Nabestaandenservice

Home » Nabestaandenservice
8.4

Nabestaandenservice als er iemand is overleden

Als er iemand is overleden moeten de nabestaanden vaak veel regelen. Binnen onze nabestaandenservice helpen we je graag.

Verklaring van Erfrecht

Voordat je aan het geld kan komen op de bankrekening, vraagt de bank vaak een verklaring van erfrecht. Een verklaring van erfrecht bevat een door de notaris opgemaakte opsomming van de erfgenamen.

Binnen de opdracht maken wij ook de eventuele boedelvolmacht of de benoeming van een executeur. Die kosten zitten al in ons tarief.

De notaris heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke erfgenamen. Het testament is uitgangspunt of het wettelijk erfrecht. In de openbare registers heeft de notaris nog uitgezocht wie mogelijk erfgenamen kunnen zijn.

Doordat de notaris dit heeft onderzocht en verklaart weten anderen zoals banken en verzekeringsmaatschappijen dat ze hun uitkering aan de juiste personen doen. Banken vragen om een dergelijke verklaring van erfrecht. DoeHetZelfNotaris is de grootste aanbieder van in Nederland. Bovendien zijn wij zo gespecialiseerd, dat wij super snel en helemaal online alles afhandelen. Wij werken onder andere nauw samen met ABN AMRO en Aegon.

Oude verklaring van erfrecht inschrijven in Kadaster

Je hebt een eerder opgestelde verklaring van erfrecht liggen, die niet is ingeschreven bij het Kadaster. Daardoor kun je het onroerend goed nu niet rechtsgeldig leveren. Die verklaring van erfrecht moet ingeschreven in het Kadaster. Dat regelen wij snel en goed. Het maakt daarbij niet uit welke notaris de oorspronkelijke akte heeft afgegeven.

Verklaring van executele

De verklaring van executele is de formele benoeming van de executeur. In een testament kan de overledene een executeur hebben benoemd. De executeur moet de benoeming aanvaarden. Daarna maakt een notaris een verklaring van executele op. Hierin staat wie de executeur is en welke bevoegdheden deze heeft. Hierna kun je direct aan de slag.

Boedelvolmacht opstellen

Om een erfenis af te handelen is het handig om één van de erfgenamen aan te wijzen om namens de andere(n) te kunnen handelen. Zo kan dan één van jullie eventuele spullen verkopen, contracten stopzetten en andere handelingen verrichten. Om dat onderling te regelen moet die persoon een volmacht krijgen. Specifiek bij een erfenis noem je dat een boedelvolmacht. Een boedelvolmacht kan je hier opstellen, daar heb je geen notaris voor nodig. Laat je via ons een verklaring van erfrecht opstellen, dan zit de boedelvolmacht al in de prijs.

Brieven in de nabestaandenservice

Er zijn een aantal modelbrieven gemaakt door de nabestaandenservice. Ze helpen jou bij het juridisch weer op gang brengen van de afhandeling van een nalatenschap.

Brief legitieme portie opvragen

Je bent onterfd, of je vermoedt dat je bent onterfd. Dan heb je in Nederland recht op een minimaal erfdeel, dat noemen we de legitieme portie. Maar hoe kom je aan die legitieme portie? Hoe vraag je die op en bij wie? Met onze eenvoudige app maken we samen met jou een perfect brief. Zo weet je zeker dat je op de juiste manier jouw legitieme hebt veilig gesteld.

Brief informatie opvragen afhandeling erfenis

Je bent erfgenaam. Maar je ontvangt geen of te weinig informatie over de afhandeling van de erfenis. Dat komt helaas regelmatig voor. Formeel had jij altijd eerst toestemming moeten geven om de nalatenschap af te gaan handelen. We hebben een modelbrief gemaakt. Je kunt daarin aangeven dat je niet gelukkig bent met hoe de afhandeling plaatsvindt. Je kunt die zelfs laten stoppen. Met deze brief kun je ook vragen om inzage in de afhandeling, zoals de kosten en de omvang van jouw erfdeel.

Brief een erfgenaam werkt niet mee

Jullie zijn de nalatenschap aan het afhandelen. Maar één van de erfgenamen wil niet meewerken. Die blijft passief. Dus die geeft niet aan dat hij/zij de erfenis gaat verwerpen, maar wil de erfenis ook niet accepteren. De hele afhandeling stokt. Met een duidelijke heldere brief zet je de boel weer in beweging. Je dwingt een beslissing af.

Familiegraf Afhandeling Erfenis

Uitvaart

Jouw uitvaart is niet iets dat je bij een notaris hoeft te regelen. Vaak wil je wel zaken vastleggen over de uitvaart. De vorm (begraven, cremeren of iets anders), de invulling, de muziek of toespraken. Ook ben je misschien benieuwd wat het ongeveer gaat kosten. Alle informatie over jouw uitvaart, inclusief kosten en informatie over een uitvaartverzekering op een rij.