Wat is een afwezigheidsbewind?

Wat is een afwezigheidsbewind?

Home » Wat is een afwezigheidsbewind?
8.6
Wat is een afwezigheidsbewind?

Als iemand vermist is dan kan de rechter iemand anders aanwijzen om namens die persoon te handelen. Bijvoorbeeld bij een vermiste erfgenaam kan je een afwezigheidsbewind aanvragen om de erfenis af te handelen.

Afwezigheidsbewind voor vermiste personen

Bij afwezigheidsbewind verricht een bewindvoerder namens een afwezige of vermiste persoon de handelingen die diegene normaal gesproken zelf zou verrichten.

Het is dus eigenlijk een bewind met de bijzonderheid dat het gaat om een vermiste persoon. Maar wat houdt een afwezigheidsbewind nu precies in? Hoe kan je dat regelen en wanneer eindigt dat bewind?

Afwezigheidsbewind en bewindvoerder

Er zijn verschillende situaties waarin het belangrijk kan zijn om beslissingen te nemen namens iemand die onvindbaar is, maar niet overleden. Bij de afwikkeling van een nalatenschap kan het voorkomen dat er een vermissende persoon betrokken is. Bijvoorbeeld een geëmigreerde of onvindbare erfgenaam. Dan kan een afwezigheidsbewind nuttig zijn.

afwezigheidsbewind

De bewindvoerder, die meerderjarig moet zijn, gaat de financiële zaken van de vermiste persoon regelen. Bijvoorbeeld het betalen van rekeningen, boekhouden, de bankrekening beheren en belastingaangifte doen. Maar ook het opzeggen van (onnodige) overeenkomsten en verzekeringen. Denk aan abonnementen en de huurovereenkomst voor de ongebruikte huurruimte. Voor grote financiële uitgaven zal meestal voorafgaande toestemming van de kantonrechter nodig zijn.

Een afwezigheidsbewind is dus eigenlijk een soort volmacht die iemand via de rechter krijgt. Daarom kan een volmacht in veel gevallen een afwezigheidsbewind onnodig maken. Zie ook levenstestament.

Vereisten voor afwezigheidsbewind

Een afwezigheidsbewind kan niet zomaar. Er zijn een aantal voorwaarden, namelijk:

  1. De persoon heeft zijn of haar woonplaats verlaten; Dit geldt ook bij vermissing en bij onbereikbare personen. Bijvoorbeeld in gevallen waarin iemand is vertrokken naar een land waar vervolgens een oorlog of natuurramp plaatsvindt.
  2. De afwezige persoon heeft zijn zaken niet voldoende op orde gesteld (bijvoorbeeld door geen volmacht aan iemand te verlenen) en 
  3. Er is een noodzaak om orde op zaken te stellen of de afwezige te (laten) vertegenwoordigen (door een bewindvoerder).

Verzoek tot benoeming bewindvoerder

De bewindvoerder moet door de kantonrechter worden benoemd. Alleen belanghebbenden (en het Openbaar Ministerie) kunnen dat verzoek doen. Dat zijn bijvoorbeeld achtergebleven familieleden, mede-erfgenamen en mogelijke erfgenamen. Op Rechtspraak.nl kan je lezen hoe en waar je dit verzoek moet indienen.

Einde afwezigheidsbewind

Het afwezigheidsbewind eindigt als de vermiste persoon terugkeert en met de bewindvoerder het bewind beëindigt of tot opzegging overgaat. Het bewind eindigt ook als zijn of haar overlijden komt vast te staan.

Vermiste erfgenaam en vermoeden van overlijden

Voor het uitoefenen van rechten van erfgenamen heeft de wet een aparte regeling. In dit artikel leggen wij die regeling graag voor je uit. Bij een vermoeden van overlijden van de vermiste persoon kan de rechtbank op verzoek een rechtsvermoeden van overlijden uitspreken, zodat (financiële) zaken kunnen worden afgewikkeld alsof de vermiste persoon is komen te overlijden.

Kijk voor meer informatie over het afwezigheidsbewind en vermissing en wat je dan kunt doen op de website van Slachtofferhulp Nederland.

    Lees meer over Afhandeling Erfenis