Nabestaandenservice

Home » Nabestaandenservice
8.6

Nabestaandenservice als er iemand is overleden

Als er iemand is overleden moeten de nabestaanden vaak veel regelen. Binnen onze nabestaandenservice helpen we je graag.

Verklaring van erfrecht

Voordat je aan het geld kan komen op de bankrekening, vraagt de bank vaak een verklaring van erfrecht. Een verklaring van erfrecht bevat een door de notaris opgemaakte opsomming van de erfgenamen.

Binnen de opdracht maken wij ook de eventuele boedelvolmacht of de benoeming van een executeur. Die kosten zitten al in ons tarief.

De notaris heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke erfgenamen. Het testament is uitgangspunt of het wettelijk erfrecht. In de openbare registers heeft de notaris nog uitgezocht wie mogelijk erfgenamen kunnen zijn.

Doordat de notaris dit heeft onderzocht en verklaart weten anderen zoals banken en verzekeringsmaatschappijen dat ze hun uitkering aan de juiste personen doen. Banken vragen om een dergelijke verklaring van erfrecht. DoeHetZelfNotaris is de grootste aanbieder van verklaringen van erfrecht in Nederland. Bovendien zijn wij zo gespecialiseerd, dat wij super snel en helemaal online alles afhandelen. Wij werken onder andere nauw samen met ABN AMRO en Aegon.

Verklaring van executele

De verklaring van executele is de formele benoeming van de executeur. In een testament kan de overledene een executeur hebben benoemd. De executeur moet de benoeming aanvaarden. Daarna maakt een notaris een verklaring van executele op. Hierin staat wie de executeur is en welke bevoegdheden deze heeft. Hierna kun je direct aan de slag.

Boedelvolmacht opstellen

Om een erfenis af te handelen is het handig om één van de erfgenamen aan te wijzen om namens de andere(n) te kunnen handelen. Zo kan dan één van jullie eventuele spullen verkopen, contracten stopzetten en andere handelingen verrichten. Om dat onderling te regelen moet die persoon een volmacht krijgen. Specifiek bij een erfenis noem je dat een boedelvolmacht. Een boedelvolmacht kan je hier opstellen, daar heb je geen notaris voor nodig. Laat je via ons een verklaring van erfrecht opstellen, dan zit de boedelvolmacht al in de prijs en hoef je deze dus niet apart aan te vragen.

Brieven in de nabestaandenservice

nabestaandenservice

Het afhandelen van de nalatenschap gaat niet altijd vlekkeloos. Om je hierbij te helpen hebben wij een aantal brieven opgesteld om je verder op weg te helpen. Deze brieven vind je terug op onze zustersite Vaarwel.nl. Ze helpen jou bij het juridisch weer op gang brengen van de afhandeling van een nalatenschap.

Brief legitieme portie opvragen

Je bent onterfd, of je vermoedt dat je bent onterfd. Dan heb je in Nederland recht op een minimaal erfdeel, dat noemen we de legitieme portie. Maar hoe kom je aan die legitieme portie? Hoe vraag je die op en bij wie? Met onze eenvoudige app maken we samen met jou een perfecte brief. Zo weet je zeker dat je op de juiste manier jouw legitieme hebt veilig gesteld.

Het afhandelen van de nalatenschap

Wij kunnen jou ook verder helpen met het afhandelen van een nalatenschap. Op Vaarwel.nl vind je hier veel informatie over. Daarnaast kun je gratis een takenlijst aanmaken. In deze takenlijst vind je alle stappen die je moet doorlopen om een nalatenschap af te handelen.