Statuten van een stichting wijzigen

Soms is het nodig om de statuten van de stichting aan te passen. Dat is bijvoorbeeld het geval als je de doelstelling of de naam van de stichting wilt wijzigen. Zeker de doelstelling van de stichting kan soms na verloop van tijd een belemmering zijn voor nieuwe activiteiten.

Voordelen

Nergens zo voordelig en makkelijk nieuwe statuten voor een bestaande stichting opstellen.

 • Notaristarief is all in
 • In 30 minuten klaar
 • Betaal pas bij de notaris
 • Notaris schrijft in bij de Kamer van Koophandel

 

Waarom helemaal nieuwe statuten goedkoper zijn

Statuten zijn net een wetboek. Alle artikelen hebben een samenhang met elkaar. Als je bestaande statuten gaat wijzigen, dan moet je eerst de oude statuten overtikken, daarna de wijzigingen verwerken, dan alle verwijzingen nakijken, beoordelen of het eindresultaat voldoet aan de laatste wettelijke eisen. Zoals je begrijpt is dit een omslachtige en moeilijke oplossing. Die oplossing is dus duur.
Daarom kies je hier voor compleet nieuwe statuten. Op hoofdpunten geef je de nieuwe wensen aan. Die nieuwe statuten worden gemaakt door de software en zijn al helemaal nagekeken. Bovendien zijn ook alle wetswijzigingen van de afgelopen jaren erin verwerkt.

 

Hoe werkt dat statuten wijzigen?

Kijk in de oude statuten wat die over het wijzigen van statuten zeggen. Er zal in ieder geval een bestuursbesluit moeten zijn dat de wijziging goedkeurt. Die vergadering zal ook het bestuur opdragen de wijziging uit te voeren. Van dit besluit moeten notulen gemaakt, die moeten bij de notaris komen. Je maakt een concept. Dat doe je op grond van de paar vragen die je op de site moet beantwoorden. Daarna lees je de concepten.

 

Wat regel je hier voor wijziging statuten?

Als je de statuten wijzigt via DoeHetZelfNotaris, dan zijn een aantal keuzes al voor jullie gemaakt. De nieuwe statuten bevatten natuurlijk de juiste nieuwe wettelijke terminologie. Ook kan je de vergadering per mail bijeen roepen. De keuzes zijn gemaakt zoals de meeste stichtingen willen werken.ANBI Logo Heb je nog andere wensen? Dan kan dat niet voor het zeer lage standaard tarief. Je moet dan een offerte aanvragen bij een van onze notarissen.
Wat kan je hier wijzigen?

 • de naam van de stichting
 • de doelstelling van de stichting
 • de vestigingsplaats van de stichting
 • de ANBI status

Wat je niet wilt wijzigen op deze manier zijn de gegevens over de bestuurders. Logo Kamer van Koophandel handelsregisterDat kan je als stichting zelf bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dat is een stuk goedkoper dan dit via de notaris te regelen.

 

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt compleet nieuwe statuten voor je stichting, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

 • Concept statuten
 • Bespreking bij de notaris
 • Eventuele volmachten
 • Definitieve statuten
 • Inschrijving handelsregister Kamer van Koophandel
 • Digitaal uittreksel KvK
 • Eigen dashboard
+

Tarief Statuten stichting wijzigen € 349,00 incl. BTW

Een wijziging in de statuten van een stichting. Naast enkele concrete wijzigingen die je kan aangeven ontvang je ook voor de rest helemaal bijgewerkte (doorlopende) statuten.

De kosten voor de ID controle ben je verschuldigd per bestuurslid. In de prijs is er voor 1 persoon gereserveerd.

De notaris zal voor het geld:

- nieuwe statuten opmaken;

- de gewijzigde gegevens doorgeven aan de Kamer van Koophandel;

- een digitaal uittreksel uit het handelsregister verzorgen.

Opbouw prijs Statuten stichting wijzigen

Honorarium notaris€ 262,38
Kamer van Koophandel Uittreksel digitaal€ 7,50
KNB Heffing kwaliteitsfonds notariaat€ 8,22
Controle ID gegevens in registers: BRP/VIS/Centraal insolventie curateleregister€ 10,33
BTW€ 60,57
Inclusief BTW€ 349,00

Spoedtarief

Heb je echt haast? Dan kan je jouw dossier boven op de stapel krijgen. De keuze voor notarissen neemt dan wel iets af, omdat niet alle notarissen hieraan meewerken. We hebben twee verschillende spoedtarieven:

Passeer je akte binnen 24 uur

24 uur. Toeslag € 300,– ex BTW,

Passeer je akte binnen 3 werkdagen

3 werkdagen. Toeslag € 200,– ex BTW.

De doorlooptijd geldt natuurlijk alleen voor werkdagen en gaat pas in op het moment dat alle stukken bij de notaris zijn. Dat wil ook zeggen kopieën van ID bewijzen van bij de organisatie betrokken personen.

Lees meer