Vereniging oprichten 289.-

Home » Vereniging » Vereniging oprichten
8.4

Vereniging oprichten

Er worden in Nederland honderden verenigingen per jaar opgericht. Een groot deel daarvan wordt via ons opgericht. Meer dan 10% van alle verenigingen start bij de DoeHetZelfNotaris. Daarmee zijn wij de partij die de meeste verenigingen in Nederland opricht. Wij doen dat snel, betrouwbaar en tegen lage kosten. Een vereniging heeft leden die samen iets willen doen. Sporten, wonen, protesteren, het kan allemaal in een vereniging. Je kan ook onderhands een informele vereniging oprichten. Daarvoor hoef je niet naar de notaris.

Waarom een vereniging?

Bekijk het filmpje op YouTube

In een vereniging ga je met verschillende mensen samen een bepaald doel nastreven. Dat kan bijna elke doel zijn dat je kan bedenken. Samen sporten is een doel, maar politiek bedrijven, een geloof uitoefenen, studentenleven, huurders, winkeliers, allemaal komen ze in Nederland samen in verenigingen. Het oprichten en vormgeven van een vereniging is dan ook een grondrecht, vrijheid van vereniging. Kenmerkend is dat de leden samen bepalen wat de vereniging gaat doen. Bovendien betalen de leden voor het lidmaatschap.

Voordelen van hier een vereniging oprichten

Nergens zo voordelig en makkelijk.

 • Notaristarief is all in
 • In 10 minuten klaar
 • Betaal pas bij de notaris
Logo Kamer van Koophandel handelsregister

Als de vereniging is opgericht dan schrijft de notaris deze in bij de Kamer van Koophandel. De notaris schrijft de vereniging in het Handelsregister en in het UBO-register. De KvK stuurt je een elektronisch uittreksel uit het handelsregister. Zodra je dat inschrijvingsnummer hebt kan je een bankrekening aanvragen. Deze administratieve afhandeling zit niet in ons tarief.

De KvK stuurt de nieuwe vereniging nog een factuur voor de inschrijving van € 51,30.

Wat regel je hier voor een vereniging

Je richt hier een vereniging op waarbij een aantal keuzes al vooraf is bepaald. De keuzes zijn gemaakt zoals de meeste mensen die zouden maken. Honderden verenigingen zijn inmiddels hier opgericht. Wil je het anders, of complexer? Dan moet je een offerte aanvragen bij een notaris.
Het is ook mogelijk om hier speciale statuten te maken die geschikt zijn om de ANBI status mee aan te vragen. Dat kost niets extra.

 • Vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid
 • Je maakt je eigen doelstelling
 • Flexibele moderne statuten waar je nog jaren mee vooruit kan
 • Geen aparte organen in de statuten

Wat doe de notaris voor het oprichten vereniging

De notaris zal alle gegevens controleren die jullie hebben opgeven. Dus zijn de gegevens van de bestuursleden juist doorgegeven. Van de bestuursleden wordt ook gekeken of ze niet voorkomen in het faillissementsregister, of op een lijst van terroristen voorkomen. De notaris doet dat in de daarvoor bestemde registers. Ook zal de notaris de door jullie bedachte doelstelling doorlezen en eventueel vragen aan jullie stellen. Daarna volgt een (korte) bespreking op het kantoor van de notaris.

Minimale eisen

Een vereniging bestaat uit minstens twee personen. De belangrijkste organen van een vereniging zijn de algemene vergadering waar alle leden bijeen komen en het verenigingsbestuur. De ledenvergadering benoemt het bestuur. Elk lid heeft één stem. Het lidmaatschap kan gekoppeld zijn aan bepaalde eisen, zoals bijvoorbeeld bij een Vereniging van Eigenaren, het bezit van een appartement.

Twee soorten vereniging

Vereniging oprichten

Er zijn twee soorten verenigingen. De formele vereniging. Dat is een vereniging met rechtspersoonlijkheid, die moet worden opgericht door de notaris. De tweede is de informele vereniging, die bezit geen rechtspersoonlijkheid. Die kan dan ook niet makkelijk deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Bovendien als de vereniging dat wel doet zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die de vereniging aangaat.


Voor een informele vereniging hoef je zelfs niets op papier te zetten. De leesclub of de debatclub is ook een vereniging. Het is wel handig om wel statuten te maken. Dat oprichten van een informele vereniging doe je snel en goedkoop via het model op onze site.

Meer regelen voor jouw vereniging

De statuten regelen de organisatie van de vereniging op hoofdlijnen. Voor de verdere uitwerking heb je meestal ook nog een huishoudelijk reglement nodig. Daarin regel je zaken als hoe en wanneer je vergadert. Het voordeel van zaken zo regelen is dat je dit zelf ook later weer kan aanpassen. Je hoeft dan niet langs de notaris. Wij hebben een goed model van een Huishoudelijk reglement.

Als je toch bezig bent kun je natuurlijk ook gelijk alles goed regelen. Naast het huishoudelijk reglement maak je dan ook een declaratieregeling voor onkosten, een stageovereenkomst en een vrijwilligersovereenkomst. Modelovereenkomsten daarvoor, vind je in ons pakket: Vereniging compleet van maar € 69,– excl. BTW. Koop je dit pakket tegelijk met de oprichting van een vereniging dan ontvang je een korting van € 20 euro. Je moet dan bestellen via jouw dashboard.

Politieke partij oprichten

Alle politieke partijen in Nederland zijn verplicht verenigingen. Dat is zo geregeld omdat ze anders niet mee mogen doen aan de verkiezingen. Wij richten reeds tientallen politieke partijen op. We hebben een stappenplan om een politieke partij op te richten gemaakt en een uitgebreide uitleg.

Personeelsvereniging

De meeste personeelsverenigingen van Nederland worden hier opgericht. Onze site heeft een aparte mogelijkheid voor het oprichten van een personeelsvereniging.

Bijzondere verenigingen

Soms valt een vereniging onder een zogenaamde koepel. Bijvoorbeeld alle voetbalverenigingen vallen onder de KNVB. De koepel heeft dan modelstatuten gemaakt. Alle leden moeten de modelstatuten gebruiken. Alleen dan kunnen zijn aangesloten zijn bij de koepel en dus bijvoorbeeld deelnemen aan de competitie.
Wij hebben enkele modelstatuten geautomatiseerd, zoals van de KNSB, de KNVB en de NBB. Je kan dan door de vragen te beantwoorden en het juiste model te kiezen heel eenvoudig een vereniging oprichten. Wij regelen dat de juiste modelstatuten worden gebruikt. Je hebt ook vaak minder vragen, omdat de keuzes voor jou door de koepel zijn gemaakt.
De volgende verenigingen staan nu online. Staat jouw club er niet bij en zou je dat graag willen, mail ons dan even.

Voetbalclub met Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond KNVB statuten
knvb logo
Basketbal met Nederlandse Basketbal Bond NBB statuten
logo nbb
Schaatsclub met de KNSB Koninklijke Nederlandse SchaatsrijdersBond
KNSB Logo

Vereniging van eigenaren

Een andere bijzondere vorm van een vereniging is de veel voorkomende Vereniging van Eigenaren (VvE). Hierin zijn de eigenaren van diverse appartementen vertegenwoordigd. Zij sparen samen voor onderhoud en bepalen de regels die gelden voor alle eigenaren in het complex. De vereniging van eigenaren wordt in principe opgericht tegelijk met de splitsing van de eigendom. Door de nauwe band tussen deze twee aktes kun je de VVE niet standaard via onze site maken, maar wel via de offertemodule.

Bestaande vereniging wijzigen

Heb je al een vereniging en wil je de statuten van de vereniging wijzigen? Dat kan natuurlijk ook online bij ons. Je kan ook een zogeheten informele vereniging die bij de KvK is ingeschreven willen omzetten naar een formele vereniging. Ook dat kan via onze site.

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt een complete vereniging, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

 • Gratis concept statuten
 • Bespreking bij de notaris
 • Eventuele volmachten
 • Definitieve statuten
 • Eigen dashboard
+

Tarief Vereniging oprichten € 289.- incl. BTW

Wat kost een Vereniging oprichten


Werkzaamheden

Wat doet de notaris voor het tarief

De notaris zal voor het tarief:

 • de akte opmaken om de vereniging op te richten;
 • een ID controle doen van de oprichters en/of bestuursleden. De prijs is steeds per persoon € 20,-- ;
 • controleren of de oprichter niet bekend staat in het faillissementsregister;
 • de akte eeuwig bewaren;
 • jou een officieel afschrift meegeven van de akte met de statuten van jouw vereniging.

Extra kosten

Naast het oprichten van de vereniging komen er nog extra administratieve kosten.

De vereniging moet ingeschreven in het Handelsregister en in het UBO-register. De extra kosten brengt de notaris in rekening:

 • de notaris zal de vereniging inschrijven in het handelsregister 
 • de notaris zal de UBO-verklaring inschrijven in het UBO-register
 • een elektronisch uittreksel KvK verzorgen en aan je opsturen

De Kamer van Koophandel brengt de vereniging vervolgens inschrijfkosten in rekening. Deze factuur gaat naar de vereniging

Spoed

Het is ook mogelijk een vereniging met spoed op te richten. Daarvoor komt een toeslag op het tarief. Binnen 3 werkdagen oprichten kost € 200,- extra.

Hoe lang gaat het duren?

De doorlooptijd om een rechtspersoon op te richten is afhankelijk van enkele factoren.

 • Wanneer kun je de benodigde stukken zoals kopie ID bewijs aanleveren aan de notaris?
 • Hoe druk is het bij de notaris?
 • Heb je alles correct ingevuld?

Als alles bij de notaris ligt dan kan je een afspraak maken.

Spoedtarief

Heb je echt haast? Dan kan je jouw dossier boven op de stapel krijgen. De keuze voor notarissen neemt dan wel iets af, omdat niet alle notarissen hieraan meewerken.

Passeer je akte binnen 3 werkdagen

3 werkdagen. Toeslag € 200,– ex BTW.

De doorlooptijd geldt natuurlijk alleen voor werkdagen en gaat pas in op het moment dat alle stukken bij de notaris zijn. Dat wil ook zeggen kopieën van ID bewijzen van bij de organisatie betrokken personen.

Lees meer