Voorzitter, secretaris en penningmeester in bestuur verplicht?

Voorzitter, secretaris en penningmeester in bestuur verplicht?

Home » Voorzitter, secretaris en penningmeester in bestuur verplicht?
8.6
Moet het bestuur van een rechtspersoon een voorzitter, secretaris en penningmeester hebben?

Nee, de wet schrijft niet voor dat het bestuur van iedere soort rechtspersoon een voorzitter, secretaris en/of penningmeester moet hebben. Maar je kunt in de statuten wel anders bepalen. Voor het bestuur van een vereniging is deze functieverdeling wel verplicht, tenzij de statuten anders bepalen.

Functieverdeling in statuten

Brief

Je mag bij de oprichting van een rechtspersoon of daarna met een statutenwijziging een functieverdeling of taakverdeling voor het bestuur opnemen in de statuten. Maar dat mag ook in een bestuursreglement of ander document als de statuten dat zo bepalen. Voor verenigingsbesturen moet een afwijkende taakverdeling (voorzitter, secretaris en penningmeester) wel altijd in de statuten zijn opgenomen. Je hebt namelijk altijd een statutaire grondslag nodig voor een functieverdeling.        

Meerdere mogelijkheden

Bij een functieverdeling of taakverdeling zijn allerlei varianten denkbaar. Bijvoorbeeld een bestuurder voor financiële zaken of een bestuurder voor personeelszaken. Je mag ook bepalen hoe en door wie de verschillende bestuursfuncties worden verdeeld. Dat geldt ook voor verenigingen. Overigens is voor de ANBI-status een functieverdeling niet verplicht.

Collectief bestuur

Vanzelfsprekend blijft het bestuur wel gezamenlijk verantwoordelijk voor het besturen van de rechtspersoon. Ondanks een functieverdeling.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Oprichting BV