ANBI

Home » ANBI » Pagina 2
8.4

ANBI Dossier. Alle informatie die je nodig hebt over de ANBI status. De fiscale aanduiding voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. Alle eisen, wensen en richtlijnen duidelijk bij elkaar gezet. Voorzien van een eenvoudige toelichting zodat je direct aan de slag kan.

Dossier ANBI: Vermogen bij opheffing ANBI?

Wat gebeurt er met het vermogen als de ANBI wordt opgeheven? Als een ANBI wordt opgeheven moet het vermogen naar een andere ANBI. Is het een culturele ANBI? Dan moet het vermogen naar een andere culturele ANBI met dezelfde doelstelling. In de...

Lees meer

Betalen kerken belasting?

Betalen kerken belasting in Nederland? De kerken zijn in Nederland vrijgesteld van de meeste belastingen. Ze betalen dus geen belasting niet over hun inkomsten en ook geen OZB. Dat geldt niet voor iedere kerk. Verschillende belastingen verschillende...

Lees meer

Dossier ANBI: winst maken in ANBI stichting?

Mag een ANBI winst maken? Ja zeker. Maar een ANBI mag niet het maken van winst als doel hebben. Ook moet die winst gebruikt worden om de maatschappelijke doelen te bekostigen. Dus een ANBI kan winst maken op bepaalde activiteiten. Die winst gebruikt...

Lees meer

Rechtspersoon als erfgenaam?

Kan een stichting erfgenaam zijn? Ja, dat kan. Je kunt in jouw testament een rechtspersoon als erfgenaam benoemen. Je neemt bijvoorbeeld een goed doel als erfgenaam op zoals een stichting of vereniging. Die rechtspersoon heeft dan recht op een...

Lees meer