Kun je in statuten bepaalde leden geen stemrecht geven?

Kun je in statuten bepaalde leden geen stemrecht geven?

Home » Kun je in statuten bepaalde leden geen stemrecht geven?
8.6

Leden zonder stemrecht

Kun je in de statuten van de vereniging opnemen dat (bepaalde) leden geen stemrecht hebben?
In de statuten van de vereniging is veel te regelen over het stemrecht van de leden in de Algemene vergadering van een vereniging en coöperatie. Zo kunnen de statuten aan een lid meer dan één stem toekennen. Ook kunnen aan niet-leden stemrecht worden gegeven, maar die niet-leden moeten dan wel deel uitmaken van een ander orgaan in de vereniging. In de statuten mag je echter niet opnemen dat (bepaalde) leden geen stemrecht hebben. Dat mag ook niet door middel van een overeenkomst.

Stemrecht verplicht

Dat de leden stemrecht hebben, is namelijk dwingend recht. Dat wil zeggen dat de bepalingen van het wetboek voorrang hebben. Je kunt dus niet afwijken van de regel dat leden stemrecht hebben. Het stemrecht is essentieel voor het lidmaatschap. De notaris zal bij de oprichting of latere statutenwijziging erop letten of de statuten in overeenstemming zijn met de wet. Mocht het toch zijn dat de statuten (sommige) leden geen stemrecht geven, dan is die bepaling niet geldig.

Handelen in strijd met de wet door leden geen stemrecht te geven kan gevolgen hebben voor de (aansprakelijkheid van de) bestuurders. Het kan namelijk onbehoorlijk bestuur opleveren. Ook kan het een reden zijn voor de rechter om de vereniging te ontbinden op verzoek van de leden of andere belanghebbenden.

Alleen geschorste verenigingsleden hebben geen stemrecht.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?