Er is iemand overleden

Als er iemand is overleden moet er veel geregeld worden. Om de erfenis af te handelen heb je soms een Verklaring van Erfrecht nodig. Het kan ook zijn dat je bent aangewezen als Executeur, daarvoor heb je een Verklaring van Executele nodig. Heb je andere vragen over de afhandeling van een erfenis? Lees meer over wat hierbij kan spelen.

Verklaring van Erfrecht

Een Verklaring van erfrecht bevat een door de notaris opgemaakte opsomming van de erfgenamen. De notaris heeft daarvoor onderzoek gedaan. Het testament is uitgangspunt of het wettelijk erfrecht. In de openbare registers heeft de notaris nog uitgezocht wie mogelijk erfgenamen kunnen zijn.
Doordat de notaris dit heeft onderzocht weten anderen zoals banken en verzekeringsmaatschappijen dat ze hun uitkering aan de juiste personen doen. Zij vragen om een dergelijke verklaring van erfrecht. DoeHetZelfNotaris is de grootste aanbieder van Verklaringen van erfrecht in Nederland. Wij werken onder ander nauw samen met ABN AMRO en Aegon.

Verklaring van Executele

De Verklaring van executele is de formele benoeming van de executeur. In een testament kan de overledene een executeur hebben benoemd. De executeur moet de benoeming aanvaarden. Daarna maakt een notaris een Verklaring van executele op. Hierin staat wie de executeur is welke bevoegdheden deze heeft. Met die verklaring kan je direct aan de slag.

Vragen over de afhandeling van een erfenis?

Veel vragen hebben wij al een keer beantwoord. Kijk voor een overzicht op onze site. Staat het antwoord er niet bij dan verwijzen we je graag naar een van de aangesloten notarissen. Je kan je vraag altijd stellen.