Nalaten met een aanvullend legaat

Home » Testamenten » Nalaten met een aanvullend legaat
8.6

Aanvullend legaat opstellen

Je wilt na jouw overlijden een geldbedrag of een waardevol object nalaten aan een specifiek persoon of instelling. Bijvoorbeeld een bedrag aan een goed doel, een schilderij aan een museum of een geldbedrag aan een kennis. Juridisch noemen we dat een legaat. Je kunt een legaat opnemen in je testament. Je kunt ook een los legaat maken, dat noemen we een aanvullend legaat.

Een legaat dat uit een geldbedrag bestaat noem je ook wel een geldlegaat.

Aanvullend legaat als minitestament

Je kunt een legaat opnemen in je testament. Dat is mogelijk in de testamenten van de DoeHetZelfNotaris.

Je kunt ook een los legaat opstellen. Dat kan je dan zien als een aanvulling op een al bestaand testament of als een aanvulling op het wettelijk erfrecht. Juridisch gezien is het losse legaat een testament en zal het dus ook geregistreerd worden in het Centraal Testamentenregister. De notaris stelt het legaat op. Deze moet je in persoon ondertekenen bij de notaris.

Inhoud van een legaat

Met een legaat laat je iets concreets na aan een bepaalde persoon of organisatie. Die worden eigenlijk daarmee een soort van erfgenaam. Als je dood gaat dan zullen de erfgenamen het legaat af moeten geven aan degene aan wie jij dat wilde. Het legaat wordt dus uit de erfenis gehaald.

Voorbeeld

Voorbeeld legaat in geld
Jouw erfenis is € 75.000. Je hebt een legaat aan de stichting Gered Gereedschap gemaakt voor € 5.000. Je hebt twee kinderen. Na jouw overlijden geven de erfgenamen het legaat aan Gered Gereedschap. Omdat Gered Gereedschap een ANBI status heeft hoeft zij geen erfbelasting te betalen. De erfenis voor je kinderen is nu € 75.000 min € 5.000, dat is € 70.000. De kinderen ontvangen dus ieder € 35.000.

Voorbeeld

Voorbeeld legaat in goederen
Jouw erfenis gaat naar jouw twee kinderen. Je hebt in een legaat de antieke kast in de slaapkamer nagelaten aan jouw favoriete nichtje. Na jouw overlijden geven jouw kinderen de kast aan het nichtje. De waarde van de erfenis wordt verminderd met de waarde van de kast.

Aanvullend legaat

Verschil legaat met codicil

Je kunt ook een codicil maken. Daarin kun je ook bepaalde zaken nalaten aan specifieke personen. Een codicil gebruik je voor boeken, kleding, meubelen en sieraden. Maar in een codicil mogen geen geld, een auto, motor, waardevol antiek of duurdere schilderijen worden opgenomen. Daarvoor heb je dan een legaat nodig. Onroerende zaken, zoals een huis, kunnen ook niet via een codicil worden doorgegeven aan een ander.
Andere belangrijke verschillen zijn dat een codicil niet wordt geregistreerd. De erfgenamen hoeven dus niet te weten van het bestaan van het codicil.

Legaat en erfbelasting

Over een legaat moet je erfbelasting betalen. Het tarief en de vrijstelling erfbelasting wijzigt jaarlijks. Er is maar een zeer geringe vrijstelling voor erfgenamen buiten de directe kring van ouders en kinderen. Je kunt bepalen dat de erfbelasting uit jouw erfenis moet worden betaald, dus dat het legaat netto wordt uitgekeerd.

ANBI Logo

Legaat aan een Goed Doel

Laat je een legaat na aan een Goed Doel? Als dat goede doel een ANBI status heeft, hoeven zij geen erfbelasting te betalen. In het legaat kun je opnemen dat die ANBI status van belang is voor jou als gever. Als de status dan vervalt, dan vervalt ook jouw legaat. Op die manier weet je zeker dat het Goede Doel voldoet aan de eisen van de Belastingdienst.

 

Lees meer