Samenlevingsovereenkomst 279.-

Home » Samenlevingsovereenkomst
8.6

De akte wordt gemaakt door een aangesloten DoeHetZelfNotaris. Ondertekening vindt plaats op het kantoor van die notaris.

Samenlevingscontract opstellen

Als je gaat samenwonen dan regelt de wet niets. Dus als jullie niet zelf iets regelen, dan is er ook niets geregeld. In een samenlevingsovereenkomst maak je afspraken over de verdeling van de kosten en eventuele ingebrachte bezittingen. Ook maak je afspraken over de bezittingen die jullie kopen tijdens het samenwonen. Je regelt op wiens naam de woning staat en wie er mag blijven wonen als jullie uit elkaar gaan.

Vraag ook ons gratis informatiepakket aan! Hierin vind je uitgebreide informatie over het opstellen van een samenlevingscontract en waarom het van belang is om zo’n contract op te stellen.

Waarom zou je een samenlevingsovereenkomst maken?

Je moet zeker een samenlevingscontract maken als jullie:

 1. minderjarige kinderen hebben. In een samenlevingsovereenkomst kun je namelijk regelen dat indien een van jullie beiden komt te overlijden de kinderen door de ander worden opgevoed. Je moet ook twee testamenten opstellen, om te voorkomen dat de langstlevende partner op straat kan worden gezet door de kinderen.
 2. een koopwoning hebben of jullie eerste huis gaan kopen. De bank zal meestal een samenlevingscontract eisen.
 3. binnen een collectieve pensioenregeling de mogelijkheid hebben om elkaar als begunstigde voor een partnerpensioen aan te wijzen. De pensioenmaatschappij vereist een samenlevingsovereenkomst.
Samenlevingsovereenkomst - Bekijk het filmpje op YouTube

Voordelen om het hier te doen

Nergens zo voordelig en makkelijk.

 • Notaristarief is all in
 • Betaal pas bij de notaris
 • In 5 minuten klaar met de aanvraag
 • Notaris schrijft het samenlevingscontract in bij het CTR

Wat regelen jullie hier voor samenlevingscontract

Jullie gaan hier een complete samenlevingsovereenkomst opstellen. De volgende vragen en keuzes komen aan bod.

 • Gemeenschappelijke huishouding
 • Gemeenschappelijke inboedel
 • De samen bewoonde woning
 • Verblijvingsbeding
 • (Tijdelijke) voortzetting woongenot
 • Partnerpensioen/nabestaandenpensioen
 • Aanbrengsten en mede-eigendom van inboedel

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt een compleet en goed samenlevingscontract, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

 • Gratis direct een concept samenlevingsovereenkomst
 • (Korte) bespreking bij de notaris en ondertekening van de akte
 • Controle in alle registers van jullie ID gegevens
 • Definitieve samenlevingsovereenkomst
 • Inschrijving Centraal Testamenten Register

Ook nog twee testamenten erbij?

Er zijn een aantal omstandigheden waarbij het verstandig is om direct ook twee testamenten op te stellen. Door de samenlevingsovereenkomst heeft de langstlevende het recht om de gemeenschappelijke spullen te mogen houden. Maar dat is iets anders dan dat de langstlevende ook erfgenaam is. De langstlevende bij samenwonen is geen erfgenaam.
Dus hebben jullie een eigen woning, dan kun je die alleen aan je partner nalaten met een testament. Een eigen woning valt niet onder de spullen of goederen, maar is een onroerend goed.

Ook als er kinderen zijn moet je een testament maken. Bij een samenlevingscontract is er niet zoals bij gehuwden een automatisch langstlevendebeding. Dus na het overlijden van een van jullie beiden zijn de kinderen direct erfgenaam. Als zij meerderjarig zijn kunnen ze hun erfdeel opeisen. De langstlevende kan daar niets aan doen.
Als je toch al bij de notaris zit voor een samenlevingscontract, dan is het goedkoper om direct twee testamenten op te stellen. Daarom kunnen jullie bij ons alleen een samenlevingscontract met twee testamenten maken als jullie samen kinderen hebben.

Wat doet de notaris voor een samenlevingscontract?

De notaris zal jullie gegevens controleren. Dus zijn de gegevens van de partijen juist doorgegeven. De notaris doet dat in de daarvoor bestemde registers. Ook zal de notaris het document doorlezen en eventueel vragen stellen. Daarna volgt een (korte) bespreking op het kantoor van de notaris. De notaris controleert onder ander of jullie beiden begrijpen wat je aan het regelen bent. In bijzijn van de notaris moet je ondertekenen.

Wat kost een samenlevingscontract?

+

Tarief Samenlevingscontract € 279.- incl. BTW

Wat kost een Samenlevingscontract


Werkzaamheden

Wat doet de notaris voor het tarief

Het opstellen van een samenlevingscontract is belangrijk omdat er belangrijke levenszaken in worden vastgelegd. Dat wil zeggen dat de formele handelingen nodig zijn die ook voor bijvoorbeeld een testament gelden. 

De notaris zal voor het tarief:

 • de samenlevingsovereenkomst opmaken;
 • een ID controle doen van jullie beiden;
 • de akte inschrijven in het Centraal Testamentenregister;
 • de akte eeuwig bewaren;
 • jullie ieder een officieel afschrift meegeven van de akte met jullie samenlevingscontract.

Waarom geen samengestelde gezinnen?

Bij een samengesteld gezin zijn er helaas teveel opties om die te kunnen vastleggen in een standaard contract. Je bent dus altijd afhankelijk van maatwerk bij de notaris. Juridisch en zeker erfrechtelijk maakt het namelijk uit wie van jullie kinderen heeft, of beiden kinderen hebben, of jullie samen kinderen hebben. Daar bovenop komt dan de vraag of en hoe jullie die kinderen erfrechtelijk willen behandelen. Het is vaak een hele puzzel, waarbij de inzet grotendeels ook nog wordt bepaald door hoe jullie er in staan. Het is echter absoluut aan te raden om juist bij een samengesteld gezin in ieder geval twee testamenten op te maken!