Voorzitter, secretaris en penningmeester bij vereniging?

Voorzitter, secretaris en penningmeester bij vereniging?

Home » Voorzitter, secretaris en penningmeester bij vereniging?
8.5
Moet een vereniging een voorzitter, secretaris en penningmeester hebben?

Ja, verenigingen moeten volgens de wet een voorzitter, secretaris en penningmeester hebben. Maar je kunt in de statuten wel anders bepalen. Bijvoorbeeld een andere of juist geen functieverdeling. Ook kan je de functies combineren. Overigens is voor de ANBI-status deze functieverdeling niet verplicht.

Hoofdregel: functieverdeling is verplicht

Handen schudden

De hoofdregel is dat de voorzitter, secretaris en penningmeester door het verenigingsbestuur zelf, uit hun midden, worden benoemd. De personen voor die functies moeten dus ook al bestuurders zijn.

Statutenwijziging

Je kunt hiervan afwijken door de statuten te wijzigen. Voor een statutenwijziging heb je een besluit van de Algemene Vergadering nodig. Je mag niet afwijken van de hoofdregel door middel van enkel een besluit van het bestuur of algemene vergadering of via een bestuursreglement of ander document. De meest voorkomende afwijking is de combinatie van secretaris en penningmeester in één persoon.

Wat mag je dan allemaal in de statuten bepalen? Bijvoorbeeld dat het verenigingsbestuur alleen een voorzitter heeft. Of dat de algemene vergadering, in plaats van het bestuur zelf, de personen voor de verschillende bestuursfuncties benoemt. Daarnaast kan je andere bestuursfuncties of taakverdelingen opnemen in de statuten. Bijvoorbeeld een bestuurder voor financiële zaken of een bestuurder voor personeelszaken. Vanzelfsprekend blijft het bestuur wel gezamenlijk verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging, dus ondanks een functieverdeling.

Afwijken zonder statutenwijziging

Stel dat de statuten niet anders bepalen. Dan moet het verenigingsbestuur dus bestaan uit in ieder geval een voorzitter, secretaris en penningmeester. En het bestuur moet die personen uit zijn midden aanwijzen. Als dat niet het geval is, dan is dat dus in strijd met de wet. Dat kan worden aangevochten door iedereen die daar voldoende belang bij heeft. Die kan het verenigingsbestuur (via de rechter) mogelijk met succes verplichten om een voorzitter, secretaris en penningmeester uit zijn midden aan te wijzen.

Titel en praktijk

Het is niet zo dat iemand die in de statuten genoemd wordt als secretaris ook direct verplicht is bepaalde taken uit te voeren. Voor zover er al verplichte taken zijn, liggen die bij het bestuur als geheel. De secretaris hoeft dus niet wettelijk verplicht te notuleren en de penningmeester niet de financiën te beheren.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Verenigingen