Engelse of Delaware Limited of BV?

Engelse of Delaware Limited of BV?

Home ยป Engelse of Delaware Limited of BV?
8.5
Waarom zou ik (g)een Ltd oprichten?

Een buitenlandse rechtspersoon heeft voordelen. Je bent minder goed zichtbaar voor de fiscus. Om misbruik te voorkomen zijn er juist een reeks extra regels voor buitenlandse vennootschappen. Bovendien is de wetgeving om een BV op te richten vereenvoudigd.

Een buitenlandse rechtsvorm

Engelse of Delaware Limited of BV? Wat is het verschil?

Als je wilt gaan ondernemen is een van de eerste keuzes die je moet maken of je een rechtspersoon gaat oprichten en zo ja, in welke rechtsvorm. Het is naar Nederlands recht mogelijk om ook te kiezen voor een buitenlandse rechtspersoon.

Eiland in de zon

Verschillen BV of Limited

Het duidelijke verschil is dat een Engelse of Delaware Limited (LLC) een buitenlandse rechtspersoon is. Op deze buitenlandse rechtspersonen is niet Nederlands recht, maar buitenlands recht van toepassing. Dat is dan ook een van de redenen waarom er soms wordt gekozen voor een buitenlandse rechtspersoon. Buitenlands recht kan flexibeler zijn dan Nederlands (ondernemings)recht. Grote verschillen zijn er bijvoorbeeld op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid, kapitaaleisen en belastingen. Zo wordt het recht van Delaware als heel ondernemersvriendelijk gezien.

Sinds de Flex-BV is de regeling van de BV ook (bijvoorbeeld qua kapitaaleisen) flexibeler gemaakt.

Wet op de Formeel Buitenlandse Vennootschappen

Om te voorkomen dat men misbruik maakt, door het omzeilen van belangrijke Nederlandse wetgeving, kunnen sommige regels van Nederlands recht alsnog van toepassing zijn. Zo moet een buitenlandse rechtspersoon (uitgesloten die waarop het recht van een EU-lidstaat van toepassing is) worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Daarnaast moet je, ook al heb je een buitenlandse rechtspersoon, administratie bijhouden (boekhoudplicht) en jaarrekeningen maken en te publiceren. Zie hiervoor de Wet op de Formeel Buitenlandse Vennootschappen.

Financiering buitenlandse rechtspersoon

Tip: Banken en andere financiers zullen vaak geen krediet verschaffen aan een rechtspersoon met een (exotische) buitenlandse rechtskeuze en/of afgeschermde aandeelhouders. Dat heeft mede te maken met de poortwachtersfunctie die banken hebben. Zij moeten controleren wei er achter een rechtspersoon zit. Ook moeten zij de herkomst van het geld aan kunnen tonen. Dit alles in het kader van de strijd tegen witwassen en terrorisme. De WWFT regelgeving.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Oprichting BV