Boedelvolmacht opstellen 25.-

Home » Nabestaandenservice » Boedelvolmacht opstellen
8.6

Dit document ga je helemaal zelf afronden. Je hoeft niet naar een notaris. Alles gaat 100% online en is direct in orde.

Boedelvolmacht

boedelvolmacht

Als er iemand is overleden, is er daarna veel werk voor de erfgenamen. Die erfgenamen moeten juridisch gezien alle besluiten met zijn allen nemen. Ze zijn namelijk gezamenlijk eigenaar van de erfenis. De erfenis kan pas verdeeld worden als die helemaal in kaart is gebracht. In de praktijk is het dan ook handig om één van de erfgenamen of een buitenstaander de zaken af te laten handelen. Alle erfgenamen dragen hun rechten over aan de gevolmachtigde.
Die opdracht geef je met een boedelvolmacht.
Die volmacht maak je eenvoudig zelf via onze site. Je hebt er ook geen notaris bij nodig. Je stelt de volmacht naar eigen wens samen op onze site.

Voordelen

Je maakt nergens zo voordelig en makkelijk zelf een boedelvolmacht.

 • In 5 minuten klaar
 • Jouw volmacht op jouw moment
 • Word Document dus zelf aan te passen
 • Goed geregeld voor alle erfgenamen
 • Reken veilig af met iDeal, Apple Pay of Credicard
Wat kost een losse boedelvolmacht?

+

Tarief Boedelvolmacht € 25.- incl. BTW

Wat kost een Boedelvolmacht

Je maakt hier snel een boedelvolmacht. Je wijst 1 gevolmachtigde aan. Het systeem maakt per erfgenaam een boedelvolmacht op. Alle volmachten zijn natuurlijk gelijk. Het zijn Word documenten die je zelf kan verzenden naar de andere erfgenamen.

Hoe maken we die volmacht exact?

De erfgenamen besluiten samen wie ze een volmacht willen geven. Iedere erfgenaam ontvangt een document op naam. Dat document ondertekent de erfgenaam. Alle erfgenamen sturen het ondertekende document aan de gevolmachtigde.

Machtiging

Om iemand namens de andere erfgenamen te laten optreden moeten die erfgenamen een machtiging afgeven. Daarmee geven de erfgenamen dan één persoon de mogelijkheid om alles af te handelen. De aangewezen persoon noemen we de gemachtigde.
We hebben de taken van de gevolmachtigde verdeeld. Sommige taken staan altijd in de volmacht, anders heeft die geen waarde en geen nut. Andere taken kunnen jullie kiezen. Maar iedere erfgenaam geeft dezelfde volmacht. Per volmachtgever maak je een overeenkomst. Je krijgt dus net zoveel exemplaren van de volmacht als je volmachtgevers invoert. Je betaalt per extra volmacht € 5 bovenop de basisprijs. Er is geen maximum aan het aantal volmachten dat je kan opstellen.

Taken gevolmachtigde bij overlijden

Er zijn taken die gevolmachtigde altijd moet kunnen uitvoeren om zijn rol te vervullen. Deze lijst zijn de taken van de gemachtigde waar je niet uit kan kiezen:

 • Opzeggen abonnementen, huur, andere lopende verplichtingen;
 • Voldoen van openstaande schulden;
 • Innen van vorderingen;
 • Taxeren van de waarde van eventueel onroerend goed;
 • Verkoopklaar maken onroerend goed;
 • Taxeren waarde roerende goederen zoals inboedel;
 • Het onderhouden en verzekerd houden van onroerend goed;
 • Eindverslag opstellen van schulden en bezittingen.

Taken die jullie kunnen kiezen in de boedelvolmacht

Taken van de gemachtigde waar je wel uit kan kiezen:

 • Verkopen van inboedel;
 • Uitvoeren van eventueel codicil;
 • Uitvoeren en uitkeren eventuele legaten;
 • Aangifte laatste IB (F Biljet) opstellen;
 • Verkopen onroerend goed;
 • Verkopen aandelenportefeuille ter voorkoming van koersverlies;
 • Aanwijzen eventuele boedelnotaris.

Deze taken zullen worden toegevoegd aan de boedelvolmacht. Als je hier geen volmacht voor afgeeft, dan moet je deze besluiten dus afzonderlijk en met elkaar nemen.

Wie is er gemachtigd?

Je kan iedereen aanwijzen als gemachtigde. De meest voorkomende keuzes zijn:

 • één van de erfgenamen;
 • een accountant, boekhouder of vergelijkbaar persoon;
 • een executeur.

Executeurs zijn mensen die beroepsmatig erfenissen afhandelen. Zij beschikken over juridische en financiële kennis. Executeurs kunnen lid zijn van bepaalde verenigingen die toezicht houden op de kwaliteit van hun werk.

Vergoeding gemachtigde

Het afhandelen van een erfenis kan veel werk zijn. Daarom kan je de gemachtigde een vergoeding betalen. Er zijn verschillende opties. Als je een beroepsmatige executeur benoemt zoals bijvoorbeeld een notaris of accountant, dan hebben die meestal een uurtarief. Dat kan behoorlijk in de papieren lopen. Als je een van de erfgenamen benoemt, dan kun je bijvoorbeeld een percentage van de erfenis afspreken (1% is gangbaar).

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt een perfecte boedelvolmacht per erfgenaam. Het document is in Word, dus je kan het eventueel aanpassen.

iDEAL

Je betaalt direct met i-deal en ontvangt een Word Document.