Kindsdeel of legitieme portie opvragen 4.-

Home » Nabestaandenservice » Kindsdeel of legitieme portie opvragen
8.5

Dit document ga je helemaal zelf afronden. Je hoeft niet naar een notaris. Alles gaat 100% online en is direct in orde.

Onterfd?

Kindsdeel of legitieme portie opvragen

Kinderen zijn de erfgenamen van hun ouders. Ben je niet onterfd, dan heb je altijd recht op jouw kindsdeel. Ben je wel onterfd, dan heb je recht op de helft van het kindsdeel, de legitieme portie. Kinderen hebben dus altijd recht op een minimaal deel van de erfenis van hun ouders.

Hoe kom je aan jouw deel van je erfenis?

Bij de normale afhandeling van een erfenis hoef je niets te doen. Jullie regelen onderling de verdeling van de erfenis. Maar als je geen contact hebt met je familie moet je zelf actief aan de slag. Je gaat om te beginnen informatie opvragen. Daarbij doe je een beroep op jouw kindsdeel.

Ben je al op de hoogte van het feit dat je bent onterfd? Dan moet je actief een beroep doen op je legitieme. Doe je dat niet, dan verjaart het recht vijf jaar na het overlijden van je vader of moeder.

Wel of niet een beroep doen op je legitieme portie

Er zijn kinderen die een zodanig verstoorde relatie met hun ouder(s) hebben dat ze zijn onterfd door die ouders. Deze verstoorde relatie is ook zo, dat die kinderen geen prijs stellen op die erfenis. Dan hoef je niets te doen. Je mag jouw recht op de legitieme portie dus ook verwerpen.

Maar er zijn ook veel kinderen die wel hun legitieme willen ontvangen. Zij moeten zich melden bij de erfgenamen. Soms hebben ze bericht van het overlijden ontvangen en van het feit dat ze onterfd zijn. Soms hebben ze zelfs dat niet en hebben ze alleen een vermoeden dat ze onterfd zijn.

Stuur een eerste brief voor een beroep op je erfdeel

In een eerste brief geef je aan dat je een beroep gaat doen op jouw wettelijk recht. Dan weten de andere erfgenamen dat ze daar rekening mee moeten houden. Je vraagt om bewijs dat je onterfd bent, als je dat nog niet hebt ontvangen. Je vraagt ook om een duidelijke berekening van het bedrag waar je recht op hebt. Die eerste brief is heel belangrijk en geeft ook de datum aan, waarop je een beroep hebt gedaan op jouw legitieme portie.

Bij wie en wat

Je vraagt de informatie op bij degene die je op de hoogte bracht van het overlijden. Dat kan een erfgenaam zijn, maar ook een notaris of een executeur. Heb je dat nog niet ontvangen, dan vraag je natuurlijk ook om bewijs dat je onterfd bent. Dus de passage uit het testament. Natuurlijk stel je een redelijke termijn, maar dat is wel een duidelijke termijn.

Zelf uitzoeken of er een testament was?

Je kan ook zelf achterhalen of er een testament aanwezig was. Immers, alleen in een testament kun je zijn onterfd. Je kunt dit met een brief navragen bij het Centraal Testamenten Register (CTR). Voor die aanvraag moet je dan wel een overlijdensakte hebben.

Wat krijg je met onze brief

Wij hebben een slim vragenspel voor je ontworpen. Die stelt alle vragen die van belang zijn. Op grond van de antwoorden maakt onze slimme software vervolgens een brief op maat. Die brief ontvang jij als Word Document. Je moet die nu zelf aangetekend versturen. Daarmee heb je de eerste stap om jouw kindsdeel of legitieme portie op te vragen perfect uitgevoerd.

+

Tarief Brief opeisen kindsdeel of legitieme portie € 4.- incl. BTW

Wat kost een Brief opeisen kindsdeel of legitieme portie

Jij bent het kind van de overledene. Je hebt recht op een kindsdeel uit de erfenis. Mogelijk ben je onterfd. Maar zefs als je bent onterfd heb je recht op een erfdeel, jouw legitieme portie. Met deze brief vraag je om aanvullende informatie. Je geeft aan dat je een beroep doet op jouw kindsdeel en mocht je zijn onterfd op jouw legitieme portie.