Holding met werkmaatschappij 748.- ex

Home » Richt hier je onderneming op » Holding met werkmaatschappij
8.6

De akte wordt gemaakt door een aangesloten DoeHetZelfNotaris. Ondertekening vindt plaats op het kantoor van die notaris.

Een holding en werkmaatschappij tegelijk oprichten

Bij het oprichten van een BV moet je afwegen of je niet direct een Holding er boven wilt oprichten. Dat is zeker een goede keuze als je bijvoorbeeld met verschillende aandeelhouders een BV gaat oprichten. De meerkosten zijn niet zo heel hoog. Wij richten jaarlijks honderden BV’s op via onze site.

Minimaal twee BV’s

concern holding werkmaatschappij

Het is fiscaal vaak verstandig om minimaal twee BV’s op te richten. Een Holding of Moedermaatschappij met daaronder een werkmaatschappij of dochtermaatschappij. Het maakt een eventuele verkoop in de toekomst van de werkmaatschappij veel eenvoudiger. Ook bij bijvoorbeeld een faillissement van een dochtermaatschappij worden de andere bedrijven niet direct meegetrokken.

Voordelen om hier direct twee BV’s op te richten

Je kan nergens zo voordelig en makkelijk jouw holding en werkmaatschappij oprichten.

 • Notaristarief is all in
 • Ontvang direct gratis concept statuten
 • Geen verborgen kosten zoals een abonnement
 • In 10 minuten klaar met de aanvraag
 • Betaal pas bij de Notaris
 • Notaris schrijft in bij de Kamer van Koophandel

Wat koop je voor een Holding en Werkmaatschappij?

Je krijgt twee BV’s. De holding is voor 100% eigenaar van de werkmaatschappij. In de holding kunnen wel verschillende aandeelhouders zijn.

De doelstelling van de holding staat al vast. Die is door onze jurist opgenomen. De doelstelling is heel ruim en algemeen. Daarmee kan iedere holding in Nederland uit de voeten.
De doelstelling van de werkmaatschappij bepaal je zelf. De beide BV’s zijn hetzelfde georganiseerd, ze hebben dus evenveel aandelen van dezelfde waarde en hetzelfde boekjaar. Bovendien zijn de holding en de werkmaatschappij bij oprichting op hetzelfde adres gevestigd. Je kan altijd zelf later een BV eenvoudig verhuizen.
De BV’s wordt door de notaris ingeschreven in het Handelsregister bij de KvK. Je ontvangt een digitaal aandeelhoudersregister. ID controle voor 1 aandeelhouder van de holding zit al in de prijs.

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt twee complete BV’s een Holding en Werkmaatschappij, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

 • Concept statuten
 • Bespreking bij de notaris
 • Definitieve statuten
 • Inschrijving Kamer van Koophandel
 • Digitaal uittreksel KvK
+

Tarief Holding en Werkmaatschappij oprichten 2 BV's € 905.08 incl. BTW

Wat kost een Holding en Werkmaatschappij oprichten 2 BV's


Werkzaamheden

Wat doet de notaris voor het tarief

De notaris zal voor het tarief:

 • de aktes opmaken om de BV's op te richten;
 • een ID controle doen van de oprichter van de Holding. Zijn er meer oprichters, dan komt er € 20,-- per persoon bij;
 • controleren of de oprichter niet bekend staat in het faillissementsregister;
 • de digitale aandeelhoudersregisters opstellen;
 • de aktes eeuwig bewaren;
 • de BV inschrijven in het handelsregister;
 • de UBO-verklaring inschrijven in het UBO-register;
 • een elektronisch uittreksel KvK verzorgen en aan je opsturen;
 • jou een officieel afschrift geven van de aktes met de statuten van jouw BV's

De BTW die je op de factuur aantreft kun je aftrekken, ook de kosten van de notaris zijn zakelijke kosten en vallen dus in de BV.

Extra kosten

De Kamer van Koophandel brengt de BV vervolgens inschrijfkosten in rekening. Deze ben je verschuldigd per BV. Deze factuur gaat naar de BV.

Spoed

Het is ook mogelijk een BV met spoed op te richten. Daarvoor komt een toeslag op het tarief. Binnen 3 werkdagen oprichten kost € 200,- extra.

Wat koop je niet?

Je krijgt geen overeenkomst tussen de aandeelhouders, een zogeheten aandeelhoudersovereenkomst. Willen jullie bijzondere afspraken maken dan moet je dat apart regelen. De eventuele inbreng van een bestaande onderneming moet je afstemmen met je eigen accountant of fiscalist. Het zogeheten “ruisend inbrengen” heeft geen gevolgen voor de statuten. Wel voor de openingsbalans. Je kunt geen verschillende vormen van zeggenschap opnemen in de statuten. Je kan dus niet werken met A en B aandelen. Ook is certificering van de aandelen niet mogelijk.

Wat doet de notaris voor het oprichten van een Holding

Ten aanzien van de fiscale redenen om een BV met een Holding op te richten heb jij je al laten adviseren door een fiscalist of een andere deskundige. De notaris zal alle gegevens controleren die je hebt opgegeven. Dus zijn de gegevens van de oprichter(s) juist doorgegeven. Van alle personen wordt ook gekeken of ze niet voorkomen in het faillissementsregister, of op een lijst van terroristen voorkomen. De notaris doet dat in de daarvoor bestemde registers. Ook zal de notaris de door jou bedachte doelstelling van de werkmaatschappij doorlezen en eventueel vragen aan jullie stellen. Daarna volgt een (korte) bespreking op het kantoor van de notaris. Naast statuten ontvang je ook het verplichte aandeelhoudersregister (digitaal).

Als de notaris de BV heeft opgericht dan schrijft hij die ook gelijk in bij de Kamer van Koophandel. De notaris doet dan ook gelijk de UBO-registratie. Dat is verplicht bij de inschrijving van een nieuwe rechtspersoon. Je ontvangt dan twee digitale handelsregister uittreksels. Zodra je een uittreksel hebt kan je een bankrekening aanvragen.

Je ontvangt ook een factuur van de KvK. Dat zijn de eenmalige verplichte inschrijfkosten. Die kosten zijn € 80,10 per rechtspersoon. Jij schrijft er twee in. Die factuur gaat rechtstreeks naar de betrokken BV.

Voordeel van een holding

Een holding kan verschillende activiteiten ondernemen en bovendien eigenaar zijn van verschillende dochters. Het voordeel daarvan is bijvoorbeeld dat als de ene dochter failliet gaat de andere dochters blijven bestaan.
De holding kan ook een dochter verkopen. De opbrengst blijft dan in de holding en is niet direct vermogen in privé. Daardoor kan de eigenaar van de holding zelf bepalen op welk moment het fiscaal goed uitkomt om uit te keren.

Pensioen en andere spaarmogelijkheden

De holding kan geld reserveren voor het pensioen van de eigenaar. Deze directeur grootaandeelhouder of DGA kan ook geld lenen van zijn eigen BV of andere fiscaal gunstige overeenkomsten sluiten. Voor het juiste gebruik is afstemming en overleg met een fiscalist van belang.

Minder aansprakelijkheid door holding

Onder juristen is een bekende uitspraak: één BV is geen BV. Daarmee bedoelen ze dat het juridische effect van het oprichten van een BV pas echt goed wordt bereikt als je minimaal twee BV’s opricht. Een holding verkleint de aansprakelijkheid voor de risico’s die in de dochtermaatschappij worden genomen. Dat is natuurlijk anders als bijvoorbeeld een bank alle partijen mee laat tekenen. In het gewone zakelijke verkeer is de persoonlijke aansprakelijkheid echter een stuk minder.

Spreiding risico

Je kunt zeker als je meer BV’s hangt onder een holding zelf bepalen hoe de winst valt. Je kan bijvoorbeeld auteursrechten of octrooien in een van de werkmaatschappijen onderbrengen. De moedermaatschappij kan ook diensten doorbelasten aan de werkmaatschappijen.

Noodzakelijke overeenkomsten voor een BV

Als je een BV hebt opgericht moet je nog een aantal juridische zaken regelen. De fiscus eist namelijk dat je de verhouding tussen jou en de BV schriftelijk vastlegt. Ook moet je de verhouding tussen de holding en de dochter juridische regelen. Dus de geldstromen tussen die twee moeten zijn voorzien van een leningovereenkomst of rekening-courant. Maar ook eventuele financiële verhoudingen of een arbeidsovereenkomst met de directeur moet je vastleggen. Ook voor eventuele managementtaken moet een managementovereenkomst komen. Daarnaast heb je notulen nodig om besluiten van de aandeelhouders in vast te leggen. Vaststellen van de jaarstukken, uitkeren van dividend, dat soort besluiten.

Wij hebben het op een rijtje gezet. Koop je al die contracten in ons pakket overeenkomsten tegelijk met de oprichting van je BV? Dan krijg je een aantrekkelijke korting.

Hoe lang gaat het duren?

Meestal duurt het alles bij elkaar tussen de twee en drie weken. De doorlooptijd om een rechtspersoon op te richten is afhankelijk van enkele factoren.

 • Wanneer kun je de benodigde stukken zoals kopie ID bewijs aanleveren?
 • Hoe druk is het?
 • Heb je alles correct ingevuld?

Als alles bij de notaris ligt dan kun je een afspraak maken. Soms duurt dat langer dan je wilt. Zo is het in december drukker dan in de zomer. Ook kan het in de randstad een stuk drukker zijn dan daarbuiten.

Houd ook rekening met soms lange verwerking bij de bank. Informeer je vooraf goed. Banken moeten veel controles doen en daarom kan het soms (absurd) lang duren voor een bankrekening is geopend.

Spoedtarief

Heb je echt haast? Dan kan je jouw dossier boven op de stapel krijgen. De keuze voor notarissen neemt dan wel iets af, omdat niet alle notarissen hieraan meewerken.

Passeer je akte binnen 3 werkdagen

3 werkdagen. Toeslag € 200,– ex BTW.

De doorlooptijd geldt natuurlijk alleen voor werkdagen en gaat pas in op het moment dat alle stukken bij de notaris zijn. Dat wil ook zeggen kopieën van ID bewijzen van bij de organisatie betrokken personen.

Lees meer over een BV oprichten