Statuten wijzigen stichting 445.-

Home » Stichting » Statuten wijzigen stichting
8.6

De akte wordt gemaakt door een aangesloten DoeHetZelfNotaris. Ondertekening vindt plaats op het kantoor van die notaris.

Statuten van een stichting wijzigen

Soms is het nodig om de statuten van de stichting aan te passen. Dat is bijvoorbeeld het geval als je de doelstelling of de naam van de stichting wilt wijzigen. Zeker de doelstelling van de stichting kan soms na verloop van tijd een belemmering zijn voor nieuwe activiteiten. Ook kan het zijn dat je de statuten wilt wijzigen om in aanmerking te komen voor de ANBI status.

De doelstelling wijzigen

Bij het wijzigen van de doelstelling van een bestaande stichting zijn er enkele kanttekeningen. Zeker als er bestaande donateurs of geldschieters zijn is het de vraag of de wijziging een goed idee is. Mogelijk is het dan eenvoudiger en correcter om een nieuwe stichting op te richten. De verschillende aspecten bij het wijzigen van de doelstelling hebben we op rij gezet.

Hoe werkt dat statuten wijzigen?

Kijk in de oude statuten wat die over het wijzigen van statuten zeggen. Je zal je altijd moeten houden aan de procedure zoals die in bestaande statuten is beschreven. Er zal in ieder geval een bestuursbesluit van het bestaande stichtingsbestuur moeten zijn dat de wijziging goedkeurt. Die vergadering zal ook het een deel van het bestuur opdragen de wijziging uit te voeren. Van dit besluit moeten notulen gemaakt. Je kunt eerst via onze site concept statuten opstellen. Die kan het bestuur dan goedkeuren. Zij leggen dit besluit dan vast in een bestuursbesluit. Daarna ga je naar de notaris om het af te ronden.

Voordelen

Nergens zo voordelig en makkelijk nieuwe statuten voor een bestaande stichting opstellen.

 • Notaristarief is all in
 • In 20 minuten klaar met de aanvraag
 • gratis complete concept statuten
 • Betaal pas bij de notaris
 • Notaris schrijft in bij de Kamer van Koophandel

Waarom helemaal nieuwe statuten goedkoper zijn

Statuten zijn net een wetboek. Alle artikelen hebben een samenhang met elkaar. Als je bestaande statuten gaat wijzigen, dan moet je eerst de oude statuten overtikken. Daarna de wijzigingen verwerken, dan alle verwijzingen nakijken, beoordelen of het eindresultaat voldoet aan de laatste wettelijke eisen. Zoals je begrijpt is dit een omslachtige en moeilijke oplossing. Die oplossing is dus duur.

Daarom kies je hier voor compleet nieuwe statuten voor jouw bestaande stichting. Op hoofdpunten geef je de nieuwe wensen aan. Die nieuwe statuten worden gemaakt door de software en zijn al helemaal nagekeken. Bovendien zijn ook alle wetswijzigingen van de afgelopen jaren erin verwerkt.

Wat doet de notaris voor nieuwe statuten

De notaris zal alle gegevens controleren die jullie hebben opgeven. Dus zijn de gegevens van de bestuursleden die naar de notaris komen juist doorgegeven. De notaris doet dat in de daarvoor bestemde registers. De notaris zal controleren of de bestaande statuten zijn nageleefd. Ook controleert de notaris het bestuursbesluit en de volmacht die daarin is opgenomen. Ook zal de notaris de door jullie bedachte doelstelling doorlezen en eventueel vragen aan jullie stellen. Daarna volgt een (korte) bespreking op het kantoor van de notaris.

Als de stichting is gewijzigd meldt de notaris dat bij de Kamer van Koophandel. Die stuurt je een elektronisch uittreksel uit het handelsregister.

Wat regel je hier voor wijziging statuten?

ANBI Logo

Als je de statuten wijzigt via DoeHetZelfNotaris, dan zijn een aantal keuzes al voor jullie gemaakt. De nieuwe statuten bevatten natuurlijk de juiste nieuwe wettelijke terminologie. Ook kan je de vergadering per mail bijeen roepen. De keuzes zijn gemaakt zoals de meeste stichtingen willen werken. Heb je nog andere wensen? Dan kan dat niet voor het zeer lage standaard tarief. Je moet dan een offerte aanvragen bij een notaris.
Wat kan je hier wijzigen?

 • de naam van de stichting
 • de doelstelling van de stichting
 • de vestigingsplaats van de stichting
 • de ANBI status
Logo Kamer van Koophandel handelsregister

Wat je niet wilt wijzigen op deze manier zijn de gegevens over de bestuurders. Dat kan je als stichting zelf gratis bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dat is een stuk goedkoper dan dit via de notaris te regelen.

Meer regelen voor jouw stichting

De statuten regelen de organisatie van de stichting op hoofdlijnen. Voor de verdere uitwerking heb je meestal ook nog een huishoudelijk reglement nodig. Daarin regel je zaken als hoe en wanneer je vergadert. Het voordeel van zaken zo regelen is dat je dit zelf ook later weer kan aanpassen. Je hoeft dan niet langs de notaris. Wij hebben een goed model van een Huishoudelijk reglement voor je gemaakt.

Als je toch bezig bent kun je natuurlijk ook gelijk alles goed regelen. Dat kan via onze zustersite Stichting.nl. Hier vind je modellen voor bestuursbesluiten, een declaratieformulier, een vrijwilligersovereenkomst en nog veel meer. Ook vind je onder andere informatie over het bestuur en financiën van de stichting, donateurs en vrijwilligers. Als je lid wordt van stichting.nl heb je onbeperkt toegang tot deze documenten en heb je de mogelijkheid om jouw vragen over de stichting te stellen.

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt compleet nieuwe statuten voor je bestaande stichting, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

 • Concept statuten
 • Bespreking bij de notaris
 • Definitieve statuten

Naast deze kosten zijn er ook de kosten om dit administratief af te handelen. De notaris moet de nieuwe statuten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Als er nog geen UBO-melding is gedaan moet de notaris dit nu doen. Hierna ontvang je een nieuw uittreksel van het handelsregister. Deze kosten zitten niet in het basistarief.

+

Tarief Statuten stichting wijzigen € 445.- incl. BTW

Wat kost een Statuten stichting wijzigen


Werkzaamheden

Wat doet de notaris voor het tarief

De notaris zal voor het tarief:

 • de akte opmaken om de statuten van de stichting te wijzigen;
 • een ID controle doen van de bestuursleden die naar de notaris gaan. In de prijs zit één ID controle, je moet voor iedere extra persoon nog € 20,-- optellen;
 • de akte eeuwig bewaren;
 • een  nieuwe UBO-verklaring inschrijven in het UBO-register, indien nodig;
 • een elektronisch uittreksel KvK verzorgen en aan je opsturen
 • jou een officieel afschrift meegeven van de akte met de nieuwe statuten van jouw stichting.

Spoed

Het is ook mogelijk een stichting met spoed op te richten. Daarvoor komt een toeslag op het tarief. Binnen 3 werkdagen oprichten kost € 200,- extra.

Spoedtarief

Heb je echt haast? Dan kan je jouw dossier boven op de stapel krijgen. De keuze voor notarissen neemt dan wel iets af, omdat niet alle notarissen hieraan meewerken.

Passeer je akte binnen 3 werkdagen

3 werkdagen. Toeslag € 200,– ex BTW.

De doorlooptijd geldt natuurlijk alleen voor werkdagen en gaat pas in op het moment dat alle stukken bij de notaris zijn. Dat wil ook zeggen kopieën van ID bewijzen van bij de organisatie betrokken personen.

Lees meer