Statuten wijzigen vereniging 359.-

Home » Vereniging » Statuten wijzigen vereniging
8.5

Statutenwijziging Vereniging

Soms is het nodig om de statuten van een vereniging aan te passen. Dat is bijvoorbeeld het geval als jullie een andere doelstelling hebben gekregen, of de naam van de vereniging willen wijzigen. Het kan ook zijn dat jullie de statuten aan de nieuwe tijd willen aanpassen. Wil je de vergadering per e-mail oproepen, of wil je zelfs elektronisch stemmen? De statuten van de vereniging moeten dat wel nadrukkelijk mogelijk maken.
Gaat het je om het formaliseren van een al bestaande informele vereniging? Dan hebben we een ander vragenspel en uitleg. Er komen dan net wat andere zaken bij kijken.

Waarom statuten wijzigen

De statuten zijn de regels van de vereniging. Wettelijk zijn er niet veel regels voor een vereniging. Wil je een ander doel, of andere zaken wijzigen binnen de vereniging, dan moet je dus de statuten wijzigen. Die wijziging moet de instemming van de leden hebben.

Voordelen

Nergens zo voordelig en makkelijk nieuwe statuten voor een bestaande vereniging opstellen.

 • Notaristarief is all in
 • In 30 minuten klaar
 • Ontvang direct gratis concept statuten
 • Betaal pas bij de notaris
 • Notaris schrijft in bij de Kamer van Koophandel

Waarom helemaal nieuwe statuten goedkoper zijn

Statuten zijn net een wetboek. Alle artikelen hebben een samenhang met elkaar. Als je bestaande statuten gaat wijzigen, dan moet je eerst de oude statuten overtikken, daarna de wijzigingen verwerken, dan alle verwijzingen nakijken, beoordelen of het eindresultaat voldoet aan de laatste wettelijke eisen. Zoals je begrijpt is dit een omslachtige en moeilijke oplossing. Die oplossing is dus duur.
Daarom kies je hier voor compleet nieuwe statuten. Op hoofdpunten geef je de nieuwe wensen aan. Die nieuwe statuten worden gemaakt door de software en zijn al helemaal nagekeken.

Wat doe de notaris om de statuten te wijzigen?

De notaris zal alle gegevens controleren die jullie hebben opgeven. Dus zijn de gegevens van de bestuursleden die komen tekenen, juist doorgegeven. De notaris doet dat in de daarvoor bestemde registers. Ook zal de notaris de door jullie bedachte wijzigingen doorlezen en eventueel vragen aan jullie stellen. Daarna volgt een (korte) bespreking op het kantoor van de notaris.

Als de statuten zijn gewijzigd dan schrijft de notaris dit in bij de Kamer van Koophandel. Die stuurt je een elektronisch uittreksel uit het handelsregister.

Succesvolle samenwerking om statuten te wijzigen

logo nederlandse basketball bond nbb
Wil je een basketballvereniging van nieuwe statuten voorzien? Dat kan heel voordelig en super eenvoudig dankzij onze samenwerking met de NBB.
KNSB Logo
Wil je een schaatsvereniging van nieuwe statuten voorzien? Dat kan snel, voordelig en makkelijk dankzij de samenwerking met de KNSB.

Hoe werkt dat statuten wijzigen?

logo overeenkomsten.nl

Kijk in de oude statuten wat die over het wijzigen van statuten zeggen. Er zal in ieder geval een algemene vergadering moeten zijn die de wijziging goedkeurt. Die vergadering zal ook het verenigingsbestuur opdragen de wijziging uit te voeren. Van dit besluit moeten notulen gemaakt, die moeten bij de notaris komen. Je maakt een concept. Dat doe je op grond van de paar vragen die je op de site moet beantwoorden. Daarna lees je de concept statuten zoals die zijn gemaakt op grond van jouw antwoorden.

Wat regel je hier voor wijziging statuten?

Als je de statuten wijzigt via DoeHetZelfNotaris, dan zijn een aantal keuzes al voor jullie gemaakt. De nieuwe statuten bevatten natuurlijk de juiste nieuwe wettelijke terminologie. Ook kan je eventueel elektronisch stemmen, de vergadering per mail bijeen roepen. De keuzes zijn gemaakt zoals de meeste verenigingen willen werken. Voor sommige verenigingen hebben we de standaard statuten van hun koepel opgenomen. Heb je nog andere wensen? Dan kan dat niet voor het zeer lage standaard tarief. Je moet dan een offerte aanvragen bij een van onze notarissen.
Wat kan je hier wijzigen?

 • de naam van de vereniging
 • de doelstelling van de vereniging
 • de vestigingsplaats van de vereniging
Logo Kamer van Koophandel handelsregister

Wat je niet wilt wijzigen op deze manier zijn de gegevens over de bestuurders. Dat kan je als vereniging zelf bij het handelsregister. Dat is een stuk goedkoper dan dit via de notaris te regelen.
Het besluit van de ALV moet vastgelegd in notulen. Een model van die notulen staat op onze zustersite Overeenkomsten.nl.

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt nieuwe statuten voor je vereniging, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

 • Gratis concept statuten
 • Bespreking bij de notaris
 • Eventuele volmachten
 • Definitieve statuten
 • Inschrijving handelsregister
 • Digitaal uittreksel KvK
 • Eigen dashboard
+

Tarief Statuten vereniging wijzigen € 359.- incl. BTW

Wat kost een Statuten vereniging wijzigen


Werkzaamheden

Wat doet de notaris voor het tarief

De notaris zal binnen dit tarief:

 • nieuwe statuten opmaken;
 • de gewijzigde gegevens doorgeven aan de Kamer van Koophandel;
 • een digitaal uittreksel uit het handelsregister verzorgen;
 • jullie een nieuw formeel exemplaar van de statuten overhandigen;
 • de statuten eeuwig bewaren in een brandvrije kluis.

Een wijziging in de statuten van een vereniging. Naast enkele concrete wijzigingen die je kan aangeven ontvang je ook voor de rest helemaal bijgewerkte (doorlopende) statuten.

De kosten voor de ID controle ben je verschuldigd per bestuurslid dat bij de notaris komt. In de meeste gevallen kan het bestuur dit overlaten aan één bestuurder. In de prijs is voorzien in 1 bestuurslid.

Spoedtarief

Heb je echt haast? Dan kan je jouw dossier boven op de stapel krijgen. De keuze voor notarissen neemt dan wel iets af, omdat niet alle notarissen hieraan meewerken.

Passeer je akte binnen 3 werkdagen

3 werkdagen. Toeslag € 200,– ex BTW.

De doorlooptijd geldt natuurlijk alleen voor werkdagen en gaat pas in op het moment dat alle stukken bij de notaris zijn. Dat wil ook zeggen kopieën van ID bewijzen van bij de organisatie betrokken personen.

Lees meer