Een klein stuk grond kopen of verkopen

Home » Wonen » Een klein stuk grond kopen of verkopen
8.4
de goedkoopste notaris

Grond kopen of verkopen

Veel gemeenten verkopen kleine stroken grond aan de bewoners die er direct naast wonen. De gemeente kan op die manier besparen op het onderhoud aan openbaar groen. Ook buren verkopen regelmatig kleine stroken grond aan elkaar. Jij kunt een stuk grond kopen, wat moet je doen? Ondanks dat het meestal om kleine bedragen gaat zijn er toch enkele kosten waar je niet omheen kan.

Drie stappen om een stuk grond te verkopen.
Stap 1. Koopcontract. Koper en verkoper moeten een koopcontract opstellen. Daarin moet in ieder geval de exacte omschrijving van het stuk grond. De prijs en eventuele aanvullende afspraken.
Stap 2. Inmeten Kadaster. Het Kadaster meet de groenstrook op en bepaalt nieuwe kadastrale grenzen.
Stap 3. De notaris passeert de koopakte en schrijft deze in bij het Kadaster.

Alle eigendom van grond (een registergoed) staat in Nederland geregistreerd in het Kadaster.
Inschrijvingen in het Kadaster moeten door een notaris worden gedaan. Dus hoe klein het stukje grond ook is, er zijn altijd kosten. De werkzaamheden van de notaris zijn bovendien niet minder bij een groot stuk grond of een klein stuk grond. Het opstellen van de akte, het controleren van de registers en de gegevens van de koper en verkoper, deze werkzaamheden zijn in beginsel gelijk.

Kadasterregeling kleine percelen

Als je een stuk grond koopt van minder dan 100 m2 én ook niet meer betaalt (koopprijs) dan € 5.000, dan kost de inmeting van het Kadaster niet meer dan € 90. Daar komt vervolgens nog de kosten van de inschrijving bij.

Kosten van de notaris

De kosten van de notaris heb je als koper zelf in de hand. Soms heeft de verkoper als die een aantal percelen tegelijk verkoopt al een notaris uitgekozen. We noemen dit een projectnotaris. Dat is meestal goedkoper dan zelf een notaris gaan zoeken. In alle gevallen heeft de koper het recht om de notaris te zoeken en in ieder geval een offerte te vragen.

Overdrachtsbelasting

Ook over de overdracht van een dergelijk klein stuk grond moet je 8% of 2% overdrachtsbelasting betalen. Het tarief is afhankelijk van het gebruik.