Nabestaandenservice

Home » Nabestaandenservice
8.5

Nabestaandenservice als er iemand is overleden

Als er iemand is overleden moeten de nabestaanden vaak veel regelen. Binnen onze nabestaandenservice helpen we je graag. Om de erfenis af te handelen heb je soms een Verklaring van Erfrecht nodig. Het kan ook zijn dat je bent aangewezen als executeur, daarvoor heb je een Verklaring van Executele nodig. Heb je andere vragen over de afhandeling van een erfenis? Lees meer over wat hierbij kan spelen.

Verklaring van Erfrecht

Voordat je aan het geld kan komen op de bankrekening, vraagt de bank vaak een Verklaring van Erfrecht. Een Verklaring van erfrecht bevat een door de notaris opgemaakte opsomming van de erfgenamen. De notaris heeft daarvoor onderzoek gedaan. Het testament is uitgangspunt of het wettelijk erfrecht. In de openbare registers heeft de notaris nog uitgezocht wie mogelijk erfgenamen kunnen zijn.
Doordat de notaris dit heeft onderzocht en verklaart weten anderen zoals banken en verzekeringsmaatschappijen dat ze hun uitkering aan de juiste personen doen. Banken vragen om een dergelijke verklaring van erfrecht. DoeHetZelfNotaris is de grootste aanbieder van Verklaringen van Erfrecht in Nederland. Bovendien zijn wij zo gespecialiseerd, dat wij super snel en bijna helemaal online de Verklaringen afhandelen. Wij werken onder andere nauw samen met ABN AMRO en Aegon.

Oude Verklaring van Erfrecht inschrijven in kadaster

Je hebt een verklaring van Erfrecht liggen, die niet is ingeschreven bij het kadaster. Daardoor kan je het onroerend goed nu niet rechtsgeldig leveren. Die Verklaring van Erfrecht moet, met spoed ingeschreven in het kadaster. Dat regelen wij snel en goed.

Verklaring van Executele

De Verklaring van executele is de formele benoeming van de executeur. In een testament kan de overledene een executeur hebben benoemd. De executeur moet de benoeming aanvaarden. Daarna maakt een notaris een Verklaring van executele op. Hierin staat wie de executeur is en welke bevoegdheden deze heeft. Met die verklaring kan je direct aan de slag.

Boedelvolmacht opstellen

Om een erfenis af te handelen is het handig om één van de erfgenamen aan te wijzen om namens de andere te kunnen handelen. Zo kan dan één van jullie eventuele spullen verkopen, contracten stop zetten en andere handelingen verrichten. Om dat onderling te regelen moet die persoon een volmacht krijgen. Specifiek bij een erfenis noem je dat een boedelvolmacht. Een boedelvolmacht kan je hier opstellen, daar heb je geen notaris voor nodig.

Legitieme portie opvragen

Je bent onterfd, of mogelijk ben je onterfd. Dan heb je in Nederland recht op een minimaal erfdeel, dat noemen we de legitieme portie. Maar hoe kom je aan die legitieme portie? Hoe vraag je die op en bij wie? Met onze eenvoudige app maken we samen met jou een perfect brief. Zo weet je zeker dat je op de juiste manier jouw legitieme hebt veilig gesteld.

Uitvaart

Familiegraf Afhandeling Erfenis

Jouw uitvaart is niet iets dat je bij een notaris hoeft te regelen. Vaak wil je wel zaken vastleggen over de uitvaart. De vorm (begraven, cremeren of iets anders), de invulling, de muziek of toespraken Ook ben je misschien benieuwd wat het ongeveer gaat kosten. Alle informatie over jouw uitvaart, inclusief kosten en informatie over een uitvaartverzekering op een rij.

Afhandelen erfenis

Als iemand is overleden dan komen vaak pas de vragen. Hoe moet je omgaan met een erfenis. Wie zijn erfgenaam en wie niet. Wat doe je met onwillige erfgenamen. Als je voor elke vraag naar de notaris moet, dan is de erfenis snel op aan honorarium voor de notaris. Daarom vind je binnen onze nabestaandenservice alle informatie die nodig kan hebben om een erfenis af te handelen op onze site.