Statuten wijzigen vereniging 445.-

Home » Vereniging » Statuten wijzigen vereniging
8.6

De akte wordt gemaakt door een aangesloten DoeHetZelfNotaris. Ondertekening vindt plaats op het kantoor van die notaris.

Statutenwijziging Vereniging

Soms is het nodig om de statuten van een vereniging aan te passen. Dat is bijvoorbeeld het geval als jullie een andere doelstelling hebben gekregen, of de naam van de vereniging willen wijzigen. Het kan ook zijn dat jullie de statuten aan de nieuwe tijd willen aanpassen. Wil je de vergadering per e-mail oproepen, of wil je zelfs elektronisch stemmen? De statuten van de vereniging moeten dat wel nadrukkelijk mogelijk maken.

Gaat het je om het formaliseren van een al bestaande informele vereniging? Dan hebben we een ander vragenspel en uitleg. Er komen dan net wat andere zaken bij kijken.

Waarom statuten wijzigen

De statuten zijn de regels van de vereniging. Wettelijk zijn er niet veel regels voor een vereniging. Wil je een ander doel, of andere zaken wijzigen binnen de vereniging, dan moet je dus de statuten wijzigen. Die wijziging moet de instemming van de leden hebben.

Voordelen

Nergens zo voordelig en makkelijk nieuwe statuten voor een bestaande vereniging opstellen.

 • Notaristarief is all in
 • In 30 minuten klaar met de aanvraag
 • Ontvang direct gratis concept statuten
 • Betaal pas bij de notaris

Waarom helemaal nieuwe statuten goedkoper zijn

Statuten zijn net een wetboek. Alle artikelen hebben een samenhang met elkaar. Als je bestaande statuten gaat wijzigen, dan moet je eerst de oude statuten overtikken, daarna de wijzigingen verwerken, dan alle verwijzingen nakijken, beoordelen of het eindresultaat voldoet aan de laatste wettelijke eisen. Zoals je begrijpt is dit een omslachtige en moeilijke oplossing. Die oplossing is dus duur.

Daarom kies je hier voor compleet nieuwe statuten voor jouw bestaande vereniging. Op hoofdpunten geef je de nieuwe wensen aan. Die nieuwe statuten worden gemaakt door de software en zijn al helemaal nagekeken.

Statuten aanpassen aan de moderne tijd

Jouw statuten zijn ook direct aangepast aan de moderne tijd.

 1. Gewijzigde wetgeving en terminologie. In de afgelopen jaren zijn er wat termen gewijzigd. De beroemde algemene ledenvergadering bestaat niet meer. Die heet nu Algemene Vergadering. Het jaarverslag heet geen jaarverslag meer, dat is nu een bestuursverslag. Jaarstukken is nu voorbehouden aan de financiële verantwoording. Maak je nieuwe statuten, dan zijn al die termen ook weer helemaal bijgewerkt. De Kamer van Koophandel heet ook al jaren geen Kamer van Koophandel en Fabrieken meer. Als je via de website nieuwe statuten opstelt, voldoen deze ook direct aan de huidige wet- en regelgeving (zoals de WBTR).
 2. Vergadering bijeenroepen via de e-mail. Vaak staat in oude statuten dat een vergadering schriftelijk moet worden bijeengeroepen. In nieuwe statuten staat uitdrukkelijk dat dit ook via elektronische weg kan. Je hoeft het niet te doen, maar de mogelijkheid is wel aanwezig.
 3. Elektronisch stemmen. De oude statuten vereisen aanwezigheid op de vergadering om te kunnen stemmen. Nieuwe statuten maken het mogelijk dat mensen ook van afstand deelnemen aan de vergadering en eventueel elektronisch stemmen. Dit is zo geformuleerd dat de mogelijkheid niet gebonden is aan een bepaalde bestaande techniek.

Wat doet de notaris om de statuten te wijzigen?

De notaris zal alle gegevens controleren die jullie hebben opgegeven. Dus zijn de gegevens van de bestuursleden die komen tekenen, juist doorgegeven. De notaris doet dat in de daarvoor bestemde registers. Ook zal de notaris de door jullie bedachte wijzigingen doorlezen en eventueel vragen aan jullie stellen. Daarna volgt een (korte) bespreking op het kantoor van de notaris.

Succesvolle samenwerking om statuten te wijzigen

logo nederlandse basketball bond nbb
Wil je een basketballvereniging van nieuwe statuten voorzien? Dat kan heel voordelig en super eenvoudig dankzij onze samenwerking met de NBB.
KNSB Logo
Wil je een schaatsvereniging van nieuwe statuten voorzien? Dat kan snel, voordelig en makkelijk dankzij de samenwerking met de KNSB.

Hoe werkt dat statuten wijzigen?

Kijk in de oude statuten wat die over het wijzigen van statuten zeggen. Er zal in ieder geval een algemene vergadering moeten zijn die de wijziging goedkeurt. Die vergadering zal ook het verenigingsbestuur opdragen de wijziging uit te voeren. Van dit besluit moeten notulen gemaakt, die moeten bij de notaris komen.

Wat regel je hier voor wijziging statuten?

Als je de statuten wijzigt via DoeHetZelfNotaris, dan zijn een aantal keuzes al voor jullie gemaakt. De nieuwe statuten bevatten natuurlijk de juiste nieuwe wettelijke terminologie. Ook kan je eventueel elektronisch stemmen, de vergadering per mail bijeen roepen. De keuzes zijn gemaakt zoals de meeste verenigingen willen werken. Voor sommige verenigingen hebben we de standaard statuten van hun koepel opgenomen. Heb je nog andere wensen? Dan kan dat niet voor het zeer lage standaard tarief. Je moet dan een offerte aanvragen bij een notaris.

Wat kun je hier wijzigen?

 • de naam van de vereniging
 • de doelstelling van de vereniging
 • de vestigingsplaats van de vereniging
Logo Kamer van Koophandel handelsregister

Wat je niet wilt wijzigen op deze manier zijn de gegevens over de bestuurders. Dat kan je als vereniging zelf bij het handelsregister. Dat is een stuk goedkoper dan dit via de notaris te regelen.

Het besluit van de algemene vergadering moet je vastleggen in notulen. Een model van die notulen wijzigen verenigingsbestuur hebben wij voor je gemaakt op onze zustersite verenigingen.nl.

Meer regelen voor jouw vereniging en bestaande vereniging

Naast de statuten heb je meestal ook nog een huishoudelijk reglement nodig. Daarin regel je zaken als hoe en wanneer je vergadert. Het voordeel van zaken regelen met ons model voor een huishoudelijk reglement is dat je dat zelf kunt aanpassen. Je hoeft dan niet langs de notaris.

Als je toch bezig bent, kun je natuurlijk ook gelijk alles goed regelen. Dat kan via onze zustersite verenigingen.nl. Hier vind je bijvoorbeeld ook een declaratieregeling voor onkosten, een stageovereenkomst en een vrijwilligersovereenkomst. Ook vind je hier meer informatie over het bestuur en de financiën van een vereniging, vrijwilligers, en meer. Als je lid wordt van vereniging.nl heb je onbeperkt toegang tot deze documenten en heb je de mogelijkheid om jouw vragen over de vereniging te stellen.

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt nieuwe statuten voor je vereniging, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

 • Gratis concept statuten
 • Bespreking bij de notaris
 • Definitieve statuten

Daarnaast zijn er enkele administratieve handelingen nodig. Zoals dat de notaris de vereniging wijzigt bij het Handelsregister. Als er nog geen UBO-melding is gedaan, dan moet de notaris die nu direct in orde maken. Deze kosten zitten niet in het tarief.

+

Tarief Statuten vereniging wijzigen € 445.- incl. BTW

Wat kost een Statuten vereniging wijzigen


Werkzaamheden

Wat doet de notaris voor het tarief

De notaris zal voor het tarief:

 • de akte opmaken met de nieuwe statuten van de vereniging;
 • een ID controle doen van de bestuursleden die naar de notaris komen. De prijs is steeds per persoon € 20,-- ;
 • de akte eeuwig bewaren;
 • een eventuele nieuwe UBO-verklaring inschrijven in het UBO-register
 • een elektronisch uittreksel KvK verzorgen en aan je opsturen
 • jou een officieel afschrift meegeven van de akte met de nieuwe statuten van jouw vereniging.

Spoedtarief

Heb je echt haast? Dan kan je jouw dossier boven op de stapel krijgen. De keuze voor notarissen neemt dan wel iets af, omdat niet alle notarissen hieraan meewerken.

Passeer je akte binnen 3 werkdagen

3 werkdagen. Toeslag € 200,– ex BTW.

De doorlooptijd geldt natuurlijk alleen voor werkdagen en gaat pas in op het moment dat alle stukken bij de notaris zijn. Dat wil ook zeggen kopieën van ID bewijzen van bij de organisatie betrokken personen.

Lees meer