Schenken

Home » Schenken » Pagina 2
8.6

Je kunt op verschillende manieren schenken. Je kunt een schenkingsovereenkomst opstellen en hetgeen je schenkt, bijvoorbeeld een geldbedrag, direct uitkeren. Je kunt ook een schenking op papier opstellen. Hiervoor moet je langs de notaris. Je schenkt dan op papier. Dit bedrag wordt pas uitgekeerd bij jouw overlijden.

Is een schenking inkomen?

Is een schenking inkomen? Nee, een schenking wordt niet gezien als inkomen. Het heeft dus geen gevolgen voor eventuele toeslagen. Het kan in sommige gevallen wel gevolgen hebben voor een uitkering waar een vermogenstoets aan vastzit. Schenken en...

Lees meer

Schenken bij opname in zorginstelling?

Kan ik schenken om opeten van vermogen en huis bij opname zorginstelling te voorkomen? Ja dat kan, je kan je vermogen verlagen met schenkingen aan bijvoorbeeld je kinderen. Maar de overheid heeft hier een beperking op gezet. Bij de eigen bijdrage...

Lees meer

Betaalt de Koning schenkbelasting?

Betaalt de koning schenkbelasting of erfbelasting? Nee, de koning betaalt geen belasting. Hij is op grond van de Grondwet vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Betaalt de Koning schenkbelasting of erfbelasting?Tarieven schenkbelastingAndere zaken...

Lees meer

Dossier pleegkind: schenken aan pleegkind

Kan ik schenken aan mijn pleegkind? En hoe zit dat fiscaal? Ja, je kunt schenken aan jouw pleegkind. Als je gebruik wilt maken van de verruimde vrijstelling voor kinderen moet je aan een aantal eisen voldoen. Dossier pleegkind: schenken aan...

Lees meer

Jeugdzorg en Notariszaken

Kan een ouder een schenking doen aan een kind dat onder toezicht is gesteld? Als een kind onder toezicht is gesteld door de jeugdzorg kan de ouder niet zomaar beslissingen nemen namens het kind. De ouder kan niet namens het kind een schenking of een...

Lees meer