedrijfspanden) of landbouwkavel. Je kunt een kavel meestal herkennen aan omheining, bebouwing of afrastering van het stuk grond. In het kadaster staat vastgelegd wat de omvang is van een bepaalde kavel. In het kadaster staan de […]
Lees meer

Kettingbeding

Het kettingbeding is een verplichting voor de koper om een bepaalde afspraak ook op te leggen aan de volgende koper. Als je het beding niet doorgeeft dan moet je een boete betalen aan degene die jou dat beding heeft opgelegd. De akte waarin een kettingbeding is opgenomen bevat namelijk meestal een boetebeding. Voorbeeld kettingbeding Een […]
Lees meer

Vestigen (beperkt recht)

Het vestigen van een recht is de rechtshandeling waarmee iemand een beperkt recht zet op zijn of haar eigendom. Een beperkt recht moet je altijd via de notaris vestigen. Daarvoor heb je een vestigingsakte of akte van vestiging. De notaris stuurt de akte door voor inschrijving naar het kadaster. Alleen de beschikkingsbevoegde eigenaar van een zaak mag een beperkt recht […]
Lees meer