Stichting Derdengelden oprichten 425.-

Home » Stichting » Stichting Derdengelden oprichten
8.6

De akte wordt gemaakt door een aangesloten DoeHetZelfNotaris. Ondertekening vindt plaats op het kantoor van die notaris.

Stichting Derdengeld oprichten

Een stichting derdengeld is bedoeld om geld af te zonderen van de organisatie. Dit is van belang als de organisatie niet de eindbestemming is van het geld, of als de betaling bijvoorbeeld vooruit wordt gedaan. Ook organisaties waarbij de overeenkomst een herroepingstermijn kent gebruiken derdengeld. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld webwinkels die te maken hebben met bedenktijd bij online aankopen. Door het ontvangen geld op een derdengeldrekening te zetten blijft het afgescheiden van het ondernemingsvermogen. Ook voor cadeaukaarten of zorgdiensten, kinderdagopvang en dergelijke kan dit een goede oplossing zijn. Op grond van aangescherpte regels van de banken moet je onderscheid maken tussen de gewone stichtingen die geld beheren voor bedrijven en de specifieke beroepsgroepen.
Er zijn specifieke stichtingen derdengeld voor bepaalde beroepsgroepen, namelijk advocaten, notarissen en deurwaarders. Die hebben een (semi-) wettelijk kader.

Voordelen

Nergens zo voordelig en makkelijk.

 • Notaristarief is all in
 • Betaal pas bij de notaris
 • In 10 minuten klaar met de aanvraag

Na de oprichting schrijft de notaris de stichting in bij de Kamer van Koophandel en in het UBO-register. Deze kosten zitten niet in het tarief.

Wat regel je hier voor een Stichting Derdengeld

Je richt hier een stichting die het beheer en de incasso doet van geld dat je wilt afzonderen, waarbij praktisch alle keuzes al vooraf zijn bepaald. Dat wil zeggen dat de stichting minstens drie bestuursleden zal hebben (onafhankelijk), de stichting mag geen onroerend goed kopen, geen leningen aangaan of verstrekken. Kortom de stichting mag geen risico’s nemen en zeker geen financiële banden aangaan met de organisatie waarvoor ze het geld beheert.

 • Stichting met compleet bestuur
 • Stichting gekoppeld aan een organisatie
 • Voor Advocaten: Doelstelling van de Orde
 • Voor andere organisatie: Doelstelling onafhankelijk
 • Doelstelling conform Belastingdienst

Specifieke Stichting Derdengelden Advocatuur oprichten

stichting derdengelden

Elk advocatenkantoor, dat werkt met derdengeld, is verplicht een Stichting Derdengelden Advocatuur te hebben. Voor een dergelijke stichting heeft de Orde van Advocaten model statuten ontworpen.
Die modelstatuten zijn opgenomen in onze software. Je hoeft dus slechts een beperkt aantal keuzes te maken, omdat de Orde al veel keuzes heeft voorgeschreven. Daarna heb je natuurlijk nog wel de wettelijk verplichte notaris nodig. Via DoeHetZelfNotaris richt je heel eenvoudig, snel en goedkoop een Stichting Derdengelden Advocatuur op.

Wat doet de notaris voor het oprichten stichting derdengelden

De notaris zal alle gegevens controleren die jullie hebben opgeven. Dus zijn de gegevens en die van de bestuursleden juist doorgegeven. Van de bestuursleden wordt ook gekeken of ze niet voorkomen in het faillissementsregister, of op een lijst van terroristen voorkomen. De notaris doet dat in de daarvoor bestemde registers. De doelstelling bij deze stichting is afkomstig uit ons model. De notaris zal die doorlezen en eventueel vragen aan jullie stellen. Daarna volgt een (korte) bespreking op het kantoor van de notaris.

Als de stichting is opgericht dan schrijft de notaris deze in bij de Kamer van Koophandel. De notaris schrijft de stichting in het Handelsregister en in het UBO-register. De KvK stuurt je een elektronisch uittreksel uit het handelsregister. Zodra je dat inschrijvingsnummer hebt kan je een bankrekening aanvragen. Deze administratieve afhandeling zit niet in ons tarief.

De KvK stuurt de nieuwe stichting nog een factuur voor de inschrijving van € 80,10.

Doel Stichting Derdengelden Advocatuur

Die stichting dient voor het beheer van het geld van cliënten van het advocatenkantoor. Doel is om te zorgen dat het geld van de klanten niet wordt vermengd met het geld van het kantoor. Daarom moet het geld afgescheiden worden op een speciale bankrekening én binnen een aparte stichting. Op de rekening kan geld soms langere tijd gestald worden. Het is een zekere en veilige plek. Partijen kunnen niet aan het geld komen, maar ook de advocaat niet.
De regeling voor de derdengelden maakt onderdeel uit van de Verordening op de Advocatuur van de Orde van Advocaten paragraaf 6.5.

Bankrekening: soms een kwaliteitsrekening

Als de stichting is opgericht en ingeschreven in het handelsregister dan kun je een bankrekening openen. Er zijn twee mogelijkheden:

 • Als je een stichting derdengelden advocatuur hebt opgezet kan je een specifieke bankrekening openen.
 • Heb je een normale stichting, dan kan je een normale bankrekening openen.

De banken zijn sinds 2018 heel huiverig voor het openen van bankrekeningen waar verwarring over kan ontstaan. Zij geven geen rekening af op de naam “derdengeld”. Die willen zij voorbehouden voor de rekeningen van de eerder genoemde specifieke beroepsgroepen. Daarom zal hier een oplossing voor moeten kiezen, wij hebben een voorbeeld gemaakt.

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt een complete stichting derdengeld, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

 • Concept statuten
 • Bespreking bij de notaris
 • Definitieve statuten
+

Tarief Stichting oprichten € 425.- incl. BTW

Wat kost een Stichting oprichten


Werkzaamheden

Wat doet de notaris voor het tarief

De notaris zal voor het tarief:

 • de akte opmaken om de stichting op te richten;
 • een ID controle doen van de oprichters en/of bestuursleden. In de prijs zit één ID controle, je moet voor iedere extra persoon nog € 20,-- optellen;
 • controleren of de oprichter niet bekend staat in het faillissementsregister;
 • de akte eeuwig bewaren;
 • de stichting inschrijven in het handelsregister 
 • de UBO-verklaring inschrijven in het UBO-register
 • een elektronisch uittreksel KvK verzorgen en aan je opsturen
 • jou een officieel afschrift meegeven van de akte met de statuten van jouw stichting.

Extra kosten

De Kamer van Koophandel brengt de stichting vervolgens inschrijfkosten in rekening. Deze factuur gaat naar de stichting.

Spoed

Het is ook mogelijk een stichting met spoed op te richten. Daarvoor komt een toeslag op het tarief. Binnen 3 werkdagen oprichten kost € 200,- extra.

De kwaliteitsrekening Advocatuur

Het betreft een speciale bankrekening, omdat er altijd twee handtekeningen nodig zijn het geld over te boeken. Door het elektronisch bankieren is dat een technisch lastige zaak geworden. Daarom bieden niet alle banken een dergelijke rekening meer aan. De banken die de rekening aanbieden hebben dit beperkt tot de beroepsgroepen die uit hoofde van hun functie een dergelijke rekening nodig hebben. Dat zijn advocaten, notarissen en deurwaarders. De rekening wordt door de banken ook wel een kwaliteitsrekening genoemd.

ABN AMROKwaliteitsrekening
INGDerdengeldrekening
RabobankDerdengeldenrekening
TriodosNiet mogelijk
KNABNiet mogelijk
ASNNiet mogelijk
SNSGeen nieuwe rekening meer mogelijk

Spoedtarief

Heb je echt haast? Dan kan je jouw dossier boven op de stapel krijgen. De keuze voor notarissen neemt dan wel iets af, omdat niet alle notarissen hieraan meewerken.

Passeer je akte binnen 3 werkdagen

3 werkdagen. Toeslag € 200,– ex BTW.

De doorlooptijd geldt natuurlijk alleen voor werkdagen en gaat pas in op het moment dat alle stukken bij de notaris zijn. Dat wil ook zeggen kopieën van ID bewijzen van bij de organisatie betrokken personen.

Lees meer over Stichting oprichten