Transportakte

Home » Wonen » Transportakte
8.6
de goedkoopste notaris

Je hebt een huis of ander object gekocht. Nu naar de notaris

Hypotheek Transportakte

In Nederland moet de formele overdracht van alle onroerende zaken via de notaris. De eerste stap bij de verkoop was het koopcontract (ook wel voorlopig koopcontract genaamd). Nu dat ondertekend is kun je naar de notaris. Die gaat dat contract omzetten naar een transportakte.

Als je geen hypotheek nodig hebt, dan hoef je alleen te regelen dat het huis op jouw naam komt.

De transportakte is wettelijk vereist voor de eigendomsoverdracht van het object van de verkoper naar de koper. De transportakte wordt ook akte van levering genoemd. De transportakte volgt op de koopovereenkomst. Die hebben jullie opgesteld voor de koop van de woning, het pand, de grond, de garage of welk onroerend goed dan ook.

De notaris zorgt voor:

Wat doet de notaris voor een transportakte

  1. De transportakte zelf

    Dat is de akte waarin de afspraken uit de koopovereenkomst zijn vastgelegd. De notaris zorgt ook dat eventuele bepalingen die van toepassing zijn uit oude aktes worden opgenomen. Denk aan een recht van overpad of andere verplichtingen. Als dergelijke zaken in de vorige eigendomsakte staan, dan gaan ze over naar de nieuwe akte. Je noemt dat zakelijke rechten. Bij de koop had de verkoper die ook al moeten melden aan de koper. De notaris zorgt ook dat er geen verplichtingen meer op het object rusten zoals een oude hypotheek.

  2. Kadaster

    Daarna zorgt de notaris voor inschrijving van de transportakte in het Kadaster.

  3. Geldverkeer

    De notaris verzorgt ook het financiële deel. De koper stort het geld op de speciale rekening (derdengeldrekening) bij de notaris. Die zorgt er dan weer voor dat het op het juiste moment op de rekening van de verkoper komt te staan. Ook zorgt de notaris voor de betaling van alle facturen die met de transactie te maken hebben. Zoals de rekening van de makelaar(s), het kadaster en de notaris zelf.

Moet je in persoon naar de notaris?

Nee, voor een transportakte hoef je niet in persoon naar de notaris. Je kunt iemand volmacht verlenen om de akte te ondertekenen, bijvoorbeeld een medewerker van het notariskantoor. Daarvoor hoef je geen notariële akte te laten maken. Je hoeft er dus niet persoonlijk bij te zijn.

Dat is anders als er ook een hypotheekakte wordt gepasseerd. Daar moet je persoonlijk bij aanwezig zijn.

Onderzoek door de notaris

De notaris doet verschillende belangrijke onderzoeken (rechercheplicht). De notaris staat garant voor de kwaliteit van de levering. Zo onderzoekt de notaris in het kadaster de gegevens van het pand, eventuele rechten of plichten die zijn ingeschreven, eventuele ingeschreven hypotheken. Van de betrokken personen onderzoekt de notaris de ID gegevens aan de hand van een geldige legitimatie.

Als de notaris hier fouten in maakt, dan is de notaris aansprakelijk. De notaris staat in Nederland garant voor een goed verloop van de handel in onroerende zaken.