Woorden in categorie: Verklaring van executele

Home » Woorden in categorie
8.6

Afwikkelingsbewind

Met het afwikkelingsbewind heeft de executeur de bevoegdheid gekregen om de erfenis helemaal af te ronden. Die beslissingen kan de executeur nemen zonder toestemming van de erfgenamen. De afwikkeling is de laatste stap. De executeur keert de erfdelen uit, zoals hij oordeelt dat juist is. Een executeur met afwikkelingsbewind heet ook wel een drie sterren […]
Lees meer

Assumptie (executeur)

Assumptie betekent dat je een executeur de bevoegdheid hebt gegeven om zelf een of meer executeurs toe te voegen. De door jou aangewezen executeur heeft die bevoegdheid alleen als jij dat in jouw testament zo hebt bepaald en als die persoon de executeurstaak heeft aanvaard. In plaats van assumptie, kan je ook zelf rechtstreeks in […]
Lees meer

Begrafenisexecuteur

Een begrafenisexecuteur is een executeur die alleen de uitvaart regelt. Ook wel een executeur met 1 ster genoemd. Dit is een zeer beperkte bevoegdheid. Een executeur kan verschillende bevoegdheden krijgen. Deze bevoegdheden staan benoemd in het testament. Het is gebruikelijk dat de executeur de erfenis beheert en afhandelt. Maar het is dus ook mogelijk om […]
Lees meer

Beheersexecuteur

De beheersexecuteur is de meest voorkomende executeur. De beheersexecuteur heeft de bevoegdheid om de erfenis van de overledene af te handelen. Een executeur kan verschillende bevoegdheden hebben. De meest eenvoudige noemen we een begrafenisexecuteur. De meest voorkomende een beheersexecuteur. Deze beschrijven wij bij de executeur en kan je benoemen in een testament. De executeur met […]
Lees meer

Boedelbeschrijving

Een boedelbeschrijving is een schriftelijk stuk waarin staat beschreven wat er aanwezig is in een erfenis. Een soort kleine boekhouding met bezittingen en schulden. Meestal is een dergelijke beschrijving niet nodig. Soms is dat wel nodig, bijvoorbeeld als minderjarige kinderen rechten hebben of als een erfgenaam de boedelbeschrijving uitdrukkelijk verlangt. Als er een executeur is benoemd […]
Lees meer

De erven van (aanhef)

Met de erven van of ‘de ervan van wijlen’ bedoel je de gezamenlijke of alle erfgenamen van de overleden persoon. Bij correspondentie over de afwikkeling van een nalatenschap is het gebruikelijk dat de afzender die aanhef of adressering gebruikt. De bank kan de tenaamstelling van de bankrekening veranderen in ‘de ervan van’. Hiermee laat de […]
Lees meer

Erfrecht

Het erfrecht is een verzamelbegrip voor alle regels die bepalen wat er na iemands overlijden met zijn vermogen moet gebeuren. Het erfrecht is grotendeels regelend recht. Dat wil zeggen dat je met een testament af kan wijken van de wettelijke regels. Deze regels zijn voornamelijk te vinden in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.
Lees meer

Executeur

De executeur handelt jouw erfenis af. Letterlijk betekent het: uitvoerder. Je wijst de executeur aan in een testament of in een aparte akte, een executeursbenoeming. Het is meestal iemand waar je veel vertrouwen in hebt. Het kan ook een organisatie zijn die zich heeft gespecialiseerd in het uitvoeren van nalatenschappen. De executeur zorgt dat zaken […]
Lees meer

Executeur Testamentair

Executeur testamentair is de oude benaming voor een executeur. Je komt de term nog wel eens tegen in oude artikelen. Ook in het spraakgebruik hoor je dit nog vaak.
Lees meer

Executeursloon

Het executeursloon is de vergoeding die een executeur ontvangt voor zijn of haar werkzaamheden. Dus voor de afwikkeling van de nalatenschap. Dat is alleen het geval als het testament een executeur benoemt. De hoogte van het wettelijke executeursloon is 1% van de waarde van de erfenis. In een testament kan ook een andere vergoeding staan, bijvoorbeeld […]
Lees meer

Gemeenschap

De gemeenschap is het mede-eigendom van goederen van twee of meerdere personen (deelgenoten). Deelgenoten hebben recht op gebruik van het goed. Dat betekent dat zij zelfstandig over hun aandeel in het goed mogen beschikken. Denk bijvoorbeeld aan twee studiegenoten die samen een auto of maatschap kopen. Voor overdracht van een gemeenschappelijk goed is het nodig […]
Lees meer

Rekening en verantwoording (executeur)

Een executeur moet rekening en verantwoording afleggen. Hij legt deze verantwoording af aan de erfgenamen. Of aan de opvolgende executeur (of vereffenaar). Dat hoeft echter pas als het beheer van de executeur is geëindigd. De rekening en verantwoording houdt in dat de executeur inzicht moet geven in de manier waarop de executeur zijn of haar […]
Lees meer

Stichting Certificering Executeurs

Stichting Certificering Executeurs is een organisatie die het beroep van executeur regelt. Het is geen overheidsinstantie. Executeurs kunnen een SCE Certificaat krijgen. Daarvoor moeten zijn een redelijk zware opleiding volgen. Bovendien hebben zij minimaal drie jaar werkervaring en verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.De leden voeren het specifieke logo van de SCE. De SCE is verbonden aan de […]
Lees meer

Vereffenaar

Een vereffenaar is door de rechtbank benoemt om een erfenis (waar meerdere erfgenamen zijn) te beheren en te vereffenen. Dit moet als er beneficiair is aanvaard. Of als de executeur niet kan aantonen dat de erfenis voldoende is om alle schulden mee te betalen. De vereffenaar moet onder andere een boedelbeschrijving opstellen. Daarna informeert en […]
Lees meer

Verklaring van executele

Een verklaring van executele is een verklaring van de notaris. De notaris kan deze verklaring opstellen als er een executeur is. De notaris doet hiervoor een onderzoek. Hiervoor kijkt de notaris in het testament of in de executeursbenoeming. Daarin staat wie de executeur is en welke bevoegdheden hij/zij heeft. De notaris legt dit in de […]
Lees meer

Wettelijke beloning executeur

De wettelijke beloning voor de executeur is 1% van het vermogen dat iemand nalaat. De wettelijk beloning is van toepassing als de erflater dit het vastgelegd in de executeursbenoeming. De erflater kan ook andere vergoedingen opnemen, of bepalen dat er helemaal geen vergoeding zal zijn.
Lees meer