Personeelsvereniging oprichten 289.-

Home » Vereniging » Personeelsvereniging oprichten
8.4

Personeelsvereniging oprichten

De Personeelsvereniging bestaat uit (oud) werknemers van een organisatie. De vereniging moet worden opgericht door een notaris. Er worden in Nederland tientallen personeelsverenigingen per jaar opgericht. Het grootste deel van alle personeelsverenigingen wordt via ons opgericht. Wij zijn dan ook specialist in personeelsverenigingen. Bijna 10% van alle verenigingen start bij de DoeHetZelfNotaris. Je doet dat hier snel, betrouwbaar en tegen lage kosten. Je kan ook onderhands een informele vereniging oprichten. Daarvoor hoef je niet naar de notaris. Voor personeelsverenigingen is dat af te raden.

Voordelen

Nergens zo voordelig en makkelijk.

 • Notaristarief is all in
 • In 10 minuten klaar
 • Ontvang direct gratis concept statuten
 • Betaal pas bij de notaris

Als de vereniging is opgericht dan schrijft de notaris deze in bij de Kamer van Koophandel. De notaris schrijft de vereniging in het Handelsregister en in het UBO-register. De KvK stuurt je een elektronisch uittreksel uit het handelsregister. Zodra je dat inschrijvingsnummer hebt kan je een bankrekening aanvragen. Deze administratieve afhandeling zit niet in ons basistarief.

De KvK stuurt de nieuwe vereniging nog een factuur voor de inschrijving van € 51,30.

Wat regel je hier voor een Personeelsvereniging

Je richt hier een personeelsvereniging op waarbij een aantal keuzes al vooraf is bepaald. De keuzes zijn gemaakt zoals de meeste mensen die zouden maken.

 • Vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid
 • Leden zijn werknemers, oud werknemers of ereleden
 • Gangbare doelstelling voor een PV

Activiteiten Personeelsvereniging

Doel van een personeelsvereniging is het vergroten van de band tussen de werknemers. De vereniging organiseert leuke dingen voor de personeelsleden. Iedere vereniging is anders, maar meestal organiseert men bedrijfsfeestjes, uitjes, kerst- en sinterklaasbijeenkomsten. Ook verzorgt de vereniging vaak de lief en leed uitkeringen, zoals cadeaus voor jubilarissen, bloemen bij ziekte en dergelijke. Bij hele grote bedrijven zijn soms meerdere personeelsverenigingen, dus per vestiging of dochteronderneming. In de statuten van de personeelsvereniging nemen wij standaard een ruime doelstelling op. Die is in de praktijk perfect te gebruiken.

Wat doe de notaris voor het oprichten vereniging

De notaris zal alle gegevens controleren die jullie hebben opgeven. Dus zijn de gegevens van de bestuursleden juist doorgegeven. Van de bestuursleden wordt ook gekeken of ze niet voorkomen in het faillissementsregister, of op een lijst van terroristen voorkomen. De notaris doet dat in de daarvoor bestemde registers. Daarna volgt een (korte) bespreking op het kantoor van de notaris.

Minimale eisen aan de personeelsvereniging

Voor een vereniging zijn altijd minimaal twee personen nodig. Die kunnen de vereniging dan ook oprichten. Bij de oprichting moet reeds bekend zijn wie de eerste bestuurders zullen zijn. Die komen dan in de statuten en straks in het handelsregister.

Bij een personeelsvereniging sluit je aan bij de organisatie waarvoor je de vereniging opricht. Het is dus zaak dat je met het bedrijf of instelling overeenstemming hebt over het doel en nut. Zeker als het de bedoeling is dat de werkgever een bijdrage aan de vereniging gaat betalen.

Als de vereniging is opgericht dan kunnen de leden worden ingeschreven. In de statuten heb je opgenomen wie er lid kunnen worden.
Je hebt in Nederland het grondrecht Vrijheid van Vereniging. Dat wil ook zeggen dat je niemand kan verplichten lid te zijn van een personeelsvereniging.

Meer regelen voor de personeelsvereniging

De statuten regelen de organisatie van de vereniging op hoofdlijnen. Voo de verdere uitwerking heb je meestal ook nog een huishoudelijk reglement nodig. Daarin regel je zaken als hoe en wanneer je vergadert. Het voordeel van zaken zo regelen is dat je dit zelf ook later weer kan aanpassen. Je hoeft dan niet langs de notaris. Wij hebben een goed model van een Huishoudelijk reglement specifiek voor personeelsverenigingen.

Personeelsvereniging en inkomsten

De vereniging krijgt zijn geld uit contributies van de leden. Meestal is dat een jaarlijkse of maandelijkse bijdrage. Andere inkomsten zijn een bijdrage van de werkgever. Die bijdrage valt onder de Werkkostenregeling. Ook kan een vereniging donaties ontvangen en sponsoren zoeken.

Rechtspersoonlijkheid

pv

Als je vroeger met je vriendjes een clubje oprichtte, dan was je juridisch al een vereniging. Een dergelijke vereniging heet een informele vereniging. Die heeft geen rechtspersoonlijkheid en dus zijn de bestuurders volledig aansprakelijk.
Een vereniging met rechtspersoonlijkheid moet worden opgericht door de notaris. De bestuursleden zijn dan niet persoonlijk aansprakelijk voor actviteiten van de vereniging. Als je al een informele personeelsvereniging hebt, dan kan je die ook via ons formaliseren.

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt een complete personeelsvereniging, inclusief alles wat je daar voor nodig hebt.

 • Concept statuten
 • Bespreking bij de notaris
 • Eventuele volmachten
 • Definitieve statuten
 • Eigen dashboard
+

Tarief Vereniging oprichten € 289.- incl. BTW

Wat kost een Vereniging oprichten


Werkzaamheden

Wat doet de notaris voor het tarief

De notaris zal voor het tarief:

 • de akte opmaken om de vereniging op te richten;
 • een ID controle doen van de oprichters en/of bestuursleden. De prijs is steeds per persoon € 20,-- ;
 • controleren of de oprichter niet bekend staat in het faillissementsregister;
 • de akte eeuwig bewaren;
 • jou een officieel afschrift meegeven van de akte met de statuten van jouw vereniging.

Extra kosten

Naast het oprichten van de vereniging komen er nog extra administratieve kosten.

De vereniging moet ingeschreven in het Handelsregister en in het UBO-register. De extra kosten brengt de notaris in rekening:

 • de notaris zal de vereniging inschrijven in het handelsregister 
 • de notaris zal de UBO-verklaring inschrijven in het UBO-register
 • een elektronisch uittreksel KvK verzorgen en aan je opsturen

De Kamer van Koophandel brengt de vereniging vervolgens inschrijfkosten in rekening. Deze factuur gaat naar de vereniging

Spoed

Het is ook mogelijk een vereniging met spoed op te richten. Daarvoor komt een toeslag op het tarief. Binnen 3 werkdagen oprichten kost € 200,- extra.

Vragen over bestaande personeelsverenigingen

Heb jij een bestaande personeelsvereniging en heb je daar vragen over? Kijk dan op onze zustersite verenigingen.nl. Hier vind je meer informatie over een personeelsvereniging.

Spoedtarief

Heb je echt haast? Dan kan je jouw dossier boven op de stapel krijgen. De keuze voor notarissen neemt dan wel iets af, omdat niet alle notarissen hieraan meewerken.

Passeer je akte binnen 3 werkdagen

3 werkdagen. Toeslag € 200,– ex BTW.

De doorlooptijd geldt natuurlijk alleen voor werkdagen en gaat pas in op het moment dat alle stukken bij de notaris zijn. Dat wil ook zeggen kopieën van ID bewijzen van bij de organisatie betrokken personen.

Lees meer over een vereniging algemeen