Verklaring van Erfrecht voor broer of zus 428,-

Verklaring van Erfrecht voor broer of zus 428,-

Home » Nabestaandenservice » Verklaring van Erfrecht voor broer of zus
9.3

Dit document gaat 100% online. De afhandeling is centraal via Notariële Diensten in Woerden.
Het document ontvang je van een notaris.

Een Verklaring van Erfrecht maken voor broer of zus

Na het overlijden van een familielid kan je niet altijd zomaar bij de erfenis komen. Het is voor de bank of een verzekeringsmaatschappij namelijk niet direct zichtbaar wie de rechtmatige erfgenamen zijn. Dat is zeker het geval bij een overleden broer of zus die zelf geen partner en kinderen had.

De meeste verklaringen van erfrecht zijn voor een langstlevende partner of de kinderen van de overledene. Maar wat als die er niet zijn? De overledene had geen kinderen, was niet getrouwd en had bovendien geen testament opgesteld. In dat geval moet er bijna zeker een verklaring van erfrecht opgesteld worden. Hier is extra onderzoek voor nodig. De werkwijze is als volgt:

 • onderzoek of de overledene een testament had;
 • onderzoek of de overledene kinderen had;
 • was de overledene op het moment van overlijden getrouwd;
 • indien dat allemaal niet het geval is, onderzoek wie de ouders zijn van de overledene;
 • onderzoek wie de andere kinderen zijn van die ouders.

Op grond van deze gegevens kan de notaris aangeven wie de erfgenamen zijn van de overledene. Het is dus veel werk om te achterhalen wie de erfgenamen zijn. Daarom is het tarief van een verklaring van erfrecht voor een broer of zus een stuk hoger dan voor een gewone verklaring van erfrecht.

Stappenplan

Stappenplan Verklaring van Erfrecht broer of zus

 1. Gegevens van de overledene

  Je moet de exacte gegevens van de overledene opgeven. Die staan op de overlijdensakte. Daarop staan de juiste gegevens van de overledene. Je kunt de overlijdensakte aanvragen bij de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de uitvaartondernemer dat al voor je. Je hoeft de overlijdensakte niet aan ons op te sturen.

 2. Wil je de erfenis aanvaarden?

  De belangrijkste en ingewikkeldste vraag. Willen alle erfgenamen de erfenis aanvaarden? Als je een erfenis aanvaardt dan krijg je de lusten en de lasten. Dus de bezittingen en de schulden. Is er een risico dat de schulden hoger zijn dan de bezittingen? Dan moet je de erfenis niet aanvaarden. Want door te aanvaarden ben je dan aansprakelijk voor de schulden. Je kan de erfenis verwerpen (helemaal van af zien dus), of eerst laten beschrijven. Dat laatste kost je geld, je noemt dat beneficiair aanvaarden.

  Voor een verklaring van erfrecht moet duidelijk zijn dat alle erfgenamen de erfenis aanvaarden. In de verklaring van erfrecht komt te staan wie de erfgenamen zijn. Dat kunnen alleen personen zijn die de erfenis zuiver hebben aanvaard. Immers op basis van die verklaring gaat de bank straks uitbetalen.

  Iedere erfgenaam ontvangt straks een formele verklaring van Notariële Diensten. Daarmee geeft de erfgenaam aan wat zijn/haar keuze is. Die verklaringen voor aanvaarding gaan in het dossier. Als alle erfgenamen hun beslissing hebben ingeleverd kan de verklaring van erfrecht gereed worden gemaakt.

 3. Legitimeren

  De identiteit van de persoon die de erfenis gaat aanvaarden moet gecontroleerd worden. Het moet wel zeker zijn dat degene die daar tekent ook echt wel degene is die de erfenis op zich wil nemen. Daarom moet die identiteit gelegaliseerd zijn. Dat kan je op verschillende manieren doen:
  – de snelste en goedkoopste manier is via iDIN, je bevestigt online via jouw bank jouw identiteit. Dit is vergelijkbaar met een betaling via iDEAL. Dit is gratis.
  op ieder gemeentehuis in Nederland, de kosten liggen rond de € 10,–.
  – bij iedere notaris, reken daar op een bedrag vanaf € 40,– (vraag naar de kosten voor legalisatie).
  – via een videoverbinding. Voor erfgenamen die in het buitenland wonen en geen Nederlandse bankrekening hebben, bieden wij de mogelijkheid van legaliseren via een videoverbinding.

 4. Zijn er eerder erfgenamen overleden?

  Soms is er een broer of zus vooroverleden. Er moet dan worden onderzocht of deze broer of zus kinderen had. Die komen dan in de plaats van de broer of zus. Je kan dan niet verder voor het goedkope DoeHetZelfTarief. Tenzij er al een verklaring van erfrecht is opgesteld voor de overleden broer of zus. Anders moet de notaris nu uitzoeken wie de erfgenamen. Dat is meer werk, dus helaas meer kosten.

 5. Had de overledene onroerend goed?

  Als er onroerend goed op naam van de overledene staat, dan kan je het best de verklaring van erfrecht direct in laten schrijven bij het Kadaster. Daarmee staat dan in het Kadaster vast wie de eigenaar is van dat onroerend goed. Wij doen het gelijk in dit proces voor lage kosten.

  Het wijzigen in het Kadaster moet gebeuren om ooit het onroerend goed te kunnen verkopen (leveren). Die levering kan alleen door de rechthebbende. Als je het dan pas gaat regelen, dan is het meestal een stuk duurder. Je zit dan namelijk bij de notaris die de koper heeft gekozen aan tafel.

Zekerheid voor de bank

Waarom heb je een verklaring van erfrecht nodig?

De erfgenamen willen na het overlijden bij de bankrekening van de overledene. Daar kunnen zij niet zomaar in. De bank wil namelijk zeker weten dat zij aan de juiste personen uitkeren. Als dat niet het geval is, dan is de bank aansprakelijk voor de schade. Daarom vraagt de bank, of een andere organisatie, om een verklaring van erfrecht.

Waarom via ons deze Verklaring van Erfrecht voor broer of zus opstellen

Nergens maak je zo voordelig en makkelijk een verklaring van erfrecht. Het tarief voor deze verklaring van erfrecht is hoger dan voor een gewone eenvoudige verklaring van erfrecht. Dat komt door twee zaken.

Ten eerste moeten er meer gemeenteonderzoeken worden gedaan. Bij een normale verklaring is dat eenmalig van de overledene. In dit geval zijn er drie van dergelijke onderzoeken nodig. Om uit te zoeken wie de broers en zussen van iemand zijn, moet je van de ouders van de overledene uitzoeken welke kinderen zij hadden. Wij dragen die kosten af aan de gemeente.

Ten tweede is het meer werk om exact in kaart te brengen wie de erfgenamen zijn. Leven de ouders van de overledene nog, ja of nee. Welke kinderen hadden zij en wat was hun verhouding tot de overledene.

De notaris zoekt bij het ontvangen van de opdracht altijd in het Centraal Testamentenregister of er een testament is. Als jij dacht dat er geen testament was en de notaris vindt er wel een, dan krijg je een melding. Daarin staat van welke datum en bij welke notaris dat testament is.

broer of zus
 • Ons tarief is all in
 • Eerste 3 erfgenamen in tarief
 • In 20 minuten klaar met de aanvraag
 • Eén verklaring, overal geldig
 • 100% online, je hoeft niet persoonlijk naar de notaris
 • Inclusief eventuele boedelvolmachten
 • Betaal pas aan het einde van het traject

Wij zijn de grootste en snelste aanbieder van verklaringen van erfrecht in Nederland.

Wat regel ik hier?

Je hebt een verklaring van erfrecht voor je broer of zus nodig omdat de bank of een andere instantie daarom heeft gevraagd. Om online de verklaring te kunnen regelen gelden er een paar voorwaarden.

 • Het betreft een eenvoudige situatie.
 • Er is geen testament. Is dat er wel, dan kan je een eenvoudige en goedkopere verklaring opstellen.
 • De ouders van de overledene staan ingeschreven in het Nederlandse BRP.
 • Je wilt een Nederlandse verklaring van erfrecht (dus geen Europese).
 • Alle erfgenamen gaan de erfenis zuiver aanvaarden.
 • De gegevens van alle erfgenamen zijn bekend.

Wat kan ik zelf doen voor een Verklaring van Erfrecht?

Voor het opstellen van een verklaring van erfrecht heeft de notaris een aantal gegevens nodig. Die kun je deels zelf verzamelen, zoals de contactgegevens van de erfgenamen. Hierdoor heeft de notaris minder werk. Daarom is het DoeHetZelfNotaris tarief ook fors lager dan je waar dan ook elders kan vinden. De verklaring in enkele stappen:

 1. Je vult op de site de bij jou bekende gegevens in over de overledene.
 2. Geef de gegevens van de ouders en de broers en zussen door.
 3. Geef de opdracht.
 4. Je ontvangt een e-mail met instructies voor het verzenden van aanvullende gegevens.

Extra mogelijkheid: inschrijven bij Kadaster

Je kan de verklaring van erfrecht voor je broer of zus ook direct laten inschrijven in het Kadaster. Dat wil zeggen dat een woning (of ander registergoed) op naam van de erfgenamen wordt gezet. Dat is noodzakelijk bij latere verkoop. Onderling kunnen jullie met een volmacht regelen wie de woning gaat verkopen.

Hoe lang duurt het afgeven van de Verklaring van Erfrecht?

Het afgeven van een verklaring van erfrecht kan in een paar weken geregeld zijn. Helaas kan het ook langer duren, soms wel maanden. Waarom is dat? Er moet veel worden uitgezocht door de notaris. Bij veel van zijn vragen is hij bovendien afhankelijk van anderen. Hij moet gegevens opvragen uit de Basisregistratie Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld omdat hij uit moet zoeken of er kinderen zijn. Dit klinkt eenvoudig maar de notaris moet ook uitzoeken of er geen kinderen zijn die eerder zijn overleden en of er kinderen zijn uit andere relaties. Vervolgens moet de notaris de gegevens hebben van alle erfgenamen. Dat kan snel, maar soms duurt dit dus langer.

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt een verklaring van erfrecht, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

 • Verklaring voor alle erfgenamen dat ze de erfenis aanvaarden.
 • Controle van ID gegevens van alle erfgenamen.
 • Eventueel een handmatig erfgenamenonderzoek bij gemeente.


+

Tarief Verklaring van Erfrecht Familie € 428.- incl. BTW

Wat kost een Verklaring van Erfrecht Familie


Bijkomende kosten:


Werkzaamheden

De notaris zal voor het tarief:

 • de verklaring van erfrecht opstellen;
 • controleren of er een testament is;
 • een ID controle doen van iedere betrokkene;
 • alle erfgenamen een volmacht en formulier voor aanvaarding van de erfenis opsturen;
 • jou een officieel afschrift opsturen van de verklaring van erfrecht.

In het tarief zitten de eerste drie erfgenamen al in de prijs. Voor iedere extra erfgenaam of executeur komt er € 29,-- bij. Dat zijn de kosten voor de controles en de aanvaarding. Deze kosten brengen wij ook in rekening als er bijvoorbeeld een externe contactpersoon is, die tellen wij mee als extra betrokkene.

Alleen bij ons zit een eventuele boedelvolmacht in het tarief. Dit omdat in de meeste gevallen een volmacht wel zo praktisch is om de erfenis af te handelen.

Inschrijven Kadaster

Wil je dat de notaris de verklaring inschrijft bij het Kadaster? Dat kan ook. De extra kosten bedragen € 78,--

Erfgenamenonderzoek

In een aantal gevallen (ongeveer twee op de tien dossiers) moet de notaris de gemeente vragen een handmatig aanvullend onderzoek te doen in de archieven van het bevolkingsregister. De kosten voor dit zogeheten erfgenamenonderzoek of nabestaandenonderzoek brengen wij bij jou in rekening. Indien de notaris dit onderzoek opdraagt, ontvang je een e-mail. Dan weet je dat het onderzoek gestart is. Wij geven je dan nogmaals aan dat het bedrag in rekening gebracht zal worden op jouw eindfactuur.  Het staat iedere gemeente vrij om hier een eigen tarief voor te vragen. Om je op dat moment zekerheid vooraf te geven rekenen wij een vast bedrag van € 39,--. Hiermee nemen wij het risico van een hoger bedrag voor onze rekening.

Legitimatie

Je hoeft niet in persoon bij de notaris te komen. Je moet wel de erfenis aanvaarden. Dat kan bij ons gratis en 100% online. Je kunt je ook legitimeren bij iedere gemeente in Nederland of bij een notaris. Hier zijn kosten aan verbonden, bij de gemeente is dit het goedkoopst. Als je onze prijzen vergelijkt met die van andere notarissen, dan is dit een enorm verschil. 

Partner, ouder of testament

De overledene is je partner of je ouder en/of je staat in het testament

€ 298,-

Broer of zus

De overledene is je broer of zus
Geen testament

€ 428,-

Kind

De overledene is je kind
Geen testament

€ 428,-

Lees meer