Dossier ANBI: voorzitter, secretaris en penningmeester voor ANBI?

Dossier ANBI: voorzitter, secretaris en penningmeester voor ANBI?

Home » Dossier ANBI: voorzitter, secretaris en penningmeester voor ANBI?
8.5
Zijn er verplichte bestuursfuncties bij een ANBI?

Nee, het bestuur van een ANBI moet uit drie personen bestaan. Maar aan de invulling van het bestuur zijn geen eisen gesteld. Je kan dus de traditionele verdeling handhaven van een voorzitter, secretaris en penningmeester. Je kan als bestuur de taken ook anders verdelen.

Bestuursfuncties in de ANBI instelling verdelen

Hoe moeten wij de bestuursfuncties in de ANBI instelling verdelen?

ANBI Logo

Bij stichtingen en verenigingen kun je ervoor kiezen dat het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. De bestuursleden hoeven niet altijd deze bestuursfuncties te hebben om in aanmerking te komen voor de ANBI-status.

Er zijn wel eisen aan het bestuur van een ANBI, zoals onafhankelijkheid en geen betaling van de bestuursleden.

Voorzitter, secretaris en penningmeester voor ANBI-status

Het is voor de ANBI-status niet verplicht dat het stichtingsbestuur of het verenigingsbestuur moet bestaan uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Dat is ook niet verplicht voor stichtingen en vereniging die geen ANBI (willen) zijn. Daarom ben je ook als ANBI vrij om te bepalen of je deze functies wel of niet in de statuten opneemt. Wel moet een organisatie een onafhankelijk bestuur hebben dat uit tenminste drie leden bestaat. Maar die hoeven dus geen vaste functie te hebben.

Let wel op: bij verenigingen moeten volgens de wet (maar niet voor de ANBI-status) wel een voorzitter, secretaris en penningmeester worden benoemd als de statuten niet anders bepalen. Je kunt hiervan afwijken door de statuten te wijzigen.

Eén ANBI-bestuurder met meerdere bestuursfuncties

Ook mag je in de statuten van de ANBI bepalen dat één bestuurder meerdere functies mag bekleden. Bijvoorbeeld dat de penningmeester ook voorzitter of secretaris is. Alle bestuursfuncties aan één bestuurder toekennen kan (soms) onredelijk zijn en is daarom af te raden.

Taakverdeling in bestuursreglement

In plaats van verschillende bestuursfuncties kan je een taakverdeling maken voor het bestuur. Die neem je dan op in een bestuursreglement. Ook dat is overigens niet verplicht voor de ANBI-status.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over ANBI