Legitieme portie opvragen 6.-

Home » Nabestaandenservice » Legitieme portie opvragen
8.3

Kinderen hebben recht op een minimaal deel van de erfenis van hun ouders. Dit speelt als kinderen zijn onterfd. Ben je niet onterfd, dan heb je altijd recht op jouw kindsdeel. Ben je wel onterfd, dan heb je recht op de helft van het kindsdeel, de legitieme portie.

Hoe kom je aan dat deel van je erfenis?

Je moet actief een beroep doen op je legitieme. Doe je dat niet, dan verjaart het recht vijf jaar na het overlijden van je vader of moeder. Veel kinderen hebben een zodanig verstoorde relatie met hun ouder(s) dat ze onterfd zijn. Maar de relatie is ook zo, dat die kinderen geen prijs stellen op die erfenis.

Maar er zijn ook veel kinderen die wel hun legitieme willen ontvangen. Zij moeten zich melden. Soms hebben ze bericht van het overlijden ontvangen en van het feit dat ze onterfd zijn. Soms hebben ze zelfs dat niet en hebben ze alleen een vermoeden dat ze onterfd zijn.

Stuur een eerste brief voor een beroep op je legitieme portie

In een eerste brief geef je aan dat je een beroep gaat doen op jouw wettelijk recht. Dan weten de andere erfgenamen dat ze daar rekening mee moeten houden. Je vraagt dan ook om een duidelijke berekening van het bedrag waar je recht op hebt. Die eerste brief is heel belangrijk en geeft ook de datum aan, waarop je een beroep hebt gedaan op jouw legitieme portie.

Bij wie en wat

Je vraagt de informatie op bij degene die je op de hoogte bracht van het overlijden. Dat kan een erfgenaam zijn, maar ook een notaris of een executeur. Heb je dat nog niet ontvangen, dan vraag je natuurlijk ook om bewijs dat je onterfd bent. Dus de passage uit het testament. Natuurlijk stel je een redelijke termijn, maar dat is wel een duidelijke termijn.

Wat krijg je met onze brief

Wij hebben een slim vragenspel voor je ontworpen. Die stelt alle vragen die van belang zijn. Op grond van de antwoorden maakt onze slimme software vervolgens een brief op maat. Die brief ontvang jij als Word Document. Je moet die nu zelf aangetekend versturen. Daarmee heb je de eerste stap om jouw legitieme portie op te vragen perfect uitgevoerd.

+

Tarief Brief opeisen legitieme portie € 6.- incl. BTW

Wat kost een Brief opeisen legitieme portie

Je bent (vermoedelijk) onterfd. Met deze brief vraag je om aanvullende informatie en geef je aan dat je een beroep doet op jouw legitieme portie.