Transportakte

Home » Wonen » Transportakte
8.4

Je hebt een huis gekocht. Nu naar de notaris

Hypotheek Transportakte

Als je geen hypotheek nodig hebt dan hoef je alleen te regelen dat het huis op jouw naam komt.
De transportakte is vereist voor de eigendomsoverdracht van de woning van de verkoper naar de koper. De transportakte wordt ook Akte van levering genoemd. De transportakte volgt op de Koopovereenkomst. Die hebben jullie opgesteld voor de koop van de woning.

De notaris zorgt voor:

De Transportakte. Dat is een akte waarin de afspraken uit de koopovereenkomst zijn vastgelegd. De notaris zorgt ook dat eventuele bepalingen die van toepassing zijn uit oude aktes worden opgenomen. Denk aan een recht van overpad of andere verplichtingen.

Daarna zorgt de notaris voor inschrijving van de transportakte in het kadaster.

De notaris verzorgt ook het financiële deel. De koper stort het geld op de speciale rekening (derdengeldrekening) bij de notaris. Die zorgt er dan weer voor dat het op het juiste moment op de rekening van de verkoper komt te staan. Ook zorgt de notaris voor de betaling van alle facturen die met de transactie te maken hebben. Zoals de rekening van de makelaar(s), het kadaster en de notaris zelf.

Wat moet je regelen?

Voor een geldig transport is een notaris verplicht.

  • Een Transportakte
  • Inschrijving in kadaster
  • Afhandeling van het geldverkeer

Moet je in persoon naar de notaris?

Je kan iemand volmacht verlenen om de akte te ondertekenen, bijvoorbeeld een medewerker van het notariskantoor. Daarvoor hoef je geen notariële akte te laten maken. Je hoeft er dus niet persoonlijk bij te zijn.

Dat is anders als er ook een hypotheekakte wordt gepasseerd. Daar moet je persoonlijk bij aanwezig zijn.

Onderzoek door de notaris

De notaris doet verschillende belangrijke onderzoeken (rechercheplicht). De notaris staat garant voor de kwaliteit van de levering. Zo onderzoekt de notaris in het kadaster de gegevens van het pand, eventuele rechten of plichten die zijn ingeschreven, eventuele ingeschreven hypotheken. Van de betrokken personen onderzoekt de notaris de ID gegevens aan de hand van een geldige legitimatie.