Woorden in categorie: Executeur benoemen

Home » Woorden in categorie
8.6

Afwikkelingsbewind

Met het afwikkelingsbewind heeft de executeur de bevoegdheid gekregen om de erfenis helemaal af te ronden. Die beslissingen kan de executeur nemen zonder toestemming van de erfgenamen. De afwikkeling is de laatste stap. De executeur keert de erfdelen uit, zoals hij oordeelt dat juist is. Een executeur met afwikkelingsbewind heet ook wel een drie sterren […]
Lees meer

Akte benoeming executeur

De akte tot benoeming van een executeur is een notariële akte. In deze akte wijs je een executeur aan die jouw nalatenschap afhandelt nadat je bent overleden. Een executeur moet je altijd in een notariële akte benoemen. Dat kan dus niet bij onderhandse akte. Je kunt dit bijvoorbeeld doen in aanvulling op een bestaand testament. […]
Lees meer

Assumptie (executeur)

Assumptie betekent dat je een executeur de bevoegdheid hebt gegeven om zelf een of meer executeurs toe te voegen. De door jou aangewezen executeur heeft die bevoegdheid alleen als jij dat in jouw testament zo hebt bepaald en als die persoon de executeurstaak heeft aanvaard. In plaats van assumptie, kan je ook zelf rechtstreeks in […]
Lees meer

Begrafenisexecuteur

Een begrafenisexecuteur is een executeur die alleen de uitvaart regelt. Ook wel een executeur met 1 ster genoemd. Dit is een zeer beperkte bevoegdheid. Een executeur kan verschillende bevoegdheden krijgen. Deze bevoegdheden staan benoemd in het testament. Het is gebruikelijk dat de executeur de erfenis beheert en afhandelt. Maar het is dus ook mogelijk om […]
Lees meer

Beheersexecuteur

De beheersexecuteur is de meest voorkomende executeur. De beheersexecuteur heeft de bevoegdheid om de erfenis van de overledene af te handelen. Een executeur kan verschillende bevoegdheden hebben. De meest eenvoudige noemen we een begrafenisexecuteur. De meest voorkomende een beheersexecuteur. Deze beschrijven wij bij de executeur en kan je benoemen in een testament. De executeur met […]
Lees meer

Boedelbeschrijving

Een boedelbeschrijving is een schriftelijk stuk waarin staat beschreven wat er aanwezig is in een erfenis. Een soort kleine boekhouding met bezittingen en schulden. Meestal is een dergelijke beschrijving niet nodig. Soms is dat wel nodig, bijvoorbeeld als minderjarige kinderen rechten hebben of als een erfgenaam de boedelbeschrijving uitdrukkelijk verlangt. Als er een executeur is benoemd […]
Lees meer

Boedelgevolmachtigde

De boedelgevolmachtigde is de persoon die is aangewezen om beslissingen te nemen over de boedel. Deze persoon kan delen van de nalatenschap verkopen. De erfgenamen geven deze persoon een boedelvolmacht waarin de bevoegdheden en reikwijdte van de volmacht zijn opgenomen.
Lees meer

Boedelvolmacht

Een boedelvolmacht is een volmacht om een boedel af te wikkelen. Bij een erfenis geven alle erfgenamen een volmacht aan iemand. Die persoon, de boedelgevolmachtigde, handelt dan de erfenis af. Meestal is de gevolmachtigde één van de erfgenamen, maar dat hoeft niet. De volmacht kan ruim zijn of bepaalde beperkingen bevatten. Bijvoorbeeld dat bij besluiten […]
Lees meer

Executeur

De executeur handelt jouw erfenis af. Letterlijk betekent het: uitvoerder. Je wijst de executeur aan in een testament of in een aparte akte, een executeursbenoeming. Het is meestal iemand waar je veel vertrouwen in hebt. Het kan ook een organisatie zijn die zich heeft gespecialiseerd in het uitvoeren van nalatenschappen. De executeur zorgt dat zaken […]
Lees meer

Executeur Testamentair

Executeur testamentair is de oude benaming voor een executeur. Je komt de term nog wel eens tegen in oude artikelen. Ook in het spraakgebruik hoor je dit nog vaak.
Lees meer

Executeursloon

Het executeursloon is de vergoeding die een executeur ontvangt voor zijn of haar werkzaamheden. Dus voor de afwikkeling van de nalatenschap. Dat is alleen het geval als het testament een executeur benoemt. De hoogte van het wettelijke executeursloon is 1% van de waarde van de erfenis. In een testament kan ook een andere vergoeding staan, bijvoorbeeld […]
Lees meer

Gemeenschap

De gemeenschap is het mede-eigendom van goederen van twee of meerdere personen (deelgenoten). Deelgenoten hebben recht op gebruik van het goed. Dat betekent dat zij zelfstandig over hun aandeel in het goed mogen beschikken. Denk bijvoorbeeld aan twee studiegenoten die samen een auto of maatschap kopen. Voor overdracht van een gemeenschappelijk goed is het nodig […]
Lees meer

Levensexecuteur

De levensexecuteur is de persoon die is aangewezen als bewindvoerder of gevolmachtigde in een levenstestament. De persoon of organisatie die namens jou zaken afhandelt en beslissingen kan nemen. Een levensexecuteur is geen beschermd beroep. Veel professionele executeurs zijn ook levensexecuteur.
Lees meer

Rekening en verantwoording (executeur)

Een executeur moet rekening en verantwoording afleggen. Hij legt deze verantwoording af aan de erfgenamen. Of aan de opvolgende executeur (of vereffenaar). Dat hoeft echter pas als het beheer van de executeur is geëindigd. De rekening en verantwoording houdt in dat de executeur inzicht moet geven in de manier waarop de executeur zijn of haar […]
Lees meer

Stichting Certificering Executeurs

Stichting Certificering Executeurs is een organisatie die het beroep van executeur regelt. Het is geen overheidsinstantie. Executeurs kunnen een SCE Certificaat krijgen. Daarvoor moeten zijn een redelijk zware opleiding volgen. Bovendien hebben zij minimaal drie jaar werkervaring en verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.De leden voeren het specifieke logo van de SCE. De SCE is verbonden aan de […]
Lees meer

Subrogatie (executeur)

Subrogatie betekent dat je een executeur de bevoegdheid hebt gegeven om een of meer executeurs in zijn/haar plaats te stellen. De executeur heeft dan de bevoegdheid om zichzelf te laten vervangen. De door jou aangewezen executeur heeft die bevoegdheid alleen als jij dat in jouw testament zo hebt bepaald. En als die persoon de executeurstaak […]
Lees meer

Vereffenaar

Een vereffenaar is door de rechtbank benoemt om een erfenis (waar meerdere erfgenamen zijn) te beheren en te vereffenen. Dit moet als er beneficiair is aanvaard. Of als de executeur niet kan aantonen dat de erfenis voldoende is om alle schulden mee te betalen. De vereffenaar moet onder andere een boedelbeschrijving opstellen. Daarna informeert en […]
Lees meer

Wettelijke beloning executeur

De wettelijke beloning voor de executeur is 1% van het vermogen dat iemand nalaat. De wettelijk beloning is van toepassing als de erflater dit het vastgelegd in de executeursbenoeming. De erflater kan ook andere vergoedingen opnemen, of bepalen dat er helemaal geen vergoeding zal zijn.
Lees meer