Stappenplan een stichting wijzigen 359.-

Home » Stichting Oprichten » Statuten wijzigen stichting » Stappenplan een stichting wijzigen
8.6

Stappenplan stichting wijzigen

Stappenplan voor je akte

Jullie willen de statuten van de stichting wijzigen. Wij willen je graag helpen bij de stappen die je moet zetten om de stichting te wijzigen..
Het bestuur vorm jij vermoedelijk niet alleen. Dus wil je de zaken bespreken met anderen. Hieronder hebben we de belangrijkste besluiten die jullie moeten nemen om de statuten te wijzigen op een rijtje gezet.
Neem deze stappen met elkaar door. Daarna vul je het formulier op onze site in. Je krijgt dan gratis concept statuten. Die kunnen jullie nog een keer met elkaar bespreken en eventueel wijzigen. Daarna geef je opdracht aan een notaris om de zaak af te ronden.

 1. De bestaande statuten

  Statuten zijn de interne regels van de stichting. Die kunnen alleen gewijzigd worden op de manier zoals dat in de statuten staat beschreven. De formele procedure tot wijziging staat dus in jullie eigen statuten. Die staat niet in de wet. Meestal is de procedure als volgt. Het stichtingsbestuur doet een voorstel om de statuten te wijzigen. Dat voorstel bespreken jullie in het bestuur. De bestuursleden moeten akkoord gaan met de wijziging.
  Op dit punt verschillen de bestaande statuten per stichting. Heel vaak moet er een bijzondere meerderheid, een zogeheten gekwalificeerde meerderheid, voor de wijziging stemmen. Ook zijn er meestal procedures voor het geval op de eerste vergadering niet aan deze eisen kan worden voldaan.

 2. Doelstelling

  Er is een verschil tussen de doelen die je stelt in de statuten en de doelen die jullie jezelf als stichting stellen.
  De doelstelling voor de statuten, de zogeheten statutaire doelstelling, zal straks door de notaris worden bekeken. Je moet proberen om de doelstelling in de statuten concreet te houden en tegelijk niet te beperkt. Van een te beperkte doelstelling kun je later last hebben. Een korte uitleg.
  Regionale beperking. Je wilt iets gaan doen in Deventer. Als je in de statuten nu zou opnemen dat de doelstelling van de stichting is beperkt tot activiteiten in Deventer, dan zit je daar voor altijd aan vast. Je mag namelijk als stichting geen activiteiten uitvoeren die buiten de doelstelling vallen. Je kan het dan regionaal beter als volgt omschrijven: “een stichting ter activatie van de bewoners in Deventer, of elders in Overijssel.”
  Aard van de activiteiten. Je wilt iets gaan doen aan sport en spel. Als je de doelstelling te beperkt opschrijft dan kan je niet iets doen om bijvoorbeeld kinderen te helpen op een andere manier. Dus schrijf dan: “het organiseren van sport en spel, voorlichting of andere projecten.”

 3. Middelen

  Het doel van de stichting mag niet zijn het maken van winst. De stichting streeft iets na om te bereiken, anders dan het verdienen van geld. Dat wil niet zeggen dat je geen winst kan maken op bepaalde activiteiten. De verkoop van T-shirts is een bron van inkomsten. De winst moet echter besteed worden aan het doel en kan dus niet uitgekeerd worden aan de oprichters of bestuurders.
  Wij hebben in de modellen al de meest gangbare inkomsten opgenomen. De inkomsten die je in de statuten hebt staan, zijn de bronnen die zijn toegestaan. Je bent dus niet verplicht die ook daadwerkelijk te gebruiken. Dus “de stichting kan zijn inkomsten verkrijgen uit sponsoring”, wil niet zeggen dat dit verplicht is, maar alleen dat het mogelijk is.

 4. Organisate en bestuur

  Als je toch de stichting wijzigt, neem dan direct deze onderwerpen mee.
  Bestuur. Wij gaan uit van een hele normale bestuursstructuur. Daarbij dus geen Raad van Advies en dergelijke. Wel heeft het bestuur de bevoegdheid om commissies in te stellen. Ons advies is ook om het bestuur niet te groot te maken. Hoe groter het bestuur, hoe langer de vergaderingen duren en hoe moeilijker het nemen van besluiten is. Maak liever ad hoc een commissie om meer mensen bij de vereniging te betrekken. Daarvoor kun je ook gebruik maken van een Huishoudelijk Reglement.
  Hoeveel bestuurders? Het bestuur zou uit minimaal drie personen moeten bestaan, dat is ook het meest gangbaar. In het algemeen is een oneven aantal bestuurders aan te raden. Bij eventuele besluiten waarover gestemd moet worden is er dan altijd een meerderheid.
  Een groot aantal bestuurders leidt vaker tot langdurige vergaderingen. Zie ook hiervoor over de mogelijkheid om te werken met commissies.
  Zittingsduur bestuurders. Mogen de bestuurders voor eeuwig zitten? Als je een stichting met alleen bekenden opricht vermoedelijk wel. Maar je kan ook een beperking opnemen aan de zittingsduur. Daarbij kan je dan ook bepalen dat de termijn bijvoorbeeld eenmaal kan worden verlengd. Om te voorkomen dat iedereen tegelijk weg moet, staat in de statuten dat het bestuur een schema opstelt.
  Beloning bestuurders. Er zijn verschillende vergoedingen mogelijk. De eerste is standaard, de bestuurders kunnen hun onkosten die ze voor de stichting maken declareren. Denk aan reiskosten of andere directe uitgaven. De tweede vorm is dat er een vergoeding is voor de bestuurders. Deze vergoeding is voor de tijd en moeite die de bestuurders investeren. De fiscus kent een maximale vrijstelling voor vrijwilligers,
  Vergaderen. De nieuwe statuten maken het mogelijk dat je ook op andere manieren kan vergaderen. Bijvoorbeeld dat de oproep voor een vergadering niet meer via de post hoeft maar gewoon via de mail kan worden verzonden. Ook is het mogelijk om elektronisch te stemmen. Let op, dat is dus niet verplicht, de statuten zijn erop voorbereid dat dit mogelijk is.

 5. Bijzondere fiscale wensen

  ANBI of SBBI. Het kan zijn dat je inkomsten hebt of wilt halen uit donaties. Er zijn twee verschillende fiscale statussen die hierbij van pas kunnen komen. De ANBI status is de meest interessante. De donateurs kunnen dan de giften aftrekken van de belasting. Om de ANBI status te ontvangen moet je als stichting wel aan wat eisen voldoen.
  Een SBBI is eigenlijk een zeer lichte vorm van ANBI. De giften aan een SBBI zijn voor de donateur niet aftrekbaar. De SBBI is zelf geen schenkbelasting verschuldigd.

 6. Vastleggen en uitvoeren van het besluit

  Het besluit van het bestuur moet vastgelegd in notulen. Een model voor dergelijke notulen staat op onze zustersite Overeenkomsten.nl. Hierna wijst het bestuur één van hen aan om de zaak bij de notaris te regelen. Op die manier spaar je op de kosten, er is dan namelijk slechts 1x ID controle noodzakelijk. logo overeenkomsten.nl

Lees meer