Testament herroepen

Home » Testament herroepen » Pagina 2
8.6

Het herroepen van het testament. Dat houdt in dat hetgeen je hebt opgenomen in jouw testament, laat vervallen. Je kunt hierna een nieuw testament opstellen of helemaal geen testament. In dat geval is het versterferfrecht van toepassing, het erfrecht zoals het in de wet is geregeld.

Afspraken maken over testament?

Mag ik met mijn partner afspraken maken over zijn of haar testament en andersom? Het heeft geen zin om afspraken te maken over een testament. Deze afspraken zijn namelijk nietig. Alleen wat er daadwerkelijk in een testament is opgenomen, is geldig...

Lees meer

Moet ik testament herzien?

Moet ik mijn testament herzien om de zoveel jaar? Nee, dat hoeft wettelijk gezien niet. Het testament blijft altijd geldig. Het kan wel verstandig zijn om je testament regelmatig te herzien. Bijvoorbeeld als je kinderen hebt gekregen, een eigen huis...

Lees meer

Hoe lang is mijn testament houdbaar?

Hoe lang is mijn testament houdbaar? Een testament blijft wettelijk altijd gelden. Er zit dus geen einddatum op. In de praktijk moet je een testament wel regelmatig herzien om te beoordelen of deze nog aansluit op jouw huidige situatie en wensen...

Lees meer

Gevolgen van nieuwe relatie voor testament?

Wat gebeurt er met mijn testament als ik een nieuwe relatie krijg? Als je een nieuwe relatie krijgt (niet trouwen of een huwelijk), dan blijft jouw testament gewoon geldig. En jouw nalatenschap zal daarom nog steeds volgens jouw testament moeten...

Lees meer