Stappenplan een informele vereniging oprichten 39.-

Stappenplan een informele vereniging oprichten 39.-

Home » Vereniging » Stappenplan een informele vereniging oprichten
8.6

Stappenplan voor het oprichten van een informele vereniging

Stappenplan voor je akte

Wij willen je graag helpen een informele vereniging op te richten. Een vereniging oprichten doe je niet alleen. Dus wil je de zaken bespreken met anderen.
Hieronder hebben we de belangrijkste besluiten die je moet nemen om een vereniging op te richten op een rijtje gezet.
De informele vereniging is geschikt voor kleine verenigingen. Je kunt deze niet gebruiken voor politieke partijen, of sportclubs die zich moeten aansluiten bij een sportkoepel. Maar voor een zangkoor of leesclub is het dan weer perfect geschikt.

 1. De naam

  De vereniging moet een unieke naam hebben. De naam van de nieuwe vereniging mag niet lijken op die van een bestaande vereniging of bedrijf. Bedenk ook dat een fantasienaam unieker is dan een beschrijvende naam. Voordat je de naam kiest kun je in het online handelsregister opzoeken of de naam niet reeds in gebruik is. Je kan ook opzoeken of de domeinnaam nog vrij is. Dat doe je op de website van SIDN.nl

 2. Doelstelling

  Er is een verschil tussen de doelen die je stelt in de statuten en de doelen die jullie jezelf als vereniging stelt. De doelstelling voor de statuten van de vereniging, de zogeheten statutaire doelstelling zet je vast. Je moet proberen om de doelstelling in de statuten concreet te houden en tegelijk niet te beperkt. Van een te beperkte doelstelling kun je later last hebben. Een korte uitleg.
  Regionale beperking. Je wilt iets gaan doen in Deventer. Als je in de statuten nu zou opnemen dat de doelstelling van de vereniging is beperkt tot het hebben van een vereniging in Deventer, dan zit je daar voor altijd aan vast. Je mag namelijk als vereniging geen activiteiten uitvoeren die buiten de doelstelling van de vereniging vallen. Je kan het dan regionaal beter als volgt omschrijven: “een volkstuinvereniging in Deventer, of elders in Overijssel.”
  Aard van de activiteiten. Je wilt iets gaan doen aan sport en spel. Als je de doelstelling te beperkt opschrijft dan kan je niet iets doen om bijvoorbeeld kinderen te helpen op een andere manier. Dus schrijf dan: “het organiseren van sport en spel, voorlichting of andere projecten.”
  De doelstelling zoals jullie die als vereniging hanteren moet je proberen zo “SMART” mogelijk op te stellen. Dat wil zeggen dat je concrete doelstellingen formuleert die een bepaald doel nastreven met een meetbaar resultaat. Bovendien geef je een horizon aan. Dus: we willen binnen 3 jaar 150 leden hebben.

 3. Middelen

  Het doel van de vereniging mag niet zijn het maken van winst. De vereniging streeft iets na om te bereiken, anders dan het verdienen van geld. Dat wil niet zeggen dat een vereniging geen winst kan maken op bepaalde activiteiten. De kantine van de voetbalclub is een bron van inkomsten. De winst moet echter besteed worden aan het doel en kan dus niet uitgekeerd worden aan de oprichters, bestuurders of leden. Is dat wel je doel, dan moet je een coöperatie oprichten.
  Je moet bedenken hoe je als vereniging aan geld komt. Alle verenigingen vragen een bijdrage aan de leden, de zogeheten contributie.

 4. Adres en dergelijke

  Elke vereniging moet een adres hebben. De adressen van de bestuursleden worden niet openbaar gepubliceerd in het handelsregister. Het is altijd handig om een adres te hebben. Al was het maar voor post en bankzaken.

 5. Bestuur

  Wij gaan uit van een hele normale bestuursstructuur. Het verenigingsbestuur heeft de bevoegdheid om commissies in te stellen. Ons advies is ook om het bestuur niet te groot te maken. Hoe groter het bestuur, hoe langer de vergaderingen duren en hoe moeilijker het nemen van besluiten wordt. Maak liever ad hoc een commissie om meer mensen bij de vereniging te betrekken.
  Hoeveel bestuurders? Het bestuur van een vereniging bestaat in ieder geval minimaal uit twee personen, maar drie is het meest gangbaar. In het algemeen is een oneven aantal bestuurders aan te raden. Bij eventuele besluiten waarover gestemd moet worden is er dan altijd een meerderheid.