Verschil tussen directeur en bestuurder?

Wat is het verschil tussen een directeur en bestuurder? Een rechtspersoon kan worden bestuurd door zowel statutaire als door titulaire bestuurders of een directeur. Bij het oprichten en besturen van de rechtspersoon is het belangrijk om de verschillen daartussen te weten. Statutair bestuurder Statutair bestuurders worden bij de oprichting en daarna door aandeelhoudersvergadering benoemd. De aandeelhoudersvergadering

Energiecoöperatie oprichten

Een energiecoöperatie oprichten Wil je een energiecoöperatie beginnen? Wat is het, waarom zou je dat doen, hoe doe je dat en wie kan je helpen? Wat is een energiecoöperatie? Om te beginnen is het een gewone coöperatie. Doel van een coöperatie is gezamenlijk een onderneming te runnen. Bij een energiecoöperatie is het doel om samen

Aansprakelijkheid in een coöperatie

Als je een coöperatie begint dan gaan jullie als coöperatie opdrachten aannemen of opdrachten verstrekken. Daarvoor heb je de coöperatie immers opgericht. De coöperatie is een rechtspersoon en kan dus zelfstandig deelnemen aan het rechtsverkeer. Maar hoe is het nu geregeld met de aansprakelijkheid in een coöperatie? Er zijn verschillende vormen van een coöperatie. Via

Waarom moet ik een oprichtingsakte maken?

Waarom moet ik een oprichtingsakte maken? Als je een rechtspersoon wil oprichten, dan moet je daarvoor verplicht naar de notaris. De notaris maakt dan een oprichtingsakte voor je. Zonder ondertekende authentieke oprichtingakte bestaat de rechtspersoon namelijk niet, hij is dan nietig. Het is dus niet mogelijk om met een onderhandse akte een rechtspersoon op te

Naar wie gaat vermogen rechtspersoon na ontbinding?

Wie heeft recht op het vermogen van de rechtspersoon na ontbinding? Als een rechtspersoon door een ontbindingsbesluit wordt ontbonden of opgeheven kan er na betaling van de schulden nog een positief vermogen zijn. Dat heet ook wel het overschot of liquidatiesaldo. De vereffenaar is degene die dat overschot uitkeert aan de gerechtigden. Statuten of wet