Personeelsvereniging oprichten 319.-

Home » Vereniging » Personeelsvereniging oprichten
8.5

Personeelsvereniging oprichten

De Personeelsvereniging bestaat uit (oud) werknemers van een organisatie. De vereniging moet worden opgericht door een notaris. Er worden in Nederland tientallen personeelsverenigingen per jaar opgericht. Het grootste deel van alle personeelsverenigingen wordt via ons opgericht. Wij zijn dan ook specialist in personeelsverenigingen. Bijna 10% van alle verenigingen start bij de DoeHetZelfNotaris. Je doet dat hier snel, betrouwbaar en tegen lage kosten. Je kan ook onderhands een informele vereniging oprichten. Daarvoor hoef je niet naar de notaris. Voor personeelsverenigingen is dat af te raden.

Voordelen

Nergens zo voordelig en makkelijk.

 • Notaristarief is all in
 • In 10 minuten klaar
 • Ontvang direct gratis concept statuten
 • Betaal pas bij de notaris
 • Notaris schrijft in bij de Kamer van Koophandel

Wat regel je hier voor een Personeelsvereniging

Je richt hier een personeelsvereniging op waarbij een aantal keuzes al vooraf is bepaald. De keuzes zijn gemaakt zoals de meeste mensen die zouden maken. Wil je het anders, of complexer? Dan moet je een offerte aanvragen bij een notaris, je krijgt dan ook met hele andere tarieven te maken.

 • Vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid
 • Leden zijn werknemers, oud werknemers of ereleden
 • Gangbare doelstelling voor een PV

Activiteiten Personeelsvereniging

Doel van een personeelsvereniging is het vergroten van de band tussen de werknemers. De vereniging organiseert leuke dingen voor de personeelsleden. Iedere vereniging is anders, maar meestal organiseert men bedrijfsfeestjes, uitjes, kerst- en sinterklaasbijeenkomsten. Ook verzorgt de vereniging vaak de lief en leed uitkeringen, zoals cadeaus voor jubilarissen, bloemen bij ziekte en dergelijke. Bij hele grote bedrijven zijn soms meerdere personeelsverenigingen, dus per vestiging of dochteronderneming. In de statuten van de personeelsvereniging nemen wij standaard een ruime doelstelling op. Die is in de praktijk heel goed te gebruiken.

Wat doe de notaris voor het oprichten vereniging

De notaris zal alle gegevens controleren die jullie hebben opgeven. Dus zijn de gegevens van de bestuursleden juist doorgegeven. Van de bestuursleden wordt ook gekeken of ze niet voorkomen in het faillissementsregister, of op een lijst van terroristen voorkomen. De notaris doet dat in de daarvoor bestemde registers. Daarna volgt een (korte) bespreking op het kantoor van de notaris.

Als de vereniging is opgericht dan schrijft de notaris deze in bij de Kamer van Koophandel. Die stuurt je een elektronisch uittreksel uit het handelsregister. Zodra je dat inschrijvingsnummer hebt kan je een bankrekening aanvragen. De KvK stuurt de nieuwe vereniging nog een factuur voor de inschrijving van €50,–.

Minimale eisen aan de personeelsvereniging

Voor een vereniging zijn altijd minimaal twee personen nodig. Die kunnen de vereniging dan ook oprichten. Bij de oprichting moet reeds bekend zijn wie de eerste bestuurders zullen zijn. Die komen dan in de statuten en straks in het handelsregister.

Bij een personeelsvereniging sluit je aan bij de organisatie waarvoor je de vereniging opricht. Het is dus zaak dat je met het bedrijf of instelling overeenstemming hebt over het doel en nut. Zeker als het de bedoeling is dat de werkgever een bijdrage aan de vereniging gaat betalen.

Als de vereniging is opgericht dan kunnen de leden worden ingeschreven. In de statuten heb je opgenomen wie er lid kunnen worden.
Je hebt in Nederland het grondrecht Vrijheid van Vereniging. Dat wil ook zeggen dat je niemand kan verplichten lid te zijn van een personeelsvereniging.

Meer regelen voor de personeelsvereniging

De statuten regelen de organisatie van de vereniging op hoofdlijnen. Voo de verdere uitwerking heb je meestal ook nog een huishoudelijk reglement nodig. Daarin regel je zaken als hoe en wanneer je vergadert. Het voordeel van zaken zo regelen is dat je dit zelf ook later weer kan aanpassen. Je hoeft dan niet langs de notaris. Wij hebben een goed model van een Huishoudelijk reglement specifiek voor personeelsverenigingen.

Personeelsvereniging en inkomsten

De vereniging krijgt zijn geld uit contributies van de leden. Meestal is dat een jaarlijkse of maandelijkse bijdrage. Andere inkomsten zijn een bijdrage van de werkgever. Die bijdrage valt onder de Werkkostenregeling. Ook kan een vereniging donaties ontvangen en sponsoren zoeken.

Rechtspersoonlijkheid

pv

Als je vroeger met je vriendjes een clubje oprichtte, dan was je juridisch al een vereniging. Een dergelijke vereniging heet een informele vereniging. Die heeft geen rechtspersoonlijkheid en dus zijn de bestuurders volledig aansprakelijk.
Een vereniging met rechtspersoonlijkheid moet worden opgericht door de notaris. De bestuursleden zijn dan niet persoonlijk aansprakelijk voor actviteiten van de vereniging. Als je al een informele personeelsvereniging hebt, dan kan je die ook via ons formaliseren.

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt een complete personeelsvereniging, inclusief alles wat je daar voor nodig hebt.

 • Concept statuten
 • Bespreking bij de notaris
 • Eventuele volmachten
 • Definitieve statuten
 • Inschrijving
 • Digitaal uittreksel KvK
 • Eigen dashboard

Let Op! Je krijgt van de KvK ook een factuur. Dat zijn eenmalige inschrijvingskosten voor het Handelsregister. Die bedragen € 50,–.

+

Tarief Vereniging oprichten € 319.- incl. BTW

Wat kost een Vereniging oprichten


Werkzaamheden

Wat doet de notaris voor dit tarief

De notaris zal voor het tarief:

 • de akte opmaken om de vereniging op te richten;
 • een ID controle doen van de oprichters en/of bestuursleden. In de prijs zit reeds 2x ID controle, je moet voor iedere extra persoon nog € 20,-- optellen;
 • controleren of de oprichter niet bekend staat in het faillissementsregister;
 • de vereniging inschrijven bij de Kamer van Koophandel (let op de Kamer brengt de vereniging nog € 50,-- inschrijfkosten in rekening;
 • een elektronisch uittreksel KvK verzorgen;
 • de akte eeuwig bewaren;
 • jou een officieel afschrift meegeven van de akte met de statuten van jouw vereniging.

Spoed

Het is ook mogelijk een vereniging met spoed op te richten. Daarvoor komt een toeslag op het tarief. Binnen 3 werkdagen oprichten kost €200,- extra, binnen 24 uur is ook mogelijk voor €300,--.

Een vereniging oprichten moet gebeuren door een notaris. Jullie hoeven niet in persoon bij de notaris te komen die de akte opstelt. Dat kan ook bij volmacht. Je moet je dan wel in persoon legitimeren. Doe je dat bij de notaris die de akte maakt dan betaal je niets. Doe je dat bij een andere notaris ergens in Nederland, dan zijn daar kosten aan verbonden. Die verschillen per notaris, dus vraag daar naar.

Spoedtarief

Heb je echt haast? Dan kan je jouw dossier boven op de stapel krijgen. De keuze voor notarissen neemt dan wel iets af, omdat niet alle notarissen hieraan meewerken.

Passeer je akte binnen 3 werkdagen

3 werkdagen. Toeslag € 200,– ex BTW.

De doorlooptijd geldt natuurlijk alleen voor werkdagen en gaat pas in op het moment dat alle stukken bij de notaris zijn. Dat wil ook zeggen kopieën van ID bewijzen van bij de organisatie betrokken personen.

Lees meer over een vereniging algemeen