Dividenduitkering in strijd met balanstest?

Dividenduitkering in strijd met balanstest?

Home » Dividenduitkering in strijd met balanstest?
8.6
Wat als een dividenduitkering in strijd is met de uitkeringstoets?

Een besluit tot dividenduitkering is geldig tot aan het bedrag dat mag worden uitgekeerd op grond van de uitkeringstoets. Alles daarboven is onverschuldigd uitbetaald aan de aandeelhouders. De BV kan dat bedrag dan terugeisen van de aandeelhouder.

Balanstest

De balanstest houdt in dat een Besloten Vennootschap alleen dividend of winst mag uitkeren aan de aandeelhouders als het eigen vermogen groter is dan de wettelijke of statutaire reserves. Je beoordeelt dus aan de hand van de balans of een dividenduitkering toegestaan is.

Dividend uitkeren in strijd met balanstest

geld

Maar wat als een dividenduitkering in strijd is met de balanstest? Dan is het aandeelhoudersbesluit tot dividenduitkering gedeeltelijk nietig (ongeldig). Dat is juridisch iets bijzonders. Het besluit is dan namelijk voor een deel geldig en een deel ongeldig. Daarvoor heb je geen uitspraak van de rechter nodig. Die nietigheid geldt namelijk automatisch. Zie ook vernietigbaarheid.

Wat houdt die gedeeltelijke nietigheid nou in? Het uitkeringsbesluit is in dat geval slechts geldig tot het bedrag dat de balanstest niet overschrijdt. Het dividend dat eigenlijk wel mocht worden uitgekeerd, kan dan dus gewoon worden uitgekeerd. Maar het bedrag dat teveel is uitgekeerd kan de BV terugeisen van de aandeelhouder die de dividenduitkering heeft ontvangen. De aandeelhouder mag die schuld wel verrekenen met een vordering die hij of zij op de BV heeft. Bijvoorbeeld uit een aandeelhouderslening.

Voorbeeld

Ter verduidelijking geven we hieronder een voorbeeld van een uitkeringsbesluit dat in strijd is met de uitkeringstoets:

Uit de balanstest volgt dat een dividenduitkering van € 50.000 mogelijk is. De aandeelhouders besluiten echter tot een dividenduitkering van € 55.000. Dus € 5.000 boven de toegestane grens. Er mag dan wel tot € 50.000 dividend worden uitkering. Maar niet daarboven. Het bedrag dat daarboven komt is dus teveel. Dat deel is onverschuldigd betaald door de BV. De BV kan dat terugeisen van de aandeelhouder.

Taak van het bestuur

Het bestuur moet ervoor waken dat de BV niet meer dividend uitkeert dan toegestaan en verantwoord is. En dat de BV dus niet in financiële problemen komt door een onverantwoorde dividenduitkering. Daarom zal het bestuur erop (moeten) toezien dat een dividenduitkering door de balanstest komt.

Als een uitkeringsbesluit in strijd is met de balanstest, dan kan het bestuur de aandeelhouders wijzen op de (gedeeltelijke) nietigheid van het dividendbesluit. Er zal dan een nieuw en wel geldig uitkeringsbesluit moeten komen, voordat een dividenduitkering mag plaatsvinden.

De (beperkte) balanstest geldt ook als de BV eigen aandelen wil inkopen. De BV mag dat niet doen, als de balanstest niet wordt gehaald.

Uitkeringstoets na balanstest

Let op: als een besluit tot dividenduitkering de balanstest doorstaat, dan ben je er nog niet. Het bestuur moet dan nog een uitkeringstoets doen. Wil je weten wat dat is en wat de gevolgen zijn van een dividenduitkering die in strijd is met de uitkeringstoets? Lees dan hier verder.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Oprichting BV