Transportakte en Hypotheekakte

Home » Wonen » Transportakte en Hypotheekakte
de goedkoopste notaris

Je hebt een huis gekocht. Nu naar de notaris

transportakte en hypotheekakte

Je moet twee juridische zaken regelen. Dat het huis op jouw naam komt en dat de hypotheek ook juridisch geregeld wordt.

Voor de eigendomsoverdracht van een woning waarbij de koopsom (gedeeltelijk) wordt gefinancierd met een hypotheek, zijn een transportakte en een hypotheekakte vereist.

De transportakte is vereist voor de eigendomsoverdracht van de woning van de verkoper naar de koper. Het wordt ook wel de akte van levering genoemd of leveringsakte. De transportakte volgt op de koopovereenkomst. Die hebben jullie opgesteld voor de koop van de woning.

De hypotheekakte is vereist om een hypotheekrecht te kunnen vestigen op die woning. Dit geeft de geldverstrekker, de bank (hypotheeknemer) zekerheid dat de hypothecaire lening zal worden afbetaald door de koper (hypotheekgever).
Voor deze beide aktes is een notaris verplicht.

Als je een woning koopt, verkoopt of je hypotheek oversluit, heeft dat fiscale gevolgen. Zo zijn sommige kosten bijvoorbeeld aftrekbaar. Met de online checklist eigen woning kun je precies zien waar jij recht op hebt. En hoe je dat kunt regelen. Vul de checklist in op belastingdienst.nl/eigenwoning.

De notaris zorgt voor

  • De transportakte. Dat is een akte waarin de afspraken uit de koopovereenkomst zijn vastgelegd. De notaris zorgt ook dat eventuele bepalingen die van toepassing zijn uit oude aktes worden opgenomen. Denk aan een recht van overpad of andere verplichtingen.
  • De hypotheekakte. De inhoud van de hypotheekakte wordt voorgeschreven door de hypotheekverstrekker (meestal een bank). Die hebben een modelcontract. Het contract is meestal aangepast aan de hand van jouw wensen. De notaris krijgt de gegevens van de bank of tussenpersoon en maakt de akte.

Daarna zorgt de notaris voor inschrijving van de transportakte en de hypotheekakte in het Kadaster. De notaris verzorgt ook het financiële deel. De hypotheekverstrekker stort het geld op de speciale rekening bij de notaris. Die zorgt er dan weer voor dat het op het juiste moment op de rekening van de verkoper komt te staan. Ook zorgt de notaris voor de betaling van alle facturen die met de transactie te maken hebben. Zoals de rekening van de makelaar(s), het Kadaster en de notaris zelf.

Wat moet je regelen?

Voor een geldig transport en hypotheek is een notaris verplicht.

  • Een hypotheekakte
  • Een transportakte
  • Inschrijving in Kadaster
  • Afhandeling van het geldverkeer

Naar de notaris

Voor het afsluiten van een hypotheek moet je persoonlijk naar de notaris. Die zal je in een gesprek uitleggen waar je voor tekent. Je kunt iemand volmacht verlenen om de akte te ondertekenen, bijvoorbeeld een medewerker van het notariskantoor. Daarvoor hoef je geen notariële akte te laten maken. Let wel op: voor een volmachtverlening voor een hypotheekakte moet je wel een notariële volmacht hebben gegeven.

Onderzoek door de notaris

De notaris doet verschillende belangrijke onderzoeken (rechercheplicht). De notaris staat garant voor de kwaliteit van de aktes. Zo onderzoekt de notaris in het Kadaster de gegevens van het pand, eventuele rechten of plichten die zijn ingeschreven, eventuele ingeschreven hypotheken. Van de betrokken personen onderzoekt de notaris de ID gegevens aan de hand van een geldige legitimatie.

Onafhankelijk advies. Plan gratis uw eerste gesprek.