Hoe kom ik erachter wie aandeelhouders zijn?

Hoe kom ik erachter wie aandeelhouders zijn?

Home » Hoe kom ik erachter wie aandeelhouders zijn?
8.5
Hoe kom ik er achter wie de aandeelhouders zijn?

De aandeelhouders van een BV staan in het aandeelhoudersregister. Dat register is echter niet openbaar en ligt ter inzage bij de vennootschap. Je kan dus niet ergens opvragen wie de aandeelhouders zijn. Dat kan ook een notaris niet.

Aandeelhouders van een BV of NV

Hoe weet ik wie de aandeelhouder in een BV is

Het kan soms om wat voor reden dan ook handig zijn om te weten wie de aandeelhouders van een besloten vennootschap of naamloze vennootschap zijn. Bijvoorbeeld als je zaken doet of wilt doen met de vennootschap of als je een (potentiële) medeaandeelhouder bent. Maar ook als je beslag wilt leggen op aandelen. Hoe kom je er eigenlijk achter wie de aandeelhouders zijn? Is die informatie openbaar?

Intern aandeelhoudersregister

Het bestuur van een BV of NV moet een aandeelhoudersregister bijhouden. Dat register is op het kantoor van de vennootschap of digitaal in te zien. In dat register staat informatie over de aandeelhouders. Het bestuur van een NV hoeft alleen een aandeelhoudersregister bij te houden als de aandelen op naam zijn uitgegeven.

Maar het aandeelhoudersregister is niet openbaar. Het is een intern register. Bij een NV hebben alleen de aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen recht op een uittreksel uit het register. Bij een BV is dat ook zo, maar bij een BV hebben personen die een vergaderrecht hebben binnen de aandeelhoudersvergadering ook recht op inzage. Dat zijn bijvoorbeeld houders van certificaten van aandelen (certificaathouders) die volgens de statuten vergaderrecht hebben. Als buitenstaander heb je in principe dus geen recht op inzage in het aandeelhoudersregister. De gegevens in het register over niet-volgestorte aandelen zijn wel ter inzage van iedereen.

De notaris houdt geen aandeelhoudersregister bij. Een landelijk centraal aandeelhoudersregister bij de Kamer van Koophandel is (nog) niet doorgevoerd.

Kamer van Koophandel

Brief

Ook via het handelsregister kan informatie over aandeelhouders worden gevonden.

Iedereen mag een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel opvragen. In het uittreksel staat wie de aandeelhouders zijn. Je kunt ook tot een bepaalde hoogte concernrelaties inzien, dus hoe de moedermaatschappij en dochtermaatschappij verhoudingen zijn binnen een groep van vennootschappen. De informatie over aandeelhouders die je uit een KvK uittreksel kunt halen is echter wel beperkt. Je ziet bijvoorbeeld alleen informatie over de aandeelhouder als hij of de enige aandeelhouder van de vennootschap is, dus een 100% aandeelhouder. Daarom zitten er vaak minimaal twee aandeelhouders in een BV. Bij meerdere aandeelhouders kan je niet zien wie de aandeelhouders zijn (en hoeveel aandelen zij hebben). Je kunt in het uittreksel bijvoorbeeld ook niet zien of de bestuurder ook aandelen heeft.

UBO-register

Door inzage in het UBO-register is het mogelijk om de uiteindelijke belanghebbende of eigenaar van de onderneming te achterhalen. Hierin kun vinden wie bijvoorbeeld meer dan 25% van de aandelen of stemrechten heeft. Het UBO-register is in beheer bij de KvK.

Door een rechterlijke uitspraak eind 2022 is het UBO-register gesloten voor raadplegen. De openbare informatie is in strijd met de privacy AVG.

De conclusie is dat het in ieder geval op dit moment voor buitenstaanders niet eenvoudig is om (gedetailleerde) informatie over aandeelhouders en aandelenverhoudingen te verkrijgen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Oprichting BV